Helios Orange podporuje TISCALI

Telekomunikačný operátor TISCALI Telekomunikace Česká republika, s.r.o. rozšíril tento rok v máji rady významných zákazníkov informačného systému Helios Orange.

TISCALI je významným poskytovateľom širokopásmového pripojenia k internetu a hlasových služieb. Tiež je prevádzkovateľom internetového portálu. Spoločnosť  poskytuje internetové, dátové a hlasové služby domácnostiam i firemným užívateľom. Pri tak širokom portfóliu činností je kladený vysoký dôraz na komplexný podnikový informačný systém. Management začal preto zhruba pred rokom uvažovať o náhrade doterajšieho riešenia systémom novým, ktorý by dostatočne pokrýval všetky potreby spoločnosti. Voľba padla na informačný systém Helios Orange.
 
V apríli tohto roku bola medzi spoločnosťami TISCALI a LCS podpísaná zmluva. Prvá etapa implementácie systému bude dokončená v júny, druhá bude prebiehať na jeseň tohto roku. Po dokončení prvej etapy implementácie budú mať zamestnanci spoločnosti TISCALI možnosť využívať ekonomické agendy, moduly Majetok a Fakturácia a manažérske nadstavby. Zákazník má špeciálne požiadavky na niektoré funkcionality, konkrétne na reporting a prepojenia systému Helios Orange s billingovým systémom spoločnosti.