HP pomáha firmám prosperovať i na nestabilnom trhu

HP ohlásila uvedenie nových produktov, riešení a služieb.

HP dnes ohlásila uvedenie nových produktov, riešení a služieb, ktoré firmám ponúkajú vyššiu prispôsobivosť nepravidelným výkyvom trhu. Novinky umožňujú presadzovať inovácie a rýchlo meniť ich veľkosť v závislosti od aktuálnych obchodných potrieb a situácie na trhu. V minulých rokoch boli ekonomické cykly predvídateľnejšie a firmy im mohli jednoduchšie prispôsobovať svoje obchodné plány, či investície do technológií. Jednoducho povedané, firmy plánovali buď rast, alebo redukciu. Dnes už tieto jednoduché pravidlá neplatia.
Nový výskum, vykonaný spoločnosťou HP ukazuje, že viac ako 90 % manažérov,  kompetentných prijímať obchodné rozhodnutia na najvyššej úrovni, si myslí, že obchodné cykly budú i v niekoľkých nasledujúcich rokoch nepredvídateľné. V dôsledku týchto predpokladov je 80 % z nich presvedčených, že firmy musia byť ďaleko flexibilnejšie v prístupe k obchodným aktivitám a technológiám.(1)
Kvôli rýchlym zmenám na trhu a protichodným opatreniam, ktoré sú dnes trhovou normou, úspech firiem závisí najmä na efektívnom využívaní technológií. 84 % vrcholových manažérov sa domnieva, že zásadným kritériom pre úspech firiem na trhu sú inovácie a 71 % by schválilo viac investícií do technológií, ak by sa mohli prakticky presvedčiť, že spĺňajú ich požiadavky z hľadiska času, potrebného na uvedenie noviniek na trh a využitie obchodných príležitostí. (1)
„Strategické investície do technologického zázemia sú zásadným predpokladom pre vznik inovácií, potrebných pre  ďalší rozvoj firiem“, povedal Martin Kubala, generálny riaditeľ HP Slovakia. „Ak sa firmy spoľahnú na portfólio produktov, služieb a riešení od HP, môžu vybudovať moderné technologické prostredia, ktoré nielenže splnia všetky ich súčasné požiadavky, ale poskytnú im aj pridanú hodnotu do budúcnosti.“
Novinky od HP firmám umožňujú prosperovať i v nestabilných trhových podmienkach, a to vďaka strategickému budovaniu technologického prostredia, ktoré poskytuje zlepšenie v oblasti:
• uhla pohľadu – zlepšenie konkurencieschopnosti a zmiernenie rizika trhového prepadu prostredníctvom riadenia obchodných dát, kontroly informácií a obchodnej analýzy;
• inovácií – urýchlenia času, potrebného na získanie výnosov z predaja nového tovaru a služieb za súčasného znižovania nákladov na neefektívne vynaložený čas, príležitosti a úsilie. Možno to dosiahnuť prostredníctvom využívania vhodných technológií, ktoré dokážu vyriešiť i vysoko špecifické problémy zákazníkov;
• pružnosti – návrat do „vrcholnej trhovej formy“ po redukcii alebo rozšírení firmy, čo sa dá rýchle dosiahnuť prostredníctvom konvergovanej infraštruktúry.

Uhol pohľadu
HP Neoview Advantage, najnovšia verzia platformy dátového skladu HP Neoview enterprise, zákazníkom poskytuje spoľahlivú kontrolu ich obchodných činností v reálnom čase a umožňuje im rýchlejšie reagovať na konkrétne zákazky či procesy. Nová verzia HP Neoview Advantage ponúka dramatické zlepšenie výkonu dátového skladu, jeho kapacity, optimalizáciu nárokov na priestor dátového skladu a rozšírené možnosti správy. Takisto znižuje náklady na vlastníctvo komponentov, spĺňajúcich priemyselné štandardy a dodáva sa vo vopred odladenej konfigurácii, optimalizovanej pre konkrétne podmienky skladovania.

Inovácie
Divízia HP Enterprise Services pred niekoľkými dňami oznámila uzatvorenie sedemročného kontraktu na využívanie služieb z oblasti podnikovej infraštruktúry so spoločnosťou Eli Lilly and Company. Služby HP zaistia vybudovanie flexibilného a škálovateľného prostredia, ktoré zlepší spoluprácu klienta s externými partnermi a využívanie obchodných príležitostí.

Pružnosť
Spoločnosť HP rovnako predstavila architektúru HP Converged Infrastructure architecture – technologické prostredie, ktoré sa omnoho rýchlejšie, než doteraz, prispôsobuje dynamicky sa meniacim procesom a potrebám firiem.
„Konvergovaná infraštruktúra HP rieši zásadný problém súčasného IT, kedy firmy vynakladajú najväčšiu časť IT výdavkov na údržbu existujúcich systémov, namiesto investícií, vedúcich k rozvíjaniu inovácií,“ povedal Martin Kubala. „Nový model konvergovanej infraštruktúry HP efektívnejšie spája jednotlivé dátové úložiská, servery a sieťové prvky do vyladeného funkčného celku, s jednotnou správou, ktorý zákazníkom ušetrí čas, energiu, priestor i ďalšie náklady.“
Konvergovaná infraštruktúra HP umožňuje:
• nasadiť nové aplikačné prostredie za bežnej prevádzky, prostredníctvom organizovaného riadenia zdieľaných služieb;
• znížiť náklady na sieťové prvky a zložitosť systému vďaka flexibilnej sieťovej infraštruktúre;
• optimalizovať používanie systému pomocou zdieľaných virtuálnych zdrojov;
• výrazne zefektívniť využívanie elektrickej energie v dátových centrách vďaka technológii inteligentnej siete dátových centier (data center smart grid technology).
Navyše, poradenské služby pre konvergovanú infraštruktúru (HP Converged Infrastructure Consulting Services) zákazníkom pomáhajú rýchlo a hladko prejsť z izolovaných technológií, viazaných ku konkrétnemu produktu, na vysoko flexibilnú konvergovanú infraštruktúru. Nová ponuka služieb, postavená na rozsiahlych skúsenostiach HP v oblasti zdieľaných služieb, cloud computingu (používaní počítačových technológií) a projektov transformácie dátových centier, zákazníkom zostavovať, testovať a implementovať vlastné, vysoko škálovateľné infraštruktúry.
Zákazníkom, ktorí by radi využívali konvergovanú infraštruktúru HP, ale nechcú ju budovať sami, HP prostredníctvom divízie HP Enterprise Services poskytuje celý rad externých IT služieb. Firmy môžu podľa svojich aktuálnych obchodných potrieb outsourcovať celú infraštruktúru alebo jej časť externému dodávateľovi. HP spolupracuje s rozsiahlou sieťou partnerov, ktorú v súčasnosti výrazne rozšírila o rad nezávislých predajcov softvéru; zákazníci vďaka nim môžu nájsť poskytovateľov obchodných aplikácií, fungujúcich na konvergovanej infraštruktúre v každom regióne, kde HP oficiálne pôsobí.
V prípade, že sa zákazníci rozhodnú nasadiť konvergovanú infraštruktúru HP, môžu využiť aj riešenie flexibilného investovania, a to prostredníctvom divízie HP Financial Services, dcérskej spoločnosti firmy HP, zaoberajúcej sa leasingom a správou investičného majetku. HP Financial Services zákazníkom uľahčuje nasadzovanie technológií, ktoré napomáhajú jednoduchšiemu splneniu ich rýchlo sa meniacich obchodných požiadaviek.

Ďalšie zdroje
Ďalšie informácie o nových ponukách HP, vrátane videa s Ann Livermore a referenciami zákazníkov, sú k dispozícii na webe www.hp.com/go/thrivinginunpredictability09.

O spoločnosti HP
HP neustále vytvára nové príležitosti pre uplatnenie technológií, ktoré významne ovplyvňujú jednotlivcov, firmy i celú spoločnosť. Ako najväčšia technologická firma na svete ponúka HP špičkové produkty, ktoré zahŕňajú riešenia tlače, osobnú výpočtovú techniku, software, služby a IT infraštruktúru. Ďalšie informácie o spoločnosti HP (NYSE, HPQ) sú k dispozícii na webe www.hp.com.
Poznámka pre redaktorov: ďalšie správy spoločnosti HP vrátane odkazov na informačné kanály RSS nájdete na adrese www.hp.com/hpinfo/newsroom.

(1) Dáta získané prostredníctvom výskumu spoločnosti HP „Thrive in Unpredictability (prosperujte v nepredvídateľnej dobe),“ Coleman Parkes Research Ltd, október 2009.

Bratislava, 11. novembra 2009

 © 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tu uvedené informácie podliehajú zmenám bez upozornenia. Jediné záruky k produktom a službám HP sú výslovne uvedené v záručných prehláseniach, ktoré sú dodávané s príslušnými produktmi a službami. Žiadne tu uvedené informácie by nemali byť považované za ďalšiu záruku. HP nezodpovedá za prípadné technické alebo redakčné chyby alebo opomenutia.
11/2009