Internetom disponuje 26,1% slovenských domácností

Na Slovensku má prístup k internetu 26,1% domácností, pričom počítač nájdeme v každej druhej (50,1%). Vyplýva to z prieskumu Štatistického úradu SR, ktorý úrad uskutočnil na vzorke 4500 domácnosti z celej SR v prvom kvartáli tohto roku. V pripojení k internetu sa tak radíme na predposledné miesto v krajinách „európskej dvadsaťpäťky“.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že najväčší počet z pripojených domácnosti, sa k internetu pripája cez modem (dial-up alebo ISDN) – 43,8%, širokopásmové pripojenie využíva 43% domácnosti (11% všetkých domácnosti na Slovensku). Za zamyslenie stoja dôvody, pre ktoré takmer tri štvrtiny domácnosti nedisponuje prístupom na internet. 40,3% z nepripojených uviedlo, že internet jednoducho nepotrebuje, mohli by sme povedať – nevidia v ňom žiadne výhody. 34,3% ľudí sa pripája k internetu z iných miest – práce, kaviarní a pod., 32,6% uviedlo, že doma nemajú internet preto, lebo jeho požívanie je príliš drahé, ďalších 31,8%, že náklady na jeho zriadenie sú vysoké. Len 11% obyvateľov SR starších ako 16 rokov nakúpilo cez internet nejaký tovar alebo službu.

V podnikoch je už situácia iná – 97,5% podnikov bolo v januári tohto roka vybavených počítačom, 93,5% podnikov malo prístup na internet. Podobné výsledky nedávno priniesla aj agentúra Eurostat.

Čísla oproti minulým rokom stúpajú, aj napriek tomu ešte nemožno hovoriť o Slovensku ako informačnej spoločnosti – keď také veľké množstvo ľudí nevidí zmysel internetu, navyše keď sa u nás len pomaly digitalizujú služby štátnej a miestnej správy, rozvíja eGovernment, ktorý by určite pritiahol k internetu oveľa viac ľudí. Keďže sme členmi Európskej únie máme povinnosť plniť aj tzv. Národnú lisabonskú stratégiu, ktorá členské štáty okrem iného, zaväzuje pripojiť k internetu 90% domácnosti do roku 2010, čo je však podľa mnohých odborníkov na Slovensku príliš optimistická predstava.


ZDROJ: ŠÚ SR, Eurostat

{moscomment}