Gratex Australia je finalistom Ceny austrálskeho poisťovníctva 2012

 

 

Gratex International AUST Pty Ltd. (Gratex Australia), dcérska spoločnosť slovenskej spoločnosti Gratex International, a.s. Bratislava, sa stala finalistom najprestížnejšieho ocenenia v poisťovníctve na austrálskom kontinente – Ceny austrálskeho poisťovníctva 2012 v kategórii Poskytovateľ služieb pre poisťovníctvo.

 

Líder na austrálskom trhu dopravného poistenia, spoločnosť Global Transport & Automotive Insurance (Global Transport), nominovala do súťaže Gratex Australia za úspešnú implementáciu poistného systému UPM (Underwriting Process Management), určeného pre jej aktivity v Austrálii.

 

Cena austrálskeho poisťovníctva, vyhlasovaná každoročne austrálsko-novozélanským Inštitútom pre poistenie a financie (ANZIIF) v spolupráci s magazínom Asia Insurance Review, spája všetky sektory poisťovníctva v Austrálii a na Novom Zélande, aby ocenila najvyššie štandardy excelentnosti a dosiahnuté inovácie firiem, tímov i jednotlivcov v tomto sektore.

 

Gratex splnil všetky kritériá na kvalifikáciu pre túto prestížnu cenu:

          Dôkladnú znalosť a pochopenie poistného trhu na základe výskumu,

          Inovatívnosť a schopnosť reagovať na potreby klientov,

          Líderstvo v odbore, preukázané inováciami, službami, ľudským kapitálom, manažmentom a komunikáciou,

          Pro bono aktivity v prospech poisťovníctva,

          Flexibilitu a efektívnosť služieb,

          Záväzok rozvíjať potenciál ľudí,

          Propagačné úsilie s cieľom získať túto cenu.

 

Ako preukázali úspechy spoločnosti Global Transport, ako aj množstva ďalších poisťovní, riešenia spoločnosti Gratex pre toto odvetvie odstraňujú bariéry pre ich rast. Zvyšujú ich prevádzkovú kapacitu systémami, ktoré riadia a automatizujú poistné procesy a môžu priniesť zásadné zlepšenie výsledkov.

 

Poisťovňa Global Transport vybrala pre projekt UPM spoločnosť Gratex Australia na základe jej dôkladnej znalosti poisťovníctva a doterajších úspechov na poistnom trhu. Kľúčovou úlohou bolo nahradenie viacerých systémov a množstva manuálnych procesov jednou integrovanou platformou.

 

S integrovaným systémom správy dokumentov sa všetky činnosti poisťovne Global Transport zmenili na „bezpapierovú kanceláriu“, čo viedlo k veľmi výraznému zvýšeniu produktivity. Všetka dokumentácia je automaticky vytvorená systémom, pričom ďalšie externé dokumenty, ktoré môžu byť prijaté v tlačenej podobe, napríklad posudky, sú v novom systéme digitalizované, indexované a automaticky priradené k správnej entite v systéme.

 

Global Transport tým získal škálovateľnú platformu, ktorá zároveň minimalizuje náklady a zabezpečuje prísne dodržiavanie regulačných požiadaviek. Zamestnanci sa tak namiesto manuálnych procedúr vďaka ich automatizácii môžu venovať práci s vyššou pridanou hodnotou.

 

Cena austrálskeho poisťovníctva 2012 bude vyhlásená na galavečeri v austrálskom Sydney 16. augusta 2012 za účasti viac ako 800 predstaviteľov tohto odvetvia.

 

 

O spoločnosti Gratex Australia

 

Gratex Australia je dcérskou spoločnosťou Gratex International, a.s. Bratislava. Od roku 1999 je jedným z lídrov IT riešení pre austrálske poisťovníctvo a sústredí sa na vývoj softvérových aplikácií, cloud stratégií a koncových IT služieb.

 

O spoločnosti Global Transport

 

Global Transport je lídrom na austrálskom trhu dopravného poistenia, známy svojimi na mieru nastavenými poistnými produktmi. Táto firma je garantovaná poisťovňou Allianz a poskytuje širokú škálu produktov od poistenia vozidiel, lodí a prepravcov, až po poistenie zodpovednosti za škodu.