Donau-Bohemia Trophy

 

 

Donau-Bohemia Trophy

 

Tento víkend, 11.-13. mája sa odohráva najvýznamnejší drezúrny pretek sezóny 2012. Slovensko je hostiteľom historicky prvého ročníka pretekov Donau-Bohemia Trophy. Nápad a realizácia projektu prebehla vďaka drezúrnym odborníkom a nadšencom z krajín Slovensko, Rakúsko, Česko a Maďarsko. Ide o štvorkolové preteky, pričom každé kolo sa bude konať v jednej zo spomenutých krajín. Finále sa koná v rakúskom Kottingbrune.

Prvé kolo sa odohráva práve tento víkend v Pezinku, v Areáli zdravia Rozálka. Organizátori a autori Donau-Bohemia Trophy sa snažili docieliť, aby dejiskom jednotlivých kôl boli areály ležiace v blízkosti hraníc. No nielen preto padla voľba práve na Pezinok. Rozálka ponúka súťažiacim podmienky, ktoré s prehľadom konkurujú zahraničným jazdeckým stánkom.

 

 

Jazdecká disciplína – drezúra

 

 

Preteku sa môžu zúčastniť jazdci so slovenským, českým, maďarským alebo rakúskym občianstvom a platnou jazdeckou licenciou. Súťažiť sa bude podľa pravidiel Medzinárodnej jazdeckej federácie.

Aby bola súťaž spravodlivá, každý štát nominuje svojho rozhodcu, protokoly budú k dispozícii v angličtine a súťažiť sa bude v štyroch kategóriách od stupňa náročnosti Z až po T.  Motiváciou pre jazdcov sú ceny v celkovej hodnote 10-tisíc eur.

 

 

 

Vystúpenie nádherných lipicanských žrebcov v AZ Rozálka

 

Súťaže Donau-Bohemia  Trophy sa konajú v rámci už  existujúcich národných pretekov. V našom prípade to bude Slovenský pohár klubov v drezúre o cenu rektora Paneurópskej vysokej školy, ktorej súčasťou je aj vysokoškolský športový klub Paneurópa.

 

Vstup na preteky je pre návštevníkov areálu voľný. Viac info na www.rozalka.sk

 

Pripravila: Petra Hašová