EMC predstavila softwarovo definovanú úložnú platformu ViPR

 

EMC Corporation oznámila softwarovo definovanú úložnú platformu ViPR, ktorá predstavuje kľúčový prvok umožňujúci transformáciu IT.

S jej využitím môžu zákazníci spravovať svoju súčasnú úložnú infraštruktúru (k tomu sa používa nástroj ViPR Controller) i dáta, ktoré sú v nej uložené (s pomocou služieb ViPR Data Services).

Môžu tak postupne vylepšovať automatizáciu a vytvoriť modernú úložnú architektúru pre budúce nasadzovanie aplikácií. Úložisko na platforme ViPR zahŕňa nový úložný systém unified storage EMC VNX i súčasne dostupné produkty EMC VNX, EMC VMAX®, EMC VPLEX®, EMC Isilon®, EMC RecoverPoint® a úložné polia tretích strán, vrátane riešenia NetApp. Platforma ViPR predstavuje základ pre budovanie datacentier, v prípade ktorých sa počíta so škálovaním na webe bez toho, aby k tomu bolo nutné najímať tisíce technických expertov, aby vytvorili vlastné prostredie.

 

 

Platforma ViPR ponúkne služby Object Data Services, ktoré podporujú niekoľko štandardných rozhraní API,  mimo iného Amazon S3, OpenStack Swift a Atmos a navyše zákazníkom umožňujú zobraziť objekty ako súbory. Poskytujú pritom potrebný výkon pri blízkom prístupe k súborom bez latencie, ktorou sa vyznačujú dnešné modely objektových úložísk. Návrh služieb

ViPR Object Data Services dovoľuje ich nasadenie v akomkoľvek súborovom úložisku podporovanom platformou ViPR,  vrátane nového riešenia unified storage EMC VNX a súčasných systémov EMC VNX, EMC Isilon® a úložných polí tretích strán, medzi ktorými nechýba úložisko NetApp.

 

Softwarovo definovaná platforma ViPR je už dostupná. Od posledným kvartálom 2013 navyše divízia EMC Global Services plánuje ponúknuť nový workshop venovaný softwarovo definovaným úložiskám.