Gratex ako jediný partner na Slovensku získal špecializáciu Endpoint Management Solutions.

 

 

Bratislava, 28.11.2011.

Spoločnosť Gratex International je prvým a jediným partnerom spoločnosti Symantec na Slovensku, ktorý získal špecializáciu Symantec Endpoint Management Solutions. Spoločnosť tým obhájila svoje dlhoročné odborné skúsenosti a schopnosti pri riadení a zabezpečovaní i udržovaní heterogénnych prostredí informačných technológií.

 

Získaním špecializácie potvrdila spoločnosť Gratex International svoje schopnosti určovať krok v dynamicky sa vyvíjajúcom prostredí informačných technológií. Ako prvá slovenská firma dokázala obsiahnuť zložitosť problematiky manažovania heterogénnych prostredí pomocou riešení spoločnosti Symantec. Na získanie špecializácie museli jej zamestnanci získať šesť náročných akreditácií, dokladujúcich ich odborné znalosti.

 

Získanie špecializácie Symantec Endpoint Management Solutions umožňuje odborníkom spoločnosti Gratex International nasadzovať svojim klientom riešenia Altiris Client Management Suite spoločnosti Symantec. Prinášajú tak efektívny nástroj na manažovanie ich heterogénneho prostredia informačných technológií (Windows, Linux, Solaris, Unix, AIX, HP-UX, MAC, Windows Mobile, Palm OS, Blackberry). Vytvárajú možnosť od pracovného stola riadiť, monitorovať a inventarizovať desiatky, stovky až tisíce počítačov, softvérových licencií, switchov, tlačiarní a telefónov. Sprehľadňujú a zjednocujú IT majetok a prostredie. Znižujú tým náklady na vlastnenie a údržbu majetku. Pomáhajú klientom optimalizovať investície bez zbytočného dokupovania softvérových licencií a hardvéru. Znižujú tým časovú a finančnú náročnosť správy IT prostredia. Ďalej zvyšujú bezpečnosť systémov v súlade s bezpečnostnými pravidlami a inteligentným zabezpečením EndPoint.

 

 

Spoločnosť Gratex International je dlhoročným partnerom spoločnosti Symantec na Slovensku. Poskytuje komplexné služby v oblastiach integrovanej bezpečnosti (antivírusová a antispamová ochrana, zhoda s bezpečnostnou politikou), dostupnosti systémov (zálohovanie, archivácia, clustering, atď.), manažovania IT prostredia a ochrany citlivých údajov, a to na základe dodržiavania zhody s politikami a normatívmi (Sarbanes-Oxley, BASEL II, HIPPA, ISO 17799, vlastné firemné politiky a pod.). Na uvedené riešenia bezpečnosti a dostupnosti systémov a aplikácií poskytuje Gratex International nepretržitú technickú podporu.

Aj v ostatných špecializáciách má Gratex International dlhoročné skúsenosti. Ako prvý a jediný partner na Slovensku získal štatút Symantec Authorized Technical Assistance Partner. V rámci tejto kompetencie poskytuje certifikovanú a autorizovanú technickú podporu celej rodine produktov Symantec Backup Exec, Symantec Backup Exec System Recovery, Symantec Endpoint Security, Symantec AntiVirus, Symantec Mail Security (for Exchange, for Domino, for SMTP) a Symantec Brightmail (antispam).

 

Gratex International, a. s., pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Dlhodobo patrí medzi lídrov IT priemyslu na Slovensku. Tažisko činnosti spoločnosti spočíva vo vývoji softvérových aplikácii na mieru a v systémovej integrácii. Zamestnáva viac ako 300 vysokokvalifikovaných pracovníkov, z ktorých 70 % sa priamo podieľa na vývoji softvéru. Vyše 30 % zamestnancov sú držitelia odborných certifikátov. Z dlhodobého hľadiska Gratex International zaznamenáva kontinuálny rast, čo ho v analýzach ekonomického týždenníka Trend pravidelne umiestňuje na popredných miestach IT firiem na Slovensku.