Cisco: virtuálna učebňa pre stredné a vysoké školy

Spoločnosť Cisco Systems ponúka riešenie Cisco virtuálna učebňa pre stredné a vysoké školy, ktoré vzdelávacím inštitúciám prináša možnosť spájať svojich študentov a pedagógov kedykoľvek a kdekoľvek na svete prostredníctvom plne interaktívnych audio- a video- konferenčných nástrojov. Toto riešenie v princípe umožňuje školám a univerzitám otvoriť svoju akademickú pôdu voči celému svetu.

Bratislava, 2. august 2006 – Vzdelávacie inštitúcie po celom svete hľadajú spôsoby ako zvýšiť kvalitu, atraktívnosť a flexibilitu akademických programov a prilákať najlepších pedagógov a študentov. V boji s konkurenciou musia ponúkať čo najvyšší štandard študijných programov, flexibilné rozvrhy a originálnu ponuku vzdelávacích a pracovných príležitostí pre externých študentov a akademikov.

Spoločnosť Cisco Systems ponúka riešenie Cisco virtuálna učebňa pre stredné a vysoké školy, ktoré vzdelávacím inštitúciám prináša možnosť spájať svojich študentov a pedagógov kedykoľvek a kdekoľvek na svete prostredníctvom plne interaktívnych audio- a video- konferenčných nástrojov. Toto riešenie v princípe umožňuje školám a univerzitám otvoriť svoju akademickú pôdu voči celému svetu.

Základná výhoda riešenia Cisco virtuálna učebňa pre stredné a vysoké školy predstavuje pre študentov a inštruktorov možnosť zúčastňovať sa na prednáškach a kurzoch v reálnom čase z akéhokoľvek miesta na svete. Prezentované informácie – od textových, cez zvukové až po obrazové – je možné zaznamenať bez potreby doplnkového softvéru alebo hardvéru. Na rozdiel od pasívne vysielaných vzdelávacích programov je komunikácia prebiehajúca v tomto riešení interaktívna a umožňuje plnohodnotný študijný zážitok. Keďže riešenie nie je závislé od fyzických priestorov inštitúcie, nie je problém do programu prizvať expertov, profesionálov a akademikov z celého sveta. Lektori ocenia aj flexibilitu poskytovania on-line konzultačných hodín individuálnou alebo skupinovou formou.

Cisco virtuálna učebňa pre stredné a vysoké školy je založená na konferenčnej platforme Cisco MeetingPlace, ktorá zjednocuje prenos audio a video prvkov, komunikáciu v reálnom čase a on-line zdieľanie informácií. Má vysokú úroveň administratívnych nástrojov a aplikačného zabezpečenia.

Riešenie prináša vysoko kvalitné rozlíšenie audio prvkov, ktoré zdokonaľuje zrozumiteľnosť a zvyšuje komfort užívateľov. Poskytuje možnosť nahrávania a spätného prehrávania prednášok. Inštruktorom ponúka možnosť vytvárať aj kurzy, pri ktorých účastníci len počúvajú a svoje otázky kladú až po skončení prednášky. Aplikácia podporuje všetky bežne používané zvukové formáty. Prenos video prvkov v kvalitnom rozlíšení je možné ovládať hlasom. Podporovaná je simultánna účasť až štyroch prednášajúcich. Pomocou automatického rozlišovania rýchlosti ich internetového pripojenia je možné predísť obmedzovaniu ostatných účastníkov. Pre konferenčné zdieľanie prezentácií je potrebný len internetový prehliadač. Riešenie podporuje aj širokú škálu jazykov.

Cisco virtuálna učebňa kladie veľký dôraz na bezpečnosť. Inštitúcie majú možnosť voľby, či budú programy poskytovať len v rámci svojej vnútornej siete, alebo verejne prostredníctvom internetu. Účasť študentov na kurzoch a prístup k relevantným publikáciám môže byť podmienená autentifikáciou porovnávanou priamo so záznamami inštitúcie. Citlivé a osobné informácie je možné kódovať. Prednášajúci alebo vedúci kurzov smú nastavovať prístupové heslá, obmedzovať počet študentov na jednej prednáške, alebo zamedziť prístup nežiaducim účastníkom.

Pohodlie užívateľov Cisco virtuálnej učebne pre stredné a vysoké školy zaručujú nastaviteľné parametre ako napríklad vyťaženosť systému, možnosť plánovania a používanie individuálnych preferencií. Riešenie poskytuje prístup k fakturačným údajom, možnosť vzdialeného riadenia a opravné nástroje pre prípad zlyhania aplikácie.

Výhody používania tohto riešenia sú evidentné – jeho aplikáciou dokážu inštitúcie posilniť svoju akademickú ponuku, geograficky rozšíriť pole svojej pôsobnosti a znížiť administratívne náklady. Cisco virtuálna učebňa pre stredné a vysoké školy sa jednoducho synchronizuje s aplikáciami Microsoft© Outlook© a Lotus Notes©.


Spoločnosť Cisco je celosvetovou jednotkou na trhu sieťových technológií a zároveň jedinou spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexnú end-to-end platformu pre networking a možnosti diaľkového štúdia. Riešenie Cisco virtuálna učebňa pre stredné a vysoké školy využíva overené sieťové bezpečnostné technológie a je plne integrované s technológiou siete Cisco. Bližšie informácie získate na adrese http://www.cisco.com/go/meetingplace, alebo priamo od niektorého z obchodných zástupcov spoločnosti .

{moscomment}