Image

E-learning – cudzie jazyky na webe

Internet poskytuje ľudom možnosť vzdelávať sa. Nájdeme tu množstvo učebných materiálov, vzdelávacích kurzov a diskusných fór. Využívanie internetu je jednou zo zložiek ďalšieho novodobého fenoménu – e-learningu.Článok bol pôvodne publikovaný v časopise PC_Space č. 09/2006.


Internet sa stáva novodobým fenoménom. Tento nekonečný zdroj informácií, nástroj medziľudskej komunikácie a nový druh zábavy si získava čoraz viac a viac užívateľov.

Internet tiež poskytuje ľudom možnosť sa vzdelávať. Nájdeme tu množstvo učebných materiálov, vzdelávacích kurzov a diskusných fór. Využívanie internetu je jednou zo zložiek ďalšieho novodobého fenoménu – e-learningu. Forma učenia, ktorá sa v čoraz väčšej miere začína uplatňovať pri vzdelávaní. V tomto článku sa pokúsime zhromaždiť možnosti internetu pri výučbe cudzích jazykov. Zistili sme, že možnosti výučby cudzích jazykov sú v podstate nekonečné. Má to však jeden veľký háčik. Musíte už vedieť primerane anglicky. Materiálov v slovenskom jazyku totiž nájdete iba skromné množstvo. Omnoho väčšie sú zdroje v príbuznom a pre väčšinu ľudí zrozumiteľnom jazyku našich západných susedov – češtine. A už spomínaná znalosť angličtiny nám otvára priam neuveriteľné možnosti k výučbe iných jazykov.

V prehľade som sa snažil spomenúť stránky, ktoré ma zaujali. Dôraz som prikladal na interaktívnosť stránky. Aby nám poskytovala niečo navyše, využívajúce možnosti výpočtovej techniky. Na webe sme našli aj množstvo materiálov v čisto textovej podobe, ničím neatraktívne, bez náznaku nejakej pridanej hodnoty. O takýchto stránkach sa v tomto materiály nezmieňujeme. Domnievame sa, že 99 % ľudí si v takomto prípade zvolí radšej kvalitnú papierovú učebnicu. V tomto prehľade sú uvedené iba výučbové materiály, ktoré sú voľne k dispozícii. To znamená, že pokiaľ nejaký webportál pre výučbu cudzích jazykov obsahoval voľné, ale aj spoplatnené materiály, spomíname iba jeho voľne prístupnú časť.

Slovníky a slovná zásoba

Hovorí sa, že ten, kto chce ovládať cudzí jazyk, musí najprv dobre vedieť ten svoj. K zvládnutiu toho nášho nám občas môže pomôcť Krátky slovník slovenského jazykawww.forma.sk/onlines/slex. Vychádza z produktu spoločnosti Forma, z elektronického lexikónu slovenského jazyka SLEX99.

A teraz už ozajstné prekladové slovníky. Prvá stránka, na ktorú by som upriamil pozornosť, je www.slovnik.sk. Je to vlastne on-line verzia známeho programu PC Translator. Nájdeme tu anglický a nemecký slovník. On-line slovník je však bez jazykovej úpravy a obsahuje iba 28 % dát z distribučnej verzie programu PC Translator 2005. Napriek tomu si myslím, že slovník je najlepším dostupným prekladovým slovníkom na Slovensku pre anglický aj nemecký jazyk. Zaujímavá je i možnosť používať tento slovník pomocou mobilného telefónu v sieti T-Mobile.

Ak potrebujete aj francúzsky alebo španielsky slovník, tak zablúďte smerom slovnik.zoznam.sk. Je tu samozrejme aj anglický a nemecký slovník. Dáta v slovníkoch sú prevzaté z PC Translator V10, ktorý bol vyrobený v roku 1996. Slovensko-ruský obojstranný slovník nájdete na www.slovnik.org. Dobrý nápad je virtuálna klávesnica pre prípad, že počítač, z ktorého sa pripájate, nemá nainštalovanú ruskú či slovenskú klávesnicu.

Pokiaľ potrebujete preložiť cudzie slovo do vami zrozumiteľného jazyka, môžete použiť aj české slovníky, ktoré podľa môjho názoru poskytujú omnoho väčšie možnosti presného prekladu najmä viacslovných spojení ako slovenské.

Slovník českého serveru Seznam – slovnik.seznam.cz dokáže prekladať z češtiny zo 6 jazykov a opačne. A to do nemčiny, angličtiny, francúzštiny, španielčiny, ruštiny a taliančiny. Slovník obsahuje tiež preklad veľkého množstva viacslovných ustálených spojení. Aj pri vyhľadávaní len jedného slova sa najprv zobrazí preklad slova a pod ním aj preklad slovných spojení, kde sa toto slovo nachádza. Veľmi dobrý slovník, ktorý obsahuje niektoré slová aj v zvukovej podobe. Je postavený na českom slovníku WinGED.

