Asseco zriadilo fórum k novému zákonu

Diskusné fórum je spustené pre všetkých tých, ktorí využívajú registračné pokladnice. V súlade so zákonom, ktorý ukladá povinnosť podnikateľom a firmám do konca roka zabezpečiť fiskalizáciu pokladníc, spoločnosť Asseco Solutions zriadila na svojich stránkach komunikáciu medzi podnikateľmi navzájom, podporenú fundovanými názormi odborníkov.

Nový zákon začne platiť už 1.1.2010. Dovtedy si musia všetci podnikatelia a firmy zabezpečiť nové riešenie k svojim aktuálnym registračným pokladniciam. Asseco Solutions prostredníctvom diskusného  fóra vytvorilo priestor na ďalšie priblíženie tejto témy. Všetci zaregistrovaní návštevníci si tak na stránkach spoločne vymieňajú názory, získavajú užitočné rady a informácie nielen z legislatívy, ale aj zo softvérových riešení, ktoré používajú. Celý proces monitorujú odborní konzultanti, ktorí v prípade nejasných informácii danú oblasť vysvetlia a upozornia aj na ďalšie zmeny, ktoré nový zákon so sebou priniesol.

„Diskusné fórum sme zriadili vzhľadom na to, že s ním máme dlhodobo dobré skúsenosti už pri iných našich programoch. Umožňuje komunikáciu medzi zákazníkmi, čo je pre nich najrelevantnejšia informácia. Navzájom si odovzdávajú skúsenosti, dávajú si rady a tipy, ako by sa mohli určité veci urobiť inak. Samozrejme, všetko sa deje pod našim dohľadom, aby zbytočne nevznikli nežiaduce chyby. Všetka podpora, ktorá je zákazníkom poskytnutá, je monitorovaná. Umožňuje nám to zabezpečiť včasnosť a požadovanú kvalitu služieb. Pozitívnu spätnú väzbu od zákazníkov nám prinášajú naši konzultanti, ktorí vykonávajú servis“, hovorí Ivana Šilerová produktová manažérka Asseco Solutions.