Keď kamery zarábajú peniaze

Klasické kamenné predajne zvádzajú už pár rokov veľmi intenzívny boj s online shopmi, ktoré majú nielen nižšie prevádzkové náklady, ale vedia veľmi ľahko generovať okamžité štatistiky o správaní zákazníkov, aktuálnom stave tovaru a pod. Dajú sa tieto dáta získať v klasickej predajni?

Ak opomenieme „ľudských inšpektorov“, čo je veľmi nákladný a zákazníkov často obťažujúci spôsob, riešením môže byť aj inteligentný systém, ktorý umožní prepojiť sieťové kamery s aplikáciami so súhrnným označením „business intelligence“ (BI) – voľne preložené ako „systémy pre podporu obchodného rozhodovania a zaistenie bezpečnosti“.

Inteligentné video systémy totiž dokážu extrahovať obraz a získať dáta z dohľadového streamovaného videa, ktoré sa dajú prepojiť s inými aplikáciami (napríklad s riadením systémov predaja alebo prístupovými, či dochádzkovými systémami). Otvárajú sa tým nové obchodné príležitosti prostredníctvom funkcií prídavných doplnkov ako sú napríklad počítadlá osôb, demografické analýzy alebo upozornenie na tvorbu front.

Aplikácie priamo v kamere

header_ips_motion_detection_01Rastúci dopyt po inteligentných sieťových kamerách novej generácie poháňa atraktívnu možnosť prevádzkovať širokú škálu softvéru pre analýzu obrazu priamo v kamerách a to aj v tých lacnejších vstupných modeloch, čoho dôkazom sú napríklad kamery najväčšieho výrobcu, švédskej spoločnosti Axis.

Podobne ako si prispôsobujeme počítače alebo smartfóny, či tablety pomocou aplikácií, je možné prispôsobovať si aj funkcie v kamerách, inštalovať do nich podľa potreby video analytické aplikácie a využívať ich ako autonómne zariadenia. Kamery sa stávajú novými očami, ktoré pracujú nielen na zaistení vyššej bezpečnosti, ale zároveň získavajú cenné dáta, čím pomáhajú manažérom v efektívnejšom riadení a rozhodovaní.

Inteligentné sieťové kamery nikdy nespia a svojim prevádzkovateľom poskytujú podporu 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Navyše ich môžete bez problémov integrovať do už existujúcich aplikácií BI formou využitia otvorených infraštruktúrnych platforiem a rozhraní API.

Počítanie návštevníkov

hqdefault-1Dnešní majitelia maloobchodných predajní chcú riadiť merchandising a každodennú prevádzku. Strategicky umiestnené IP kamery s analytickými funkciami prinášajú pohľad na správanie zákazníkov a vo výsledku prispievajú k ich spokojnosti a lepším obchodným výsledkom. Ako príklad možno uviesť základnú funkcie počítania návštevníkov, ktorá umožňuje hodnotiť efektivitu marketingových kampaní a predajných schopností personálu.

Pri dverách predajne môže byť nainštalovaná kamera s bezkonkurenčnou presnosťou 95-99 %, ktorá zachytí aj viac ľudí prechádzajúcich naraz. Prepojením s pokladňou získa manažér hodnotu tzv. konverzného pomeru, teda informáciu, koľko percent návštevníkov sa stalo skutočnými zákazníkmi. Všetky dáta možno ľahko vygenerovať do prehľadných tabuliek a tie využiť k zvýšenie produktivity predaja, hodnoteniu úspešnosti marketingových kampaní a pod.. Kamery tiež môžu detekovať prázdne regály a poslať personálu správu, že je nutné tovar doplniť.

Tvorba tepelných máp

alex-and-ani_heatmapTakzvané tepelné mapy sú výsledkom ďalšej inteligentnej aplikácie. Umožnia manažérovi identifikovať najviac navštevované miesta predajne, úplne mŕtve zóny alebo takzvané „hrdlá“, kde sa ľudia hromadia. Na základe obrazov z kamery sa vytvára farebná tepelná mapa, ktorá ukáže typický pohyb zákazníkov v reálnom čase alebo za určité obdobie. Vďaka týmto údajom môže manažér optimalizovať prevádzku, skvalitniť starostlivosť o zákazníkov, zlepšiť rozmiestnenie tovaru a propagačných prvkov. Výsledky potom môže ľahko zmerať a porovnať s počtom predaných kusov a ďalšími ukazovateľmi. Túto mapu tiež možno využiť pri obchodných rokovaniach s dodávateľmi tovaru a môže tak ukázať, že umiestnenie vo vysoko frekventovaných oblastiach má vyššiu cenu.

Počítanie fronty

Skúsenosti ukazujú, že čas strávený v radoch pri pokladni má značný vplyv na to, ako zákazníci vnímajú danú predajňu. Aktívne organizácie radov nielen redukujú frustráciu netrpezlivých zákazníkov, ale tiež im dajú viac času na prechádzanie obchodom a nákupy. Vďaka presným informáciám o počte ľudí v radoch a o dobe, ktorú v nich zákazník strávi, môže manažér predajne lepšie využiť dostupný personál. Inteligentné aplikácie v IP kamerách predstavujú aj v tomto ohľade flexibilné, výkonné a úsporné riešenie.

Prevencie strát

cashier-cashregister-closeupPodľa prieskumov z roku 2011 patria Česká republika a Slovensko v EU k štátom s najvyšším percentom krádeží v obchodoch (ČR je na prvom a SK na 3. mieste). Straty u nás dosahovali priemernú hodnotu až 1,46% (* Zdroj štatistík: www.retailresearch.org/grtb_currentsurvey.php). Dôvodom sú ako zamestnanci, ktorí si myslia, že ich podvody bude ťažké odhaliť, tak aj zákazníci, či návštevníci predajní, ktorí sa dopúšťajú plánovaných a spontánnych krádeží.

Moderné video systémy založené na IP kamerách v tomto prinášajú značné výhody oproti tradičným analógovým riešeniam, ktorých slabým článkom bola nutnosť zdĺhavého prezerania hodinových záznamov. IP video systémy totiž môžu monitorovať citlