HP pomáha zákazníkom urýchliť ich prechod do virtualizovaných prostredí

 

 

Nová služba HP ponúka vďaka podrobnejšiemu prehľadu
o využívaní IT infraštruktúry podstatne vyššiu efektivitu a úsporu nákladov   

Bratislava 26. januára 2012

Spoločnosť HP predstavila novú službu, ktorá umožňuje organizáciám urýchliť návrh a nasadenie virtualizovaných riešení, a zároveň dosiahnuť vyššie zisky z čiastkových technologických investícií.
Vďaka integrácii softvérového riešenia Lakeside SysTrack® pomáha nová služba HP Client Virtualization, Analysis and Modeling znížiť riziká prípadných výpadkov IT infraštruktúry a určiť najvhodnejší podmienky pre využívanie technológií VMware® View, Microsoft Windows® 7, Citrix® Systems’ XenDesktop® a podobných.

„Aby sme mohli zákazníkom aj naďalej ponúkať nové služby, potrebovali sme znížiť prevádzkové náklady na IT infraštruktúru, ale nemali sme dosť informácií o úspešnej implementácii virtualizovaných technológií,“ povedal Andrew Cain, systémový inžinier spoločnosti KCP&L, ktorá je poskytovateľom komplexných energetických služieb. „Vďaka kombinácii novej služby HP a softvéru Lakeside SysTrack sme lepšie porozumeli nášmu IT prostrediu a prešli na virtualizáciu. Teraz dokážeme rýchlejšie spĺňať požiadavky zákazníkov.“

Lepší prehľad a nižšie náklady organizácií
Služba HP Client Virtualization, Analysis and Modeling otvára organizáciám cestu k starostlivo naplánovanému a prispôsobenému projektu virtualizácie, čo im umožňuje vyťažiť maximum zo všetkých jej dostupných výhod, najmä vďaka:
– náhľadu do prostredia a aplikácií jednotlivých používateľov, ktorý zjednoduší firmám prechod na virtualizované desktopové prostredie vďaka identifikácii existujúcich  aplikácií, ich analýze a nájdeniu oblastí, ktoré môžu byť úspešne virtualizované;
– individuálnemu plánovaniu, ktoré preveruje a vylepšuje plány klientskej vizualizácie, takže sa organizácie vyhnú problémom s výkonom a stabilitou, vylepšia produktivitu koncových používateľov, znížia náklady a zjednodušia podporu i bezpečnosť desktopov;
– službám pre migráciu klientov, ktoré organizáciám uľahčujú presun klientskych dát do nového vizualizovaného prostredia.

Hneď ako je prechod na vizualizovanú platformu dokončený, môžu organizácie pokračovať vo využívaní softvéru SysTrack pre optimalizáciu desktopových riešení vo fyzických i virtuálnych prostrediach.

„Organizácie musia úplne presne navrhnúť vhodné desktopové riešenie pre každú klientsku oblasť, čo vyžaduje vysoko špecifické informácie o danom prostredí a unikátne výpočtové požiadavky,“ uviedol Tom Norton, riaditeľ pre globálne postupy, konzultačné služby pre Microsoft a klientsku infraštruktúru v divízii HP Technology Services. „Vďaka rozsiahlym skúsenostiam HP s vizualizačným poradenstvom a Lakeside Software môžu zákazníci prejsť na najvhodnejšie virtualizované desktopové prostredie veľmi efektívne, rýchlo a spoľahlivo.“
„Zákazníci investujú značné čiastky do podpory IT infraštruktúry a informácií potrebných k úspešnému prechodu na virtualizované riešenia,“ doplnil Mike Spray, riaditeľ pre aliancie korporácií v Lakeside Software. „Služba HP Client Virtualization, Analysis and Modeling umožňuje organizáciám – v kombinácii s našou technológiou SysTrack – správne porozumieť ich vlastnému IT prostredie a ponúkla im informácie potrebné pre rýchlejšie sprístupnenie služieb, zníženie nákladov a zabezpečenie bezpečnej nepretržitej prevádzky.“

Viac informácií o službe HP Client Virtualization, Analysis and Modeling možno nájsť na webových stránkach www.hp.com/services/clientinfrastructure.
Nasadenie virtualizačných riešení pomáha firmám a organizáciám pri prechode
k stratégii HP Instant-On Enterprise. Jej implementácia umožňuje firmám a vládnym organizáciám vo svete nepretržitej konektivity využívať technológie pri spolupráci so zákazníkmi, zamestnancami, partnermi a občanmi.