Image

IDC Business Intelligence Roadshow 2007

Knižnica Kongresu USA, ktorá je najväčšou na svete, obsahuje vyše 30 miliónov kníh. Podľa Thomasa Vavru, Research Directora IDC CEMA, skladuje firma strednej veľkosti toľko dát, že by ľahko zaplnili stránky všetkých týchto kníh. Tieto informácie sú však pre väčšinu užívateľov len veľmi ťažko dostupné. Zmyslom všadeprítomnej Business Intelligence je zveriť do rúk užívateľov kľúče od príslušných oddelení podnikovej knižnice. Business Intelligence je termín, ktorý pomenováva aplikácie a technológie, použité na zbieranie, poskytovanie prístupu a analyzovanie dát alebo informácií o firemných postupoch.

Konferencia IDC Business Intelligence Roadshow sa zaoberala najmä:
• strategické doporučenia ohľadom zavádzania a upgradu BI riešení
• prípadové štúdie o tom, ako sa dá BI využiť k zefektívneniu riadenia podniku
• analýzy dlhodobých dopadov vyhľadávacích technológií na prístup k podnikovým databázam a súborom
• základné body, ako presvedčiť vyšší management o potrebnosti BI riešení

Bill Inmon, jeden z najuznávanejších odborníkov v oblasti Data Warehousingu je otcom dátových skladov, ktorý je tvorcom architektúr Corporate Information Factory a Government Information Factory, autor 46 kníh a viac ako 650 odborných článkov venovaných budovaniu, využitiu a správy dátových skladov. Jeho ranná prednáška sa zaoberala významom strojovej analýzy textu, keďže viac než 80 % firemných dát sa nachádza v textovej, neštruktúrovanej podobe. Jedným zo spôsobov, ako toto bohatstvo využiť je podnikové vyhľadávanie.

Program a materiály nájdete na www.idc-cema.com/events/bi07

Image

{moscomment}