Intel plánuje priniesť nové výrobky pre vedcov

Intel plánuje uviesť na trh nové výrobky založené na architektúre Intel® Many Integrated Core (MIC), ktoré vytvoria platformy schopné spracovať až trilióny výpočtov za sekundu. Prvý produkt nesúci kódové označenie „Knights Corner“ bude vyrobený 22nm procesom a bude určený najmä pre najnáročnejší segment počítačov. S pomocou Moorovho zákona bude možné škálovať na jedinom čipe viac ako 50 procesorových jadier.

Čip Aubrey Isle, ktorý sa nachádza v Knights Ferry

Úlohou MIC bude ponúkať väčší potenciál pre vysoko paralelné aplikácie, zatiaľ čo väčšinu pracovnej záťaže budú zvládať procesory Xeon. Vybraným vývojárom sú už v súčasnosti rozposielané vývojové sady nesúce označenie „Knights Ferry“ a v druhej polovici roka 2010 plánuje Intel rozšíriť objem vývojových nástrojov pre architektúru MIC, ktorá vychádza z niekoľkých projektov Intelu, vrátane „Larrabee“ alebo výskumných projektov Intel Labs, ako napríklad projekt „Single-chip Cloud Computer“. Týmu openlab v CERNe sa už podarilo oskutočniť migráciu zložitého paralelného benchmarku C++ na vývojovú platformu Intel MIC počas niekoľkých dní.

Kirk Skaugen drží Knights Ferry

Intel tiež spolu s Forchungszentrum Julich (FZJ) a ParTec ohlásia ako reakciu na potreby zložitých simulácii na úrovni petaflopových a exaflopových superpočítačov niekoľkoročnú zmluvu, ktorá povedie k založeniu laboratória ExaCluster Laboratory (ECL) v Julichu. Jeho cieľom bude vyvíjať kľúčové technológie, nástroje a postupy pre najvýkonnejšie počítače, pričom sa bude zameriavať predovšetkým na škálovateľnosť a odolnosť týchto systémov.
Source: www.intel.com

Kirk Skaugen drží 22nm SRAM tester