A ak nebodaj ku šťastiu potrebujete aj latinčinu, tak skúste www.slovnik.cz. Slovník takisto ako predchádzajúci obsahuje viacslovné ustálené spojenia. Navyše obsahuje možnosť len tak si listovať v celom slovníku.

Kurzy, testy a pomocné materiály

Kvalitne spracovaných stránok o jazykoch je na slovenskom internete ako šafranu. Paradoxom je, že najkvalitnejšie spracované materiály sú pre výučbu esperanta. Je naozaj škoda, že takto kvalitne spracované materiály nie sú aj pre iné cudzie jazyky.

Takže ak by ste sa chceli naučiť esperanto, prípadne sa len inšpirovať pri tvorbe nových webstránok pre výučbu nejakého jazyka, pozrite sa na www.lernu.net a www.esperanto.sk.

Image

www.esperanto.sk: Aj základné informácie o Slovensku v esperante nájdete na tejto podarenej stránke.

Pre budúcich maturantov, ale nielen pre nich, bude isto pri surfovaní po webe vhodnou zástavkou stránka www.statpedu.sk/buxus/generate_page.php?page_id=671, kde nájdu okrem iného aj staršie Monitorové testy pre mnohé cudzie jazyky (samozrejme aj so správnymi odpoveďami).

Ak zháňate len nejaký referát v cudzom jazyku, či vypracované okruhy k maturite, najväčší výber takýchto materiálov má medzi študentmi dobre známy server www.referaty.sk. V sekcii cudzích jazykov máte prístup k vyše 1000 referátom z angličtiny, takmer 300 z nemčiny a okolo 50 zo španielčiny, francúzštiny a taliančiny.

Vstupné testy pre kurz stredne pokročilých z angličtiny, nemčiny, taliančiny a francúzštiny, ktoré môžete použiť na overenie stupňa vašich vedomostí, nájdete na adrese www.eskk.sk.
Kolekciu 19 gramatických testov z nemčiny máte voľne k dispozícii na www.e-learning.webzdarma.cz. Každý test je zameraný na inú gramatickú oblasť. Veľký počet gramatických testov z angličtiny je na adrese anglvety.host.sk. Testy sú rozdelené podľa jednotlivých gramatických okruhov.

Zaujímavé materiály týkajúce sa výučby anglického jazyka možno nájsť aj na adrese niekdajšej slovenskej redakcie BBC v sekcii kurzy angličtiny www.bbc.co.uk/slovak/ learningenglish. Materiály sú väčšinou v textovej podobe a týkajú sa kurzov odvysielaných slovenskou redakciou rádia BBC. Na výukové materiály omnoho bohatšia je však stránka českej redakcie BBC www.bbc.co.uk/czech/learningenglish, kde nájdete veľké množstvo rôznych kompletných kurzov angličtiny vo zvukovej podobe a k nim prislúchajúce materiály vo forme súborov pre MS Word. Napríklad kurz obchodnej angličtiny, kurz fráz využívajúci texty známych piesní, kurz angličtiny pre záujemcov o prácu, kurz výrazov spravodajskej angličtiny, atď. Ponuka je naozaj bohatá. Všetko sú to kurzy, ktoré boli odvysielané českou redakciou rádia BBC, takže budete v nich počuť okrem angličtiny aj český jazyk. Materiály sú prístupné v on-line ako aj v off-line forme, tj. môžete si ich stiahnuť a vzdelávať sa bez pripojenia na internet. Pre prehrávanie zvukových súborov z tejto stránky je potrebné mať nainštalovaný program Real Audio. Bohužiaľ, aj česká redakcia BBC už skončila, takže stránka je už len neaktualizovaným archívom, aj keď veľmi kvalitným. Pre používateľov internetu ovládajúcich aspoň mierne anglický jazyk vrelo odporúčame stránku BBC www.bbc.co.uk/languages. Nájdu tu veľmi kvalitne spracované kurzy nemčiny, španielčiny, francúzštiny a taliančiny. Za podobné výukové materiály si iné komerčnejšie zmýšľajúce organizácie a firmy účtujú slušné peniaze. Na ich spustenie budete však potrebovať v prehliadači nainštalovaný plug-in pre Macromedia Flash.

Image

Stránka anglickej BBC: Stačí si vybrať z množstva jazykov – francúzština, španielčina, nemčina alebo taliančina?

