Image

Ako na to: úprava videosúborov

Pre editáciu videa a jeho následnú kompresiu existuje množstvo programov – väčšina z nich je však komerčná a určená pre profesionálne využitie. Existujú však aj free riešenie – azda najznámejším je VirtualDubMod.


Článok bol pôvodne publikovaný v PC_Space č. 08/2006. Doplnená verzia.

Pre editáciu videa a jeho následnú kompresiu existuje množstvo programov – väčšina z nich je však komerčná a určená pre profesionálne využitie. Existujú však aj free riešenie – azda najznámejším je VirtualDubMod, pomocou ktorého môžete video ľahko upraviť – orezať, použiť na obraz rôzne obrazové filtre, zmeniť pomer strán, odstrániť prekladanie atď.. – a následne skomprimovať použitím vhodného audio/video kompresoru, ktoré sa do programu veľmi ľahko integrujú.

Vo VirtualDubMod existujú štyri možnosti spracovania videa, ktoré majú vytvorené svoje vlastné profily v menu Video. Pri spustení programu je vhodné nastaviť jednu zo štyroch ponúkaných možností. Direct stream copy zvolíme, ak video nechceme komprimovať, ani aplikovať naň rôzne druhy filtrácie, neprebieha tu žiadna dekompresia a snímky sa kopírujú na disk tak ako sú, celý proces je vďaka tomuto veľmi rýchly. Tento mód vhodný, ak chceme z videa odstrániť nežiadané časti, rozstrihať ho resp. spojiť viacero videí do jedného súboru. Fast recompress a Normal compress povoľujú aj použitie kompresie, Full processing zvolíme vtedy, ak chceme video nielen komprimovať, ale aplikovať naň aj rôzne obrazové filtre.


TIP: Vo video editačnom programe VirtualDubMod dokážete editovať formáty AVI, MPG/MPEG/MPV/M1V/M2V/M3V, OGM, MKV, ďalej dokáže pracovať so súbormi AVS (vytvorenými v programe Avi Synth), VDR (VirtualDub) a otvorí tiež obrázky (BMP, GIF, PCX, PNG, JPG). Viac o kompresii videa sa môžete dočítať v článku o kompresii videa na CD prílohe (08/2006) v sekcii „Knižnica“ alebo v obsiahlom tematickom článku v PC_Space č. 04/2006.


Strih videa

Strihať video vo VDM sa oplatí, nedochádza totiž k jeho rekompresii, čím zachováme pôvodnú kvalitu obrazu. Pomocou šípok na hlavnom paneli VDM určíme úsek, ktorý chceme z videa odstrániť. Ten musí začínať kľúčovým I snímkom (je označený písmenkom K v stavovom riadku – 1 – prepíname sa medzi nimi šípkami s kľúčikom – 2) a končiť posledným snímkom GOPu (čiže jeden snímok pred K snímkom, dostaneme sa k nemu cez button, ktorý umožňuje zobrazovať video po snímkoch – 3). Začiatok a koniec označíme pomocou šípok úplne vpravo (4). Následne už iba stlačíme kláves DEL a nechcená časť (5) je preč. O tom, na akom princípe funguje MPEG kompresia, čo je to GOP a IPB snímky, si môžete prečítať v závere článku!

Image

Aplikácia filtrov

K filtrom o VDM sa dostaneme cez menu Video > Filters (Crtl+F). Do zoznamu ich pridávame pomocou tlačidla Add (1). Z ponúkaných filtrov sa určite hodí Null Transform, ktorý síce nerobí nič, ale po jeho pridaní do zoznamu môžeme obraz orezať pomocou tlačidla Cropping (2). Deinterlace odstráni prekladanie (interlace), Blur obraz rozmaže a zredukuje šum, Smoother funguje podobne ako blur avšak neznižuje ostrosť hrán objektov, Sharpen zvýrazní ostrosť obrazu avšak zvýši zároveň šum, Deshaker sa hodí v prípade, že ste pri nahrávaní videokamerou nemali pevnú ruku a obraz je trasľavý, LogoAway odstráni logo TV stanice, Flip horizontally a Flip vertically prevráti obraz horizontálne, resp. vertikálne, Grayscale spraví obraz čiernobielym. Niektoré filtre môžete konfigurovať pomocou tlačidla Configure (3). Dôležité je taktiež poradie filtrov v akom sa budú počas kompresie aplikovať na obraz. Na prvé miesto patrí Null Transform, následne by mal nasledovať filter deinterlace a až po nich napr. filtre potláčajúce šum (4). Poradie zmeníme pomocou tlačidiel Move Up/Move Down (5).

