Festival vedy a techniky 2009

Opäť prichádza tvoja veľká šanca.

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY národnú súťaž a konferenciu vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov

Festival vedy a techniky 2009
 
ktorý sa uskutoční v Bratislave 05.11.-07.11.2009, v priestoroch Univerzity Komenského.
Realizáciou podujatia chceme vyzdvihnúť vzdelanie mladých  ľudí v oblasti vedy ako cestu k vedomostiam, diskutovať o vedeckých problematikách, hľadať spojitosť medzi mladými ľuďmi a vedou, budovať občiansku spoločnosť a medzinárodnú spoluprácu. Na Festival vedy a techniky zväčša prijímajú pozvanie aj predstavitelia našich partnerských organizácii z Belgicka, Španielska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Juhoafrickej republiky, čím sa vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstva medzi mladými ľuďmi. Podujatie dáva mladým vedcom možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce verejnosti, diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín.

Image

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Pomáhame im naplniť ich predstavy zo všetkých síl, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí. Poznanie je jedinou zárukou dlhodobého rozvoja krajiny a jej prosperity.
Pridte sa pozrieť na našich mladých vedcov a ich projekty aj Vy, podujatie môže navštíviť každý.
Viac info na web stránke festivalu  www.festivalvat.sk.

Image