Axis Roadshow 2014

 Koncom mája zorganizovala spoločnosť Axis Communications so svojimi partnermi na trase Bratislava, Brno a Praha tradičnú jarnú Roadshow s cieľom predstaviť horúce novinky v oblasti video dohľadu a zaujímavé nové riešenia na báze IP kamier.

 

Celá akcia sa uskutočnila vo veľmi priateľskom a otvorenom prostredí. V úvode sa prítomným prihovorila za Axis Communications Markéta Bauerová, ktorá stručne predstavila postavenie spoločnosti na trhu, firemné výsledky a stratégiu pre budúci rozvoj dynamického trhu videodohľadu. Následne Irena Luxová predstavila partnerský program a výhody plynúce z partnerskej spolupráce so spoločnosťou Axis. Možnosti spolupráce aj v oblastiach PR a komunikácie predstavili Dominika Troost a Marek Pavlica.

Prezentáciu noviniek na pozadí súčasného portfólia spoločnosti Axis zahájil manažér Dalibor Smažinka, ktorý veľmi stručne predstavil kľúčové modely v každom segmente a zároveň pohovoril aj o doplnkovom príslušenstve. Nasledovali praktické ukážky a podrobnejšie prezentácie nových modelov a kľúčových technológií v podaní produktových manažérov Jindřicha Světnicu a Richarda Malíře.

Z produktových noviniek vzbudili najväčší záujem najmä cenovo dostupné IP kamery s HDMI portom pre živé streamovanie na monitor HDTV 720p – Axis M1025, nové kamery radu Axis Q16 vybavené technológiami Lightfinder a WDR, ako aj najnovší prírastok v rade Axis P14, vonkajšia „bullet“ kamera P1428-E so 4K rozlíšením, ktorú možno využiť pre nepretržitý dohľad na veľkých plochách s úžasnou presnosťou v detailoch (ideálne napr. pre väčšie parkoviská alebo verejné priestranstvá).

Poobedný blok bol venovaný prezentáciám technologických partnerov spoločnosti Axis, ktorí predstavili svoje zaujímavé riešenia využívajúce aj technológie Axis. O ochrane perimetru v kritickej infraštruktúre porozprával Petr Veselý zo spoločnosti Sec-Communications a.s. Veľmi zaujímavé riešenie mestského dopravného kamerového systému prestavil za spoločnosť Ovanet a.s. na konkrétnych príkladoch z Ostravy Ing. Martin Rubina a o kamerovom systéme cWatch a kamerách Axis, ktoré nájdete okrem iného aj v inteligentných policajných autách na Slovensku, porozprával Ivan Boďa zo spoločnosti Canex Connections.

David Capoušek zo spoločnosti NetRex s.r.o. ukázal, aký prínos pre zákazníkov môžu mať chytré kamery v službách maloobchodu. O riešení priemyselného dohľadu pre SMB a integrácii kamier Axis s dátovými sieťovými úložiskami Synology porozprával projektový manažér TINT s.r.o. Pavel Mohyla. Viac o ochrane perimetru pomocou termálnych kamier a problémoch pri realizácii takéhoto náročného projektu porozprával Ivan Boďa z Canexu. Partnerské prezentácie ukončil Ing. Milan Tréger zo spoločnosti ORGA-TRADE Network Systems s.r.o., ktorý predstavil veľmi zaujímavé riešenie prepojenia kamerového systému s čítačkami čiarových kódov v jednom logistickom centre.

Na úplný záver akcie odovzdali zástupcovia spoločnosti Axis ocenenia pre najúspešnejšieho partnera a najúspešnejší projekt realizovaný v uplynulom roku. Zo všetkých prítomných bol na záver vylosovaný výherca špičkovej kamery Axis.