Image

Delenie a spájanie videa

Ak má video súbor viac ako 700 MB a chcete ho umiestniť na CD médium, oplatí sa využiť možnosť rozdelenia videa na niekoľko častí. Pri ukladaní videa je možné nastaviť, aby bol výsledný kontajner rozdelený do niekoľkých segmentov určitej veľkosti. Klikneme na File > SaveAs, zaškrtneme Segment output file (1) a zadáme akú veľkosť segmentu požadujeme (2). Zaškrtnutím voľby Limit Number of video frames (3) zas môžeme nastaviť koľko snímkov má obsahovať jeden video segment. Podobne ako pri strihaní videa môžeme označiť určitý úsek videa, opäť zájdeme do File > SaveAs a dáme uložiť – program uloží iba označenú časť videa, čím predídeme tomu, že video sa rozdelí na absolútne nevhodnom mieste. K otvorenému videu môžeme priložiť taktiež ďalšie video a navzájom ich spojiť. Zvolíme File > Append Segment a otvoríme požadované video. Druhé video musí byť takého istého typu ako video č. 1!

Image


Ako funguje MPEG kompresia

Video má tu vlastnosť, že sa skladá z množstva za sebou idúcich snímkov (frameov, obrázkov), ktoré sú si viac či menej podobné Práve túto skutočnosť využíva MPEG kompresia, ktorá odstraňuje časovú podobnosť. Pri MPEG kompresii sa nekódujú celé snímky, ale kóduje sa len zmena medzi jednotlivými obrazmi.

Kodek rozdelí jednotlivé snímky videa na dva prípadne tri typy snímkov. Medzi kľúčové patria takzvané I-frames (Intra coded image, I-VOP), snímky, ktoré ku kompresii resp. dekompresii nepotrebujú žiaden iný snímok. Za I-frame nasleduje skupina niekoľkých snímkov, ktoré však už pre svoju kompresiu potrebujú jeden predchádzajúci obraz. Tieto snímky označujeme ako P-frames (predicted image, P-VOP). Kodeky založené na štandarde MPEG-4 ASP umožňujú používať aj tretí typ snímkov – B-frames (biderictionally interpolated image, B–VOP), ktoré sú odvodené ako od predchádzajúceho I alebo P snímku, tak i od nasledujúceho. Skupina snímkov medzi dvoma I-frames sa nazýva GOP (Group of Pictures) a nemala by obsahovať viac ako 12 snímkov – v prípade, že by GOP obsahovala viac ako 12 snímkov nebolo by video kompatibilné s formátom DVD (PAL) a navyše by sa pri prehrávaní príliš dlho video dekomprimovalo.

Celé kódovanie P a B snímkov je založené na predpoklade pohybu obrazu. Jednotlivé obrazy sú rozdelené do makroblokov veľkosti 8×8 príp. 16×16 pixelov a kodek s nimi pracuje samostatne – skúma sa možné posunutie týchto blokov z pôvodného miesta po vertikálnej príp. horizontálnej osi, vznikne pohybový vektor, ktorý jednoznačne definuje toto posunutie. Následne sa prevedie výpočet rozdielu medzi pôvodným a výsledným obrazom a až tak je výsledný obraz zakódovaný pomocou diskrétnej kosínusovej transformácie, čo je metóda, ktorá sa využíva napríklad pri kompresii JPEG. Obraz sa prevedie do frekvenčnej oblasti, jednotlivým farbám sa pridelia frekvenčné hodnoty, tie s najnižšou frekvenciou zvyčajne nie sú ľudským okom postrehnuteľné a tak sa z obrazu odstránia.

Najväčšou výhodou tejto kompresie sú lepšie kompresné výsledky, medzi nevýhody sa radí dlhšia doba kompresie a dekompresie kvôli hľadaniu zmien medzi jednotlivými snímkami.

Viac o kompresii videa sa môžete dočítať v článku o kompresii videa na CD prílohe (08/2006) v sekcii „Knižnica“ alebo v obsiahlom tematickom článku v PC_Space č. 04/2006.


Download: http://virtualdubmod.sourceforge.net
Veľkosť: 1,6 MB
Poplatok: open source

{moscomment}