EMC oznámila nový partnerský program

EMC oznámila nový partnerský program Business Partner Program
Nový program nahradí program Velocity a zavedie ďalšie služby a výhody pre partnerov spoločnosti EMC a takisto v Českej republike a na Slovensku

Spoločnosť EMC, svetový líder v oblasti riešení pre ukladanie dát a správu informácií, predstavila v novom roku  zmeny v rámci svetového partnerského programu.

 

Niektoré úpravy už prebehli, celá transformácia bude ukončená k 31. decembru 2014. Všetci partneri EMC budú oficiálne zoznámení s novými podmienkami programu Business Partner na výročnom zjazde partnerov v rámci konferencie EMC World v máji 2014 v americkom Las Vegas. Zmeny spojené s novým partnerským programom sa vzťahujú aj na partnerov na Slovensku a v Českej republike.

Hlavným cieľom súčasných zmien je skonsolidovať predchádzajúce partnerské programy do jednej skupiny pod značkou spoločnosti EMC. Od začiatku minulého roku preto partnerský program EMC funguje pod názvom Business Partner Program. Zároveň má program nové logá a dizajn ako pre Business Partner Program, tak pre označenie EMC Powered, ktoré smú partneri používať v programoch Cloud Service Provider (Poskytovateľ cloudových služieb), Global Alliance a OEM (pôvodní výrobcovia). Súčasní partneri EMC budú musieť svoje marketingové a propagačné materiály aktualizovať podľa svojho nového postavenia v rámci programu EMC Business Partner.

 

 

V rámci nového partnerského programu EMC takisto pripravila zmeny v:

 

–          kategorizácií produktov

–          požiadavkách na ďalšie podmienky pre školenia určené pre rôzne produkty, resp. pre fungovanie rôznych riešení

–          možnostiach akreditácií (napr. pre región EMEA, kam patrí aj Slovensko, neponúka možnosť akreditácie typu Advanced Sales).

–          vo fungovaní informačného portálu EMC pre partnerov s cieľom zefektívnenia školenia partnerov a vyhľadávania predajných a propagačných materiálov

–          v priebehu Q1 začne EMC  ponúkať nové technické školenia on-line alebo streamované

 

Spoločnosť EMC takisto rozširuje počet svojich sprievodcov predaja – nové, prehľadné ´všetko v jednom´ brožúry. V nasledujúcom roku dôjde následne k zahrnutiu predajných partnerov bezpečnostnej divízie EMC, firmy RSA, do programu Business Partner.  Partnerské programy divízií EMC, spoločnosti VMware, VCE a Pivotal, zostanú i naďalej nezávislé a tým pádom nepodliehajú zmenám programu EMC Business Partner.