Absolútna novinka – PCstation NC700

Mnoho firiem v súčasnosti rozširuje počet pracovných miest alebo nahrádza zastaranú výpočtovú techniku. Pritom málokto si uvedomuje, že existuje riešenie, ktoré šetrí až 90% nákladov a poskytuje rovnaký komfort ako drahé PC.

 

PCstation je forma tenkého klienta, ktorá využíva RDP protokol a pripája sa na HOST počítač prestredníctvom Remote Desktop.

Štandardný kancelársky počítač využíva svoj procesor a pamäť pri bežnej práci priemerne na 5-10%. PCStation využíva práve tieto voľné kapacity riadiaceho počítača. Z bežného kancelárskeho počítača môžete urobiť až 20 pracovných staníc s minimálnymi investíciami. Pokiaľ použijete výkonný server, počet pracovných staníc je obmedzený len jeho výkonom. Špecifickou črtou PCstation je pripájatnie do systému len ako užívateľ, pričom systém umožňuje paralelné (súčasné) pripojenie všetkých užívateľov. Detailnejší popis je na stránke www.pc-station.sk

Podpora operačných systémov
V minulom roku boli testované zariadenia PCstation, ktoré pracovali prevažne v prostredí Windows XP, čo predstavovalo určitý hendikep, pretože väčšina užívateľov v súčasnosti používa Windows7 alebo Vista. NC700 je univerzálne zariadenie a podporuje aj najnovšie operačné systémy Microsoft Windows7 a Vista. Špecifickou vlastnosťou tohto riešenia je, že sa na riadiaci HOST počítač nemusí inštalovať žiadny softvér. Nakonfigurovali sme len klientov pre Remote Desktop a spustili sme jeden Patch umožňujúci paralelné pripojenie užívateľov.

Priebeh inštalácie na riadiacom HOST počítači
Celá inštalácia PCstation pozostáva z nadstavenia konfiguračných prvkov na riadiacom počítači. Na stránke www.pcstation.sk je prehľadný manuál, kde sú všetky kroky zobrazené.

Pridanie užívateľov počítača – na testovacom počítači sme mali 6 definovaných užívateľov a preto sme túto časť preskočil (každý pokročilejší užívateľ Microsoft Windows túto konfiguráciu štandardne pozná).

Umožnenie používania Remote Desktop (Vzdialeného prístupu) – je to len jedna žašktrtnutá záložka – máme to povolené

Pridanie užívateľov do Remote Desktop – systém vyžaduje, aby boli zadefinovaní užívatelia, ktorí budú vzdialene pristupovať k riadiacemu počítaču. Podľa návodu sme zadefinovali 2 užívateľov pre vzdialený prístup  (Remote desktop.)

Spustenie Patch súboru – z priloženého disku sme spustili súbor MU (Multiuser), systém nás vyzval odsúhlasiť Patch. Po kliknutí bol Patch spustený.

Týchto niekoľko požiadaviek na konfiguráciu sme pochopili pomerne rýchlo z dostupných manuálov. Preštudovanie manuálov a nakonfigurovanie systému nám trvalo maximálne 15 minút. Pri konfigurácii ďalšieho počítača by to už trvalo 2-3 minúty.

Inštalácia PCstation NC700
Hneď na úvodnej obrazovke systém umožnil nakonfigurovanie servera, na ktorý sa budeme pripájať. Stačilo zadať meno užívateľa a IP adresu počítača. Stlačením „Connect“ sa PCStation pripojil na tento server. (Toto fungovalo len v prípade, že náš Router poskytoval DHCP).

Pre ďalšie konfiguračné možnosti sme klikli na „System Setup“ a umožnilo nám to zmeniť rozlíšenie monitora, prípadne nakonfigurovať niektoré periférne zariadenia. Rozlíšenie monitora sme skúšali v 3 nadstaveniach – 1024×768, 1250×1024 a 1440×900. Všetky tri nadstavenia fspoľahlivo ungovali po Reboote. Problém nastal len v prípade, keď sme NC700 použili na monitore 1024×768 a na zariadení bolo nakonfigurované rozlíšenie 1440×900. Museli sme naspäť pripojiť HD monitor a rozlíšenie zmeniť. Nadstavenia tlačiarní sme neskúšali. (Dodávateľ uvádza, že pokiaľ nie je nejaká tlačiareň nainštalovaná, a existujú na WenCE drivery je možné ju doplniť do systému).

Práca v prostredí Windows CE6
Pri kliknití na tlačidlo „MiniMode“ sa nám zobrazila obrazovka systému WindowsCE. Najprv nás zaujímala možnosť zadania statickej IP adresy. Táto bola veľmi ľahko nájditeľná pod ikonou My Device (v ľavom hornom rohu obrazovky) a Control Panel. Túto voľbu budete musieť použiť v prípade, ak nemáte v LAN inštalovaný DHCP server.

Internetový browser Internet Explorer pomerne rýchlo zobrazoval požadované stránky. Chýbala podpora FLASH, takže YOUTUBE videá si nepozriete. NC700 má problém s niektorými písmenami slovenskej abecedy (napr. č, ľ), ale aj bez toho sú web stránky pomerne dobre čitateľné. (Podľa informácií dodávateľa sa výrobca vyjadril, že plánuje do zariadení aplikovať slovenskú znakovú sadu.)

