Axis uvádza unikátnu aplikáciu pre dynamické maskovanie

Detailný videomonitoring a zároveň maximálne súkromie ľudí v záberoch. Tento problém teraz pomôže vyriešiť unikátna aplikácia AXIS Live Privacy Shield , jediný videoanalytický softvér pre kamery na trhu, ktorý zaručí maskovanie pohybu osôb a objektov v reálnom čase v celom zornom poli kamery, a to aj pri plnej snímkovej frekvencii.

Toto riešenie je veľmi spoľahlivé a cenovo efektívne. Analytický softvér beží priamo vo vybraných modeloch kamier Axis, takže nie sú potrebné žiadne drahé servery a všetko sa dá jednoducho spravovať.

AXIS Live Privacy Shield porovnáva živý obraz z kamery so zadanou scénou pozadia a aplikuje podrobnú a dynamicky sa meniacu transparentnú masku na oblasti, kde dochádza k zmenám obrazu. Inými slovami, pohybujúce sa osoby a objekty sa objavia na obrazovke ako prázdne (transparentné) obrysy na obrázku pozadia. Celý tento proces je rýchlejší ako žmurknutie a umožňuje vám efektívne dodržiavať pravidlá a regulačné požiadavky v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov.

Štandardne sa používa dynamické maskovanie na celé zorné pole kamery, ale ak je to potrebné, môžete si ľahko nastaviť zóny bez maskovania, napríklad aby sa na dopravníkovom páse zobrazili pohybujúce sa objekty. Systém je možné nakonfigurovať aj tak, aby poskytoval samostatný video stream bez dynamického maskovania, ktorý by mohli autorizovaní používatelia využiť pri riešení nejakého incidentu. Môžete si tiež vybrať automatickú obnovovaciu frekvenciu pozadia, úroveň podrobností kontúr transparentných masiek a počet snímok za sekundu.

Riešenie AXIS Live Privacy Shield je vhodné pre vzdialený video dohľad alebo videozáznam na miestach, kde je problematické vykonávať akékoľvek iné monitorovanie v súvislosti s pravidlami alebo regulačnými požiadavkami na ochranu súkromia. Je vhodný napríklad na monitorovanie výrobných, technologických alebo logistických procesov, kde je dôležité monitorovať samotný proces a nie ľudí. Ďalšie potenciálne oblasti využitia sú napr. pri aplikáciách v maloobchode, v zdravotníctve, školstve a vo vládnych inštitúciách.

Hlavné výhody:

  • Zabezpečí ochranu súkromia
  • Spoľahlivé dynamické maskovanie v reálnom čase pri vysokých snímkových frekvenciách
  • Cenovo efektívne, vysoko výkonné riešenie pri lokálnej inštalácii
  • Jednoduchá inštalácia, konfigurácia a správa
  • Pre vnútorné použitie s dobrým a stabilným osvetlením

AXIS Live Privacy Shield je dostupný pre kompatibilné modely kamier Axis prostredníctvom siete parnerov vo vybraných európskych krajinách.