Duplex jako standard, šetří papír a snižuje emise CO2

 

 

Brno, 29. 11. 2011

Od začátku příštího roku bude většina tiskáren společnosti Konica Minolta, které jsou schopny oboustranného tisku, používat ve svých driverech duplex jako základní nastavení. Konica Minolta zavedla tento standard do svých zařízení jako součást dobrovolného závazku, na němž se dohodli evropští výrobci tiskáren. Tato dohoda vstoupí v platnost 1. ledna 2012.

 

V roce 2009 přijala Evropská unie novou směrnici (2009/125/EC Energy-related Products Directive) zaměřenou na úspory energie a ostatních zdrojů při výrobě, provozu a likvidaci zařízení a produktů spotřebovávajících elektrickou energii. Vzhledem k této iniciativě EU zformulovali zástupci tiskařského průmyslu dobrovolnou dohodu, podle níž zavedou do svých zařízení různé nástroje tak, aby dosáhli nových nařízení EU. Zúčastnění výrobci se zavázali, že splní kritéria této dohody minimálně v 90 procentech svých prodaných produktů.

 

Oboustranný tisk je proti jednostrannému výhodnější z hlediska ekonomického a i vzhledem k zátěži životního prostředí. Tisk vícestránkového dokumentu oboustranně znamená poloviční spotřebu papíru, úsporu energie a následné snížení emisí CO2 vznikajících při výrobě papíru. Například společnost, která za měsíc vytiskne průměrně 10 000 stran, může ročně, pokud se dokumenty tisknou jen duplexem, ušetřit až 60 000 listů papíru. To se pozitivně odrazí jak na životním prostředí, tak na optimalizaci nákladů na tisk.

 

 

Už mnoho let je většina tiskáren a multifunkčních zařízení Konica Minolta vybavena funkcí duplex. Jestliže byl v minulosti oboustranný tisk dokumentů volitelným nastavením, bude nyní nastavením základním. Uživatelé tak automaticky dostanou oboustranně vytisknuté dokumenty a v případě, že budou chtít dokument vytisknout na samostatné listy, budou si to muset nastavit.

 

Ve výše uvedené dohodě výrobců tiskových řešení je automatický duplex novým požadavkem pro barevné systémy s kapacitou 40 až 50 stránek za minutu, pro černobílá zařízení s kapacitou 45 až 65 stránek za minutu. Čtvrtý oddíl direktivy EU poukazuje na speciální ekologický design zobrazovacích zařízení (kopírovacích strojů, multifunkčních systémů, tiskáren, faxů) a jmenuje seznam požadavků, které musí produkty od výrobců splňovat. Některé z nich už zařízení Konica Minolta používají jako standard mnoho let, například spotřeba elektrické energie v limitech hodnocení Energy Star.

 

Pro více informací o environmentálních aktivitách společnosti Konica Minolta navštivte prosím: www.konicaminolta.eu/environment.