Informatizácia spoločnosti. Naozaj priorita slovenskej vlády?

Z najnovšieho návrhu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky (NSRR SR) na roky 2007 – 2013 vyplýva, že cieľom novej slovenskej vlády nie je vedomostná a informačná spoločnosť/ekonomika ako to pôvodne sľubovala.

Aktuálny návrh, ktorý sa má v parlamente prerokovať zajtra (streda, 4. 10. 2006) totiž ráta s krátením finančných alokácií zo štrukturálnych fondov EÚ na cca 793 mil. EUR namiesto pôvodnej sumy cca 1,2 mld EUR. Slovensko je vo využívaní alokácie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na informatizáciu spoločnosti veľmi pozadu. Zatiaľ čo v SR bolo na intervencie do informačnej spoločnosti alokovaných len 0,96% zdrojov, v ostatných krajinách EÚ je toto percento omnoho vyššie – okolo 8%. IT Asociácia Slovenska (ITAS) a Partnerstvá pre prosperitu (PPP) tento návrh registrujú s veľkým znepokojením a krátenie alokácií o 500 miliónov Sk považujú za krajne nevhodné, pričom za optimálne považujú pre Informatizáciu spoločnosti alokovať minimálne 10% zdrojov Národného strategického referenčného rámca, čo v korunovom vyjadrení predstavuje sumu 1 150 mil. EUR.

ZDROJ: TS

{moscomment}