Jeden z najlepších výukových webov angličtiny v jazyku zrozumiteľnom väčšine Slovákov nájdete na adrese www.e-academy.cz. Na to, aby ste mohli používať služby tohto servera, sa však musíte zaregistrovať. Pre používanie služby si treba zvoliť jedinečné prihlasovacie meno. Po registrácii vám bude následne zaslaný do vašej e-mailovej schránky aktivačný kód, pomocou ktorého si službu aktivujete. Pri aktivácii si musíte zvoliť aj heslo pre prístup do systému (toto heslo si, pravdaže, môžete kedykoľvek zmeniť). Samotný kurz sa skladá zo 40-tich lekcií, no po aktivácii máte prístupnú iba prvú lekciu. Pre sprístupnenie ďalšej lekcie musíte spraviť tzv. postupové testy, ktorých je v každej lekcii niekoľko. Ak sa vám nepodarí všetky tieto testy spraviť na prvýkrát na viac ako 90 %, systém vám sprístupní ďalšiu lekciu až v ňom určenom čase. Každá lekcia sa skladá zo 6 sekcií: článok, rozhovor, gramatika, slovníček, užitočné frázy a cvičenia. Všetky sekcie sú úplne ozvučené. Po absolvovaní kompletného kurzu budú vaše znalosti angličtiny na dobrej úrovni a kurz vám určite zaberie minimálne niekoľko mesiacov (teda pokiaľ ste začiatočníci). Autori kurzu sami tvrdia, že znalosť prvých 30-tich lekcií tohto kurzu odpovedá vedomostiam potrebným pre získanie certifikátu TELC A2. Pri tvorbe kurzu boli použité knihy venujúce sa anglickému jazyku renomovaných vydavateľstiev Cambridge University Press a Oxford University Press. Odborným garantom kurzu je Akademie J. A. Komenského, ktorá má bohaté skúsenosti s výučbou cudzích jazykov, čo je ďalší dôkaz kvality kurzu. Pred niekoľkými mesiacmi vznikla slovenská verzia tohto kurzu na adrese www.e-academy.sk. Ide však iba o preklad tých istých učebných materiálov z jazyka českého do jazyka slovenského, pričom si to občas v textoch naozaj povšimnete. Každopádne väčšina Slovákov ocení slovenské texty viac ako české.

Image

www.e-academy.cz: 40 kvalitne spracovaných lekcií vás zamestná na niekoľko mesiacov.

Veľmi veľké množstvo anglických testov, konkrétne 106, nájdete na stránke www.testomanie.cz/anglictina. Sú tu jednak klasické testy, ale takisto aj krížovky, doplňovačky a rôzne kvízy. Naozaj bohatá ponuka, z ktorej si každý niečo vyberie. Jej sesterská stránka zaoberajúca sa nemčinou je www.testomanie.cz/nemcina, kde je však ponuka oveľa skromnejšia. Nájdete tu 6 testov pre rôzne vedomostné úrovne, 1 priraďovací kvíz a 2 krížovky.

Hodným zmienky je aj dobrovoľnícky projekt nachádzajúci sa na adrese www.languageguide.org. Nájdeme tu materiály na výučbu 11 jazykov – angličtiny, španielčiny, francúzštiny, nemčiny, ruštiny, mandarínskej čínštiny, japončiny, kórejčiny, hindčiny, arabčiny a hebrejčiny. Materiály sú vo forme ozvučených obrázkov združených do rozličných okruhov. Ako príklad poslúži „ovocie“. Po jeho vybratí sa objaví obrazovka s obrázkami jednotlivých druhov ovocí. Pri prechode kurzoru myši ponad obrázok sa prehrá názov ovocia v danom jazyku a zároveň sa v pop-up okne objaví písaná podoba slova. Rozhranie na výučbu jazykov je vytvorené v 21 jazykoch. Slovenčinu ani češtinu medzi nimi, bohužiaľ, nenájdete.

Image

www.languageguide.org: Časti ludského tela – keď sa kurzorom myši nachádzate nad časťou tela, zobrazí sa textová podoba slova v požadovanom jazyku. Po kliknutí počujete zvukovú podobu slova.

Pekný kurz angličtiny pre začiatočníkov – Anglicky za 10 dní môžete absolvovať na www.anglictina.com. V časti knižnica – Library nájdete množstvo pomocných materiálov (napr. vtipy, frázy, frázové slovesá atď.) k výučbe angličtiny. Na stiahnutie je tu aj program 2000 words, ktorý vás preskúša zo slovnej zásoby.

A nakoniec ešte zopár stručných odkazov:

www.english-online.cz – testy, zvukové nahrávky. Nájdeme tu napríklad humorný, ale samozrejme vymyslený rozhovor Georga Busha so svojou sekretárkou, či pieseň islamského teroristu – Osama Song.

www.word2word.com/coursead.html – odkazy na obrovské množstvo jazykových kurzov.

www.kareldekar.com/spanelstina-spanelsky-jazyk/spanish-language-espanol-lengua.html – česká stránka orientovaná na výučbu španielskeho jazyka.

www.laits.utexas.edu/tex/index.html – najlepší kurz a gramatika francúzskeho jazyka, aké sme na webe objavili. Keďže je však kurz vytvorený jednou texaskou univerzitou, je samozrejme po anglicky.

Image

Francais interactif: Kurz francúzštiny na stránke texaskej univerzity.

Internet teda poskytuje veľké možnosti pre výučbu cudzích jazykov – či už samoukom, žiakom, alebo učiteľom. Najviac materiálov je samozrejme o angličtine, de facto jazyku internetu. S ostatnými jazykmi je to už troška slabšie, ale kto hľadá, materiály nájde.

{moscomment}