5 miliárd užívateľov mobilných sietí

2 milióny nových užívateľov za deň. Viac ako 500 miliónov užívateľov 3G. 50 miliárd pripojených zariadení do roku 2020.

Tento týždeň je v znamení ďalšieho míľnika vo využívaní mobilnej siete pre služby internetu. Pokorená bola hranica 5 miliárd užívateľov, predovšetkým vďaka novým trhom, ktoré vznikajú napríklad v Indii a Číne.
V roku 2000 využívalo služby mobilnej siete okolo 720 miliónov ľudí, čo je menej ako počet užívateľov dnes len v samotnej Číne.

Počet užívateľov mobilných širokopásmových služieb narastá podobnou rýchlosťou a je predpoklad, že ich do roku 2015 budú 3.4 miliardy (z 360 miliónov v roku 2009). Štúdie ukazujú, že čoskoro 80 % všetkých užívateľov internetu sa bude k nemu pripájať cez mobilné zariadenie.

Pre niektorých je to vec pohodlia, pre iných nutnosti. Mobilné pripojenie umožňuje ľuďom, ktorí nemajú prístup k banke alebo bankovému účtu, robiť bankové prevody; rybári a farmári majú k prístup k informáciám o náhlych zmenách počasia, dedinčania k zdravotnej starostlivosti a deti k on-line vzdelávaniu. Uľahčuje každodennú prevádzku malých podnikov a podporuje ekonomický rast.

V rozvinutejších ekonomikách sú to skôr zariadenia ako ľudia, ktoré zvyšujú intenzitu využívania siete. Ericsson (NASDAQ:ERIC) predpokladá, že o desať rokov bude 50 miliárd užívateľov pripojených na mobilnú sieť.

Štruktúra komunikačného prostredia sa rapídne mení a v decembri minulého roku sa dosiahol ďalší míľnik, keď objem dát prenesených v rámci mobilnej siete prevýšil objem generovaný využívaním hlasových služieb.

Komunikácia M2M (machine-to-machine/zariadenie-zariadenie) bude kľúčovým komponentom v ďalšom rozvoji mobilného priemyslu. V energetických firmách sa  uplatnia inteligentné merače, ktoré zvyšujú efektívnosť podnikania a znižujú prevádzkové náklady. V doprave – riešenia pre sledovanie dopravy prinášajú optimalizáciu trás a zvyšovanie bezpečnosti dopravných prostriedkov na cestách. Digitálne nápisy, ktoré bude možné diaľkovo aktualizovať, kamery, ktoré dokážu posielať fotografie cez polovicu zemegule a dokonca samo-dopĺňacie nápojové automaty sú ďalšie príklady poukazujúce na možnosti M2M technológie.