EICTA k údajnému zákazu výroby plaziem v EÚ

Tento týždeň sa v médiách objavili informácie o tom, že technológia plazmových obrazoviek by mohla byť na európskom trhu z dôvodov energetickej efektívnosti zakázaná. Tieto tvrdenia sú fakticky nesprávne.
 
Podľa príslušnej smernice EÚ (1) nie je možné technológiu typu plazmových obrazoviek zakázať, pokiaľ budú dodávané televízory (používajúce túto technológiu) spĺňať požiadavky na energetickú efektívnosť. Európska únia a jej členské krajiny v súčasnosti pracujú na nových regulačných opatreniach, ktorých cieľom je zabezpečiť lepšiu energetickú efektívnosť televízorov bez ohľadu na používanú technológiu, teda televízorov plazmových, LCD i tradičných CRT.  Tieto minimálne štandardy efektívnosti budú musieť spĺňať všetci výrobcovia, pokiaľ budú chcieť svoje televízory vyrábať, dovážať a predávať na európskom trhu. Spomínané regulačné opatrenia by mali byť vydané v druhej polovici roku 2009. Potom nastane určité prechodné obdobie, pričom produkty by mali spĺňať nové normy v druhej polovici roku 2010.
 
Je dôležité si uvedomiť, že jednotlivé technológie (plazma, LCD, CRT) sa líšia spôsobom, ktorým spotrebúvajú energiu. Rovnako však boli v rámci priemyslu zjednotené kritériá, aby zákazníkovi bolo umožnené porovnanie. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že technológie plazmových panelov a LCD uskutočnili v posledných rokoch obrovský skok vpred a dosahujú čoraz lepšiu energetickú efektívnosť. Na nedávnom Medzinárodnom veľtrhu spotrebnej elektroniky v Las Vegas mnohí výrobcovia predstavili svoje súčasné a budúce technológie, ktoré jasne dokazujú, že výrobcovia televízorov naďalej usilujú o dosiahnutie vyššej energetickej efektívnosti bez ohľadu na používanú technológiu.
 
(1) Smernica EU 2005/32/EC, časť 15.5: "nesmie spôsobiť významný negatívny dopad na konkurencieschopnosť" a "principiálne stanovenie požiadavky na ekologický dizajn nesmie mať za následok vnucovanie chránenej technológie výrobcom."