HP predstavuje revolučné sieťové produkty

Bratislava, 6. októbra 2009 – Spoločnosť HP rozšírila svoje portfólio sieťových riešení o nové produkty HP ProCurve, integrované s infraštruktúrnymi riešeniami HP BladeSystem, ktoré umožňujú zákazníkom zvýšiť výkon, zabezpečenie a zjednodušiť správu fyzických i virtuálnych prostredí.

Medzi novinky patrí rad prepínačov HP ProCurve 6120, ktorý je konštruovaný pre špičkovú infraštruktúru HP BladeSystem a rozšírenie portfólia ethernetových prepínačov HP ProCurve 8200 a 5400. Ďalšou novou službou je upgrade firmvéru pre HP Virtual Connect, ktorý používateľom umožňuje prispôsobovať šírku prenosového pásma požiadavkám aplikácií za bežnej prevádzky.

„Integrácia blade prepínačov HP ProCurve s infraštruktúrou HP BladeSystem je zásadnou zmenou pre HP, ktorou sa firma agresívne vzďaľuje od konkurencie“, povedal Nick Lippis, prezident analytickej agentúry Lippis Enterprises. „Tieto nové riešenia od HP zákazníkom poskytujú osvedčenú spoľahlivosť štandardizovaných počítačových systémov, spolu s nižšími nákladmi na údržbu a prevádzku.“

Vyššia flexibilita siete
Ako ďalšie rozšírenie praktických prínosov a možností riešenia HP BladeSystem, HP ponúka dva nové štandardizované blade prepínače ProCurve, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb, šetria náklady a znižujú riziká v dátovom centre.
• Pre zníženie komplikovanosti a zaistenie ochrany investícií bol 10Gb prepínač HP ProCurve 6120XG Blade Switch skonštruovaný tak, aby splnil požiadavky virtuálnych počítačov a vysokovýkonných aplikácií. V kombinácii s nástrojom HP ProCurve Data Center Connection Manager poskytuje automatickú správu a prideľovanie sieťových pripojení. Pri vývoji zariadení HP ProCurve 6120XG Blade Switch sa počítalo i s novovznikajúcimi sieťovými štandardmi, preto tento prepínač podporuje technológiu Converged Enhanced Ethernet (CEE), ktorá v budúcnosti umožní integráciu ethernetových a Fibre Channel sietí.
• Pre zjednodušenie prechodu z 1 Gb na 10 Gb, nový HP ProCurve 6120G/XG Blade Switch hladko integruje rozmanité staršie sieťové zariadenia v dátovom centre. Zákazníkom to umožňuje maximalizovať návratnosť investícií do existujúcich prostredí.

Pre riešenie kritických nárokov na prístup v miestnych sieťach, stredne veľkých sieťach a sieťach dátových centier, HP rozšírila možnosti konektivity a konštrukčné varianty prepínačov ProCurve radu 8200 a 5400. Zákazníci, využívajúci riešenie jednotnej komunikácie a kamerového dohľadu, môžu pomocou vysokokapacitného napájania prostredníctvom ethernetu (PoE+) znížiť náklady a spotrebu energie. Nové produkty rozširujú chápanie jednotnej siete HP ProCurve tým, že využívajú spoločnú architektúru, zabezpečenia a riadiace nástroje. Nové prepínače zákazníkom ponúkajú cenovo dostupnejšie riešenie siete, než konkurenčné riešenie a vzťahuje sa na ne záruka ProCurve počas celej doby životnosti.(1)

Zdokonalená správa virtualizácie so zjednodušenou konektivitou
V snahe znížiť komplikovanosť sietí, obmedziť náklady na pripojenie a ponúknuť flexibilitu pre nasadenie technologickej infraštruktúry dátového centra, HP zdokonalila svoje inovatívne portfólio Virtual Connect. HP Virtual Connect so servermi HP BladeSystem znižuje obstarávacie náklady až o 66 %.(2) Medzi jeho prínosy patria:
• Dvojnásobná šírka prenosového pásma Fibre Channel s nižšími nákladmi na 8Gb port, oproti produktom s 20-portovým modulom HP Virtual Connect 8 Gb Fibre Channel. Toto riešenie je ideálne vhodné pre virtualizáciu a vysokovýkonné aplikácie.
• Zvýšená flexibilita siete vďaka novej aktualizácii firmvéru Virtual Connect s technológiou Virtual Connect Flex-10. Používateľom umožňuje dynamicky meniť sieťové pripojenia a upravovať prenosové pásmo bez reštartovania servera. Ponúka tiež rozšírenú podporu až pre 128 virtuálnych sietí LAN (VLAN), čo zjednodušuje poskytovanie infraštruktúry ako technickej služby a zdokonalené funkcie diagnostiky siete na zjednodušenie správy.
Obchodní partneri HP teraz môžu ponúknuť zákazníkom rozšírené portfólio sieťových produktov a využiť rozsiahlu inštalovanú základňu viac ako 1,5 miliónov blade serverov na vyhľadávanie nových obchodných príležitostí pre zariadenie HP ProCurve.(3)

„Rozvoj virtualizácie predstavuje pre zákazníkov neustálu výzvu, nakoľko pridáva zbytočnú komplikovanosť, náklady na správu a tak bráni obchodným inováciám“, povedal Jiří Matouch Business Manager HP ProCurve networking. „Konvergovaným riešením, ktoré sa dá jednoducho spravovať, je výkonnejšie a šetrí náklady, HP odstraňuje tieto komplikácie a zákazníkom umožňuje sústrediť sa na rozvoj biznisu do budúcnosti.“

Nižšie riziko vďaka osvedčenej metodike a investičným radám
Spoločnosť HP zároveň oznámila zlepšenie svojho modelu HP Adaptive Infrastructure Maturity Model (AIMM) pre koncových používateľov i obchodných partnerov. Jeho nové nástroje zákazníkom pomôžu zvýšiť návratnosť investície pomocou poznatkov, potrebných pre informované rozhodnutia o nákupe a prevádzke.