Samostojace zariadenie NC700 môže mať pomerne dobré využitie v knižniciach a na verejných miestach, kde je primárne využívanie počítačov len na prezeranie Web-u. Sú malé, ľahké, a odolné voči vandalizmu. Na internete sme našli dosť aplikácií, ktoré pracujú pod operačným systémom WindowsCE, ktoré by mohli podstatne rozšíriť programové vybavenie NC700. Systém má dostatok voľnej pamäte, na ktorú je pravdepdodobne možné inštalovať ďalšie aplikácie.

 

Práca s NC700
Po vybratí príslušného servera a kliknutí na „Connect“ sa objaví okno podobné štandardnému oknu pri pripojení Remote Desktop. Pole „Užívateľ“ je predvyplnené, napíšeme len prihlasovacie heslo a systém nás bez problémov pripojí na vzdialenú plochu. Testovali sme prácu s kancelárskymi aplikáciamia browsovanie po Internete. Ako host sme použili zostavu s 2 jadrovým procesorom a 4 GB pamäte v cene zhruba 300 EUR bez DPH. Na HOST počítači pracoval nepretžite kolega a nespozoroval žiadne spomalenie systému.

NC700 sa pripojilo na HOST úplne bez problémov. Všetky okná a aplikácie, ktoré mal tento užívateľ otvorené, tak zostali otvorené aj pre PCStation. (Z toho vyplýva, že ak sa prihlásite z ktoréhokoľvek miesta, zostáva vám vlastný Desktop so všetkými aplikáciami, s ktorými ste pred odhlásením pracovali). Počas práce nebolo poznať žiadne rozdiely medzi prácou na samotnom HOST počítači a na NC700. Internetové stránky sa otvárali úplne rovnako a aj posúvanie (rolovanie) okna bolo dostatočne plynulé. Pri práci so štandardnými nainštalovanými aplikáciami nebolo poznať žiadne rozdiely oproti práci na HOST počítači. Jediný nedostatok bol v tom. že NC700 nedokázalo prehrávať Youtube videá.

Zariadenie má takisto problém aj s programami, ktoré vyžadujú silnú grafickú podporu, napr. 3D videohry a podobne.

Aký je použitý hardvér?
Po otvorení zariadenia sme našli základnú dosku osadenú niekoľkými čipmi. Dodávateľ uvádza, že zariadenie obsahuje procesor ARM pracujúci na frekvencii 800 MHz, ale nebolo možné identifikovať, ktorý je to chip. Zariadenie neobsahuje žiadne rotujúce časti, takže je pravdepodobne veľmi odolné aj pádu zo stola. Základná doska obsahuje Mini USB port, ktorý nie je dostupný pri uzatvorení zariadenia do plastového obalu. Tento port využíva pravdepodobne výrobca pri inštalovaní systému.

Úspory
PCstation predstavuje mimoriedne ekonomické riešenie a preto sa často nazýva aj „najzelenší počítač“. Podľa údajov dodávateľa môžeme celkové úspory zahrnúť do viacerých skupín:

 

úspory pri nákupe HW predtavujú až 80%. Štandardný PC s rovnakými parametrami stojí zhruba 400 EUR0, pričom cena PCstation je menej ako 100 EUR
úspory na SW – PCstation pracuje ako užívateľ a nie ako klient, ako je tomu pri tpoužití tenkého klienta. V prípade, že si na svojom PC nakonfigurujete viacero užívateľov, nemusíte kupovať ďalšie licencie. V prípade, ak licenčné práva nedovoľujú ani takéto riešenie, môžete zabezpečiť, že v danom čase bude pracovať so SW len jeden užívateľ a pravdepodobne nebudete musieť kupovať ďalšie licencie
úspory na elektrickej energii – spotreba PCstation je len cca. 7W, oproti bežnému PC, kde je spotreba okolo 300W. Ak by boli počítače zapnuté permanentne, tak PCstation spotrebuje za rok elektrickú energiu zhruba za 10 EURO a štandardný PC spotrebuje za rok energiu zhruba za 350 EURO!
úspory na servise – na PCstation nič neinštalujete, nemá žiadne pohyblivé časti, takže nepotrebujete žiadny servis. V prípade, že by sa zariadenie pokazilo, sekretárka môže mať v šuflíku náhradný kus, kým ho vyreklamujete u dodávateľa. Vypojiť a zapojiť 5 káblov dokáže ktokoľvek z firmy, netreba volať žiadneho technika.

 

Celkový dojem
Na prvý pohľad vypadá zariadenie ako lacná čínska hračka, ale po jeho otestovaní získalo u nás pomerne veľký rešpekt. Hoci pracuje na inom princípe ako štandardný tenký klient, NC700 dokáže vykonať väčšinu jeho činností. Navyše dokáže pracovať samostatne a pripájať sa na vzdialený počítač aj do WAN. Možnosť pripojenia tlačiarne alebo skenera dodáva zariadeniu ďalšiu pridanú hodnotu. Pri spotrebe 7W, jednoduchej inštalácii, nulovými nákladmi na servis predstavuje PCStation NC700 rozhodne zariadenie, do ktorého sa oplatí investovať.

Kde ho kúpite
Výhradným dovozcom pre Slovenskú republiku a Českú republiku je firma INBOX SK s.r.o. Širokú ponuku zariadení PCstation a iných zaujímavých produktov  nájdete v elektronickom obchode www.pcstation.sk.