Image

Import / export textu do Excelu

Excel disponuje aj funkciami na prácu s rôznymi druhmi zoznamov uložených v iných formátoch ako *.xls. Importovať sa dajú všetky typy súborov…

Excel disponuje aj funkciami na prácu s rôznymi druhmi zoznamov uložených v iných formátoch ako *.xls. Importovať sa dajú všetky typy súborov, ktoré nájdete v rozbaľovacom zozname Súbory typu v okne Otvoriť. Po importe budú údaje vložené do samostatných stĺpcov s ktorými môžete ďalej pracovať. Pri importe zo súborov *.txt v ktorých sú údaje oddelené (tabulátorom, čiarkou, bodkočiarkou a pod.) sa spustí sprievodca importom textu, ktorý umožňuje nastaviť potrebné parametre na vkladané hodnoty. Vyvoláte ho cez ponuku Súbor > Otvoriť kde vyberiete typ súboru *.txt, aby ste súbor v zozname videli. V prvom kroku vyberáte akým spôsobom sú údaje oddelené. Pevná šírka znamená, že si kliknutím určíte kde chcete údaje rozdeliť do stĺpcov a Oddeľovač umožňuje vybrať akým znakom sú údaje oddelené.

Image

Môžu to byť Tabulátory, Medzery, Bodkočiarky, Čiarky alebo Iný znak, ktorý vpíšete do textového poľa. Tento znak vyberiete v druhom kroku sprievodcu. Tu môžete zakliknúť položku Postupnosť oddeľujúcich znakov ako jeden, ktorá zabezpečí, že napr. viac oddeľujúcich tabulátorov bude považovaných ako jeden a text neimportuje do viac stĺpcov. Textový kvalifikátor slúži na to, aby oddeľujúci znak bol ignorovaný ak je medzi slovami, ktoré sú v úvodzovkách. V dolnej časti je ukážka importovaného textu, ktorá je už zobrazená s oddeľujúcimi čiarami.

Image

 V treťom kroku môžete zvoliť upresňujúce informácie importovaného textu. K dispozícii sú formáty údajov v jednotlivých stĺpcoch, ktoré môžete meniť. Na výber sú všeobecný formát, textový a dátumový. Stĺpec, ktorý nepotrebujete môžete preskočiť. Zmenu formátu urobíte kliknutím na stĺpec v ukážke a potom na zvolený typ formátu. Viac stĺpcov naraz označíte klikaním spolu so stlačeným klávesom Shift. V hlavičke stĺpca v ukážke vidíte aký formát je zvolený. Kliknutím na tlačidlo dokončiť sa importovaný text vloží do stĺpcov.

Image

Po tomto úkone budete mať otvorený textový súbor, ktorý je vhodné uložiť vo formáte *.xls a ďalej pracovať s týmto súborom. Ak by ste chceli využiť v prvom kroku sprievodcu oddelenie údajov pomocou položky Pevná šírka, je vhodné aby údaje v textovom súbore boli viditeľne v stĺpcoch, tzn. aby boli údaje v stĺpcoch približne rovnakej dĺžky a nezasahovali do susedných stĺpcov. V druhom kroku je potrebné v ukážke kliknutím myšou vložiť oddeľujúce čiary tam kde potrebujete. Odstránenie čiary urobíte dvojklikom a posun čiary urobíte ťahaním myšou. Ďalší postup je rovnaký ako vyššie popísaný.

Ak budete potrebovať rozdeliť hodnoty z jedného stĺpca tabuľky do viacerých (napr. rozdelenie mena a priezviska z jedného do dvoch stĺpcov) môžete sprievodcu importom textu vyvolať aj cez ponuku Údaje > Text do stĺpcov. Postup práce so sprievodcom je rovnaký ako vyššie popísaný. Export (ukladanie) údajov z Excelu do textového súboru je jednoduchý a urobíte ho cez Súbor > Uložiť ako kde vyberiete požadovaný typ súboru na export. K dispozícii sú rôzne formáty, ktorých zoznam uvidíte v rozbaľovacom zozname typ súboru. Pri ukladaní sa zobrazí upozornenie, že niektoré formáty a funkcie nebudú uložené lebo nie sú v textovom formáte podporované. Túto možnosť využijete pri prenášaní údajov medzi rôznymi aplikáciami, ktoré napr. nepoznajú formát *.xls, ale text s oddeľovačmi im nerobí problém.

{moscomment}