Image

Budeme ovládať PC myšlienkami?

Podľa vedcov z Hitachi je to viac reálne ako kedykoľvek predtým. Samotná myšlienka ovládania PC pomocou mozgových vĺn nie je tak nová. Už v minulosti bola snaha vytvoriť nejaké komunikačné rozhranie schopné vykonávať určité reakcia podľa činnosti ľudského mozgu a tak zlepšiť kvalitu telesne postihnutým ľudom.

Doposiaľ však takéto rozhrania využívali elektrické signáli produkované priamo v mozgu a to si vyžadovalo chirurgické zákroky. No podľa najnovších výskumov je možné snímať aktivitu mozgu opticky, pomocou zmeny koncentrácie hemoglobínu a táto zmena je potom pretransformovaná na elektrický signál. Samotný interface má podobu prilby s množstvom optických senzorov, pričom prilbu si stačí iba nasadiť. Zatiaľ sa pomocou takéhoto rozhrania podarilo vedcom ovládať iba veľmi jednoduché operácie ako je spustenie/stopnutie nejakého zariadenia. No podľa vyjadrení výskumného tímu pre podstatne širšie využitie stačí iba detailnejšie vyskúmanie aktivity jednotlivých častí ľudského mozgu, čo by sa malo podariť v priebehu 5 rokov.

Image

ZDROJ: DailyTech

{moscomment}