Kamery na štadiónoch

Jedným z kľúčových nástrojov zvyšovania bezpečnosti na štadiónoch je kamerový systém, ktorý je pri komplexnom riešení bezpečnostného problému jeho nevyhnutnou súčasťou. My vám ukážeme, že kamery dokážu viac, než len monitorovať návštevníkov.

Myjavský Spartak hrá aktuálne najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž – Corgoň ligu, kam postúpil po víťazstve v II. lige v rokoch 2011/2012. Vďaka mestu Myjava a sponzorom sa podarilo vytvoriť ekonomicky stabilný klub so športovým areálom a aj dlho očakávané ihrisko. Bolo preto potrebné vybodovať vhodný kamerový systém, ktorý napokon realizovala spoločnosť MMS servis s.r.o..

Zákon vyžaduje, aby na každom štadióne I. ligy bol trvalo nainštalovaný predpísaný kamerový systém, ktorý bude slúžiť na neustále monitorovanie jednotlivých diváckych sektorov, prístupov a vchodov na štadión, ako aj všetkých verejných priestorov vo vnútri štadiónu.

Pôvodné zadanie investora požadovalo systém v zmysle platnej legislatívy systém. Neskôr bolo toto zadanie zmenené tak, aby splnilo minimálne požiadavky infraštruktúry podľa kritérií UEFA, čiže rozlíšenie minimálne 180px na meter. Voľba IP kamier bola jednoznačná, pretože spomínané zákony a vyhlášky predurčujú použitie IP kamier s dôrazom na budúce využite na športoviskách, najmä na vstupoch (biometria tváre a pod.).

Celý systém je napokon postavený výlučne na IP kamerách spoločnosti AXIS, pričom 19 kamier sa používa na permanentný záznam divákov na tribúne, 8 kamier pokrýva okolia štadióna s jednotlivými vstupmi a dve kamery sa využívajú na dohľadanie problematického diváka v dave. Tie poskytujú aj v najvzdialenejšom mieste štadióna rozlíšenie viac než 500px na meter, čo vysoko prevyšuje požiadavku zadávateľa. Celé riešenie je postavené tak, aby ho mohol operátor obsluhovať čo najjednoduchšie bez potreby komplikovaného zaškolenia.

myjava_stadion_celkovy

Pre potešenie návštevníkov

Jedna kamera, konkrétne Axis P3364-VE, sa využíva na prezentáciu na stránkach klubu, kde je prostredníctvom ACAP aplikácie spoločnosti Netrex umiestnený online video stream. Neskôr boli doinštalované ešte dve kamery Axis V5915, ktoré slúžia výlučne na sledovanie hernej situácie a sú pripojené prostredníctvom SDI priamo ku video strižni.

„Nainštalované kamery dnes neslúžia len na bezpečnostné účely, ale aj pre potešenie návštevníkov. Kamery sú totiž pripojené cez softvérovú video strižňu na veľkoplošnú obrazovku. V prípade bezproblémového publika, nesledujú PTZ kamery divákov, ale hernú situáciu a slúžia ako zdroj obrazu pre opakované zábery na veľkoplošnej obrazovke,“ prezradil Peter Marek zo spoločnosti MMS servis s.r.o., ktorá vytvorila celý projekt.

Operátor má k dispozícii dotykový monitor, ktorý na virtuálnej ploche ihriska sám „hovorí“ systému, kde sa práve nachádza lopta a dokáže ju automaticky pomocou štyroch PTZ kamier zamerať a sledovať po celom ihrisku. V prípade vzniku nejakého incidentu môže operátor použiť joystick T8311 a ním “oslovená kamera” okamžite preruší sledovanie hry, aby mu pomohla zaznamenať detailne celú udalosť, prípadne vyhľadať aktérov incidentu.

Aj menej kamier dokáže viac

Ak má byť kamerový systém na štadióne úspešný, musí byť problémová osoba bez pochýb priradená k incidentu a to najlepšie ešte počas samotného podujatia. Monitorovací podsystém preto musí mať také parametre, aby vedel osobu bezpečne rozpoznať a, ak to situácia umožňuje, aj identifikovať. Tribúna je však živý, veľmi rýchlo sa meniaci organizmus, na ktorého zdokumentovanie je potrebná rýchlosť minimálne 10 fps a pri dostatočnom rozlíšení by bolo potrebné použiť doslova stovky drahších kamier s vysokým rozlíšením.

Zaujímavé riešenie nájdeme v Národnom tréningovom centre SFZ v Poprade. Tu sa o realizáciu postarala spoločnosť Canex, ktorá už v minulosti predstavila na bratislavskom štadióne Slovan veľmi unikátne kamerové hniezda.

Zákon určuje minimálne rozlíšenie 100px na meter v celej monitorovanej oblasti na štadióne a v jeho bezprostrednom okolí. Toto rozlíšenie je však nedostatočné pre účely identifikácie a preto využili kombinovaný systém s použitím viacerých kamier v jednom mieste s prídavnou PTZ kamerou, ktorou možno priblížiť požadovaný detail jednoduchým ukázaním na displej. Celé ovládanie systému Eyrie je postavené práve na dotykových displejoch a má vysoko intuitívne rozhranie. Už po troch minútach ho zvládne obsluhovať každý, kto má aspoň jeden prst.

„Naše riešenie ponúka rozlíšenie vyše 500px na meter s rýchlosťou zamerania na konkrétne miesto za menej ako pol sekundy,“ prezradil nám Ivan Boďa zo spoločnosti Canex. Obslužný softvér ovládania otočných kamier Axis pochádza z vlastného vývoja Canexu a je už overený pri viac ako tisícke ďalších inštalácií. Modularita tohto riešenia dovoľuje zachytiť súčasne toľko incidentov, koľko má štadión inštalovaných modulov.

2015-04-09-13-05-53-1

Kamery pomáhajú športovcom

Systém slúži ako preventívny nástroj a je možné prepojiť ho aj s ďalšími. Aktuálne je napr. kamerový systém prepojený s informačnou tabuľou a veľkoplošnou obrazovkou pre návštevníkov. Zároveň je možné ho využívať aj v rámci tréningového procesu, kde sa mimo zápasov dajú pohyblivé kamery nasmerovať na konkrétne miesta hracej plochy a je možné ich využiť na záznam počas tréningov, prípadne na monitorovanie údržby štadióna.

„Chceli sme, aby systém nebol postavený len preto, lebo to ukladá zákon, ale aby skutočne poskytoval dostatok údajov, ktoré by mohli viesť k vyššej bezpečnosti pri masových podujatiach. Od začiatku bolo našim cieľom poskytnúť zákazníkovi viac ako len bezpečnostné riešenie vyhovujúce zákonom,“ dodáva Ivan Boďa.

Zákazník tak v cene bezpečnostného riešenia požadovaného zákonom, získava „zadarmo“ aj ďalšie prídavné funkcie. Vďaka šikovnému nápadu môže tréner počas svojej neprítomnosti sledovať tréning napr. aj na svojom mobilnom telefóne, prípadne neskôr vyhodnotiť video záznam z tréningu a ukázať hráčom kde treba pridať. Zo zákonnej povinnosti sa tak v čase, kedy by sa kamerový systém inak nevyužíval, stáva výborný tréningový nástroj, ktorý naozaj pomáha.

Integrované prvé 4K kamery

Pri obvodovom dohľade sú v Poprade použité už aj 4K kamery, ktoré sa ukázali ako veľmi zaujímavé a úsporné riešenie pre dohľad nad veľkými plochami. V samotnom riešení pre dohľad nad hľadiskom ešte použité neboli, nakoľko v čase realizácie bola ponuka veľmi obmedzená a potrebám riešenia nevyhovovali nevymeniteľné objektívy. V budúcnosti by však takéto kamery mohli priniesť zaujímavé nové možnosti.