HP uľahčuje a urýchľuje prácu s aplikáciami

 

Nový nástroj HP umožňuje zákazníkom optimalizovať poskytovanie aplikácií bez obmedzenia ich výkonu 
   

Bratislava 27. januára 2012

Spoločnosť HP oznámila, že organizácie na celom svete môžu teraz získať konkurenčnú výhodu vďaka zrýchlenému a spoľahlivejšiemu nasadenie zabezpečených aplikácií či služieb prostredníctvom softvérovej platformy HP Application Lifecycle Management (ALM) 11.
Softvér HP ALM 11 umožňuje firmám či organizáciám štátnej správy automatizovať procesy súvisiace s modernizáciou aplikácií, vrátane správy požiadaviek, plánovania projektov, sledovania činnosti, správy vývoja, zabezpečení úrovne kvality, odhaľovania  chýb, testovania výkonu či uvedenia do prevádzky v skrátenom termíne.

Nástroj HP ALM 11 je súčasťou riešenia HP IT Performance Suite, platformy určenej pre rozsiahle sieťové prostredia, ktoré administrátorom ponúkajú možnosti na vylepšenie existujúceho výkonu IT infraštruktúry a priebežne o nej poskytuje  relevantné informácie. Toto riešenie sprostredkúva komplexný prehľad o čiastkových súčastiach IT prostredia, automatizuje jeho správu a upravuje výpočtový výkon podľa aktuálnych požiadaviek používateľov.

„Organizácie na celom svete sú závislé na aplikáciách, ktoré zabezpečujú chod kritických firemných procesov a pomáhajú udržiavať konkurenčnú výhodu. Zároveň ale často ide o zastarané nástroje, ktoré komplikujú včasné nasadenie iných potrebných aplikácií pre veľké spoločnosti,“ povedal Jonathan Rende, viceprezident a generálny riaditeľ pre produkty HP Application Transformation v divízii HP Software. „Softvér HP ALM 11 umožní rýchle nasadenie potrebných aplikácií pri optimalizácii nákladov a bez straty výkonu.“

 

 

HP ALM vytvára priestor pre inováciu v podnikovej sfére


Novozélandská spoločnosť Fonterra Co-operative Group, jeden z desiatich najväčších svetových dodávateľov mliečnych výrobkov, využila softvér HP ALM 11 k zefektívneniu procesov nasadenia aplikácií – od definície požiadaviek a správy, vývoja a testovania až po uvedenie do prevádzky. Vďaka HP ALM 11 môže teraz spoločnosť Fonterra sledovať aplikačné projekty v reálnom čase a operatívne realizovať softvérové úpravy pre ďalšie inovácie.
„Počet uvoľňovaných aplikácií, upgradeov a aktualizácií sa každým rokom zvyšuje, čím stúpa tlak na rýchle dodávky kvalitného softvéru,“ povedal Sherry Ludlam, vedúci testovacieho tímu spoločnosti Fonterra Co-operative Group. „Použitím konzistentných, opakovateľných a štandardizovaných postupov v kombinácii s možnosťami riešenia HP ALM 11 môžeme bez problémov uspokojiť rastúci počet požiadaviek od zákazníkov a ponúkať im nové služby vďaka kvalitnejším aplikáciám, ktoré ďalej zvyšujú našu konkurencieschopnosť.“

CIBER Inc., globálny systémový integrátor sídliaci v Denveru, využíva softvér HP ALM 11 ako primárny nástroj a repositár pre svoju službu Testing-as-a-Service, ktorá pomáha jeho zákazníkom znížiť časovú náročnosť plánovacích procesov, zvyšuje pokrytie tejto služby a redukuje náklady spojené s jej údržbou; pritom minimalizuje dopad možného nasadenia nekvalitného softvéru. Využívanie platformy HP ALM, vrátane nástrojov Performance Center a Diagnostics Software, umožňuje spoločnosti CIBER ponúkať zákazníkom veľmi rozsiahle testovacie služby.
„Zákazníci dnes vyžadujú cloudové aplikácie – zvyšujú totiž celkovú kvalitu služieb pri minimálnej výške ďalších investícií, ktoré by inak boli nevyhnutné pri ich samostatnej prevádzke,“ povedal Jay Castleberry, IT riaditeľ spoločnosti CIBER Inc. „Naše skúsenosti s hĺbkovým testovaním kombinované so špičkovým testovacím softvérom HP vytvárajú dostupný balík služieb, ktoré ponúkajú kvalitatívne a výkonnostné testovanie pre organizácie a projekty všetkých veľkostí.“

HP ALM 11 je kľúčovou súčasťou riešenia HP Application Transformation, ktoré veľkým firmám pomáha získať kontrolu nad starnúcimi aplikáciami a neflexibilnými postupmi.
Riešenia HP Application Transformation pomáhajú firmám a organizáciám pri prechode na stratégiu Instant-On Enterprise. Jej implementácia umožňuje firmám a vládnym organizáciám vo svete nepretržitej konektivity využívať technológie pri spolupráci so zákazníkmi, zamestnancami, partnermi a občanmi.

O spoločnosti HP
HP neustále vytvára nové príležitosti k tomu, aby technológie mali zmysluplný prínos pre jednotlivcov, firmy, štátnu správu a celú spoločnosť. Portfólio najväčšej technologickej firmy sveta zahŕňa tlačové riešenia, osobnú výpočtovú techniku, softvér, služby a IT infraštruktúru. Konvergenciou cloudu a konektivity vytvára HP perfektne previazané, bezpečné a kontextovo vysoko senzitívne prostredie pre dokonale prepojený svet. Ďalšie informácie o spoločnosti HP (NYSE: HPQ) sú k dispozícii na webe www.hp.com.
Poznámka pre novinárov: Ďalšie novinky spoločnosti HP, vrátane odkazov na RSS kanály, možno nájsť na webe www8.hp.com/cz/cs/hp-news/newsroom.html, prípadne www.hp.com/hpinfo/newsroom.
      

Copyright © 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tu uvedené informácie podliehajú zmenám bez upozornenia. Jediné záruky k produktom a službám HP sú výslovne uvedené v záručných prehláseniach, ktoré sú dodávané s príslušnými produktami a službami. Žiadne tu uvedené informácie by nemali byť považované za ďalšiu záruku. HP nezodpovedá za prípadné technické alebo redakčné chyby alebo opomenutia.