i2s: Digitálny štát – od vízie k realite

Bratislava 9.10. 2007 – i2s – Už čoskoro, 11. októbra 2007, zaháji spoločnosť DATALAN 6. ročník konferencie i2sInformatizácia slovenskej spoločnosti. Dôležitosť konferencie venovanej najmä novým možnostiam v informatizácii spoločnosti zvýrazňuje fakt, že iba nedávno došlo k schváleniu Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) Európskou komisiou a k otvoreniu štrukturálnych fondov. Navyše, na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, rozšíri konferencia svoj záber aj na predstavenie nových trendov a riešení v IT.

„Slovensko má v súčasnosti nízku dostupnosť služieb eGovernmentu, ale práve teraz je vďaka schváleniu Operačného programu Informatizácia spoločnosti šanca priblížiť sa vyspelému svetu.“ hovorí Miloš Ronec, riaditeľ Divízie marketing. „No na realizáciu informatizácie spoločnosti nestačia iba dokumenty a peniaze – treba aj efektívne riešenia. DATALAN má bohaté skúsenosti s informatizáciou slovenskej spoločnosti, ktorej sa systematicky venuje už od roku 2002. Tieto zúročil do vytvorenia vízie Digitálnej vlády, Digitálneho ministerstva a Digitálneho mesta, ktorú podrobnejšie predstaví na tohtoročnej i2s. A čo je najdôležitejšie, všetky tieto vízie vie DATALAN aj realizovať v podobe efektívnych, praktických riešení.“ dodáva.

Okrem prezentácie na tému digitálna vláda a digitálne mesto v podaní DATALANu sa novým výzvam v informatizácii budú vo svojich vstupoch venovať aj Marián Grotkovský, riaditeľ Odboru informatizácie verejnej správy Ministerstva financií SR (téma: Národná koncepcia budovania elektronických služieb verejnej správy), Ing. Viktor Dadaj zo Sekcie informatizácie spoločnosti MF SR (Implementácia Operačného programu Informatizácia spoločnosti) a Milan Ištván, výkonný riaditeľ PPP (Informatizácia spoločnosti ako horizontálna priorita NSRR SR 2007-2013).

Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sa na i2s popri príspevkoch venovaných informatizácii objavia aj dva nové tematické bloky venované informačným technológiám v širších súvislostiach. Prvý, s podtitulom „Spájame IT s biznisom“, bude venovaný „premosťovaniu“ medzery medzi biznisom a IT, vývoju efektívnych aplikácií v prostredí SOA a nasadeniu aplikácií SOA v štátnej a verejnej správe. V druhom bloku sa účastníci budú môcť dozvedieť, že samotné inovatívne IT riešenia nemusia byť vždy zárukou úspešného vyriešenia problému. Ako dosiahnuť ich čo najlepšie praktické využitie, im napovedia prezentácie Heron Quays Management (Jan Jánský, Partner Account Manager, Symantec), Zdieľané elektronické služby v prostredí verejnej správy (Mikuláš Strelecký, System Engineer Principal, BEA Systems) a Procesné riadenie firiem a organizácií (Václav Řepa, VSE).

Tradičnou bodkou konferencie bude tradičný národný IT výstup na vrchol Giewont alebo Gubalowka.

Podrobné informácie o konferencii a registrácia: www.i2s.sk.