Elektronický podpis môže fungovať aj bez špeciálnych certifikátov

Spoločnosti SAP SuccessFactors, NOTIX a Success Solutions vyvinuli unikátne riešenie PowerFLOW eSignature, ktoré umožňuje generovať, schvaľovať a podpisovať personálne dokumenty v elektronickej podobe bez nutnosti tlače na papier. Odbúrava potrebu vydávania elektronických certifikátov, postačí obyčajný podpis vlastnou rukou. To firmám a ich HR oddeleniam prináša nové možnosti v oblasti digitalizácie personálnej agendy – finančné úspory a celkové zrýchlenie práce s dokumentmi. PowerFLOW eSignature je postavené na in-memory platforme SAP Cloud Platform.

Inovácia spoločnosti NOTIX vychádza z použitia tzv. dynamického biometrického podpisu (DBP) miesto klasického podpisu na papier. Biometrický podpis je jednou z variant elektronického podpisu, no keďže ide o podpis „vlastnou rukou“, netreba riešiť vydávanie elektronických certifikátov a s tým spojených procedúr. Použitie biometrického podpisu je v súlade s normami EU vrátane eIDAS a GDPR.

„Postup v praxi je jednoduchý: manažér alebo zamestnanec sa podpisuje na elektronickú snímaciu podložku alebo na tablet. Nič sa netlačí, nič sa neposiela. Biometrický podpis sa v zašifrovanej podobe jednoducho pridá do elektronického dokumentu, napr. pracovnej zmluvy v PDF,“ vysvetľuje Milan Petráň, spoluzakladateľ NOTIX.

Nové riešenie pokrýva všetky kroky práce s personálnou dokumentáciou:

  • tvorbu a údržbu šablón jednotlivých typov dokumentov v MS Word,
  • generovanie personalizovaných dokumentov zo šablón,
  • podpisové workflow prispôsobené organizačnej štruktúre a ďalším parametrom,
  • samotné podpisovanie elektronických dokumentov (biometricky i elektronickým podpisom),
  • uloženie podpísaných dokumentov v elektronickej zložke zamestnanca.

Podpisové workflow dokáže automaticky rozposielať dokumenty na podpis správnym ľuďom a v správnom poradí, stráži termíny, notifikuje, je schopné spracovávať celé balíčky dokumentov (napr. pri nástupe zamestnanca). Veľkou výhodou je i automatické riešenie hromadných dokumentov typu mzdové výmery, smernice apod.

Vďaka spolupráci s odborníkmi zo Success Solutions je všetko prepojené do spoločného používateľského rozhrania SAP SuccessFactors Employee Central.

„Jedna z častých otázok našich zákazníkov smerovala i na elektronické a biometrické podpisovanie. Vďaka otvorenej platforme SAP SuccessFactors sme spojili výhody riešenia NOTIX a SAP Employee Central a pridali niekoľko vychytávok. Práca s dokumentmi a podpisovaním je teraz dostupná tak personalistom, ako aj manažérom a bežným zamestnancom,“ hovorí Jindřich Bečvář, spoluzakladateľ spoločnosti Success Solutions.

„Na strane HR riaditeľov sa často stretávam s potrebou uľahčiť prácu so zamestnaneckými dokumentmi a zaistiť súlad s prichádzajúcimi reguláciami GDPR. Preto som rád, že vďaka spolupráci s NOTIX a Success Solutions môžeme toto unikátne riešenie ponúknuť všetkým zákazníkom v Čechách i na Slovensku,“ doplnil Pavel Barták za SAP SuccessFactors v SAP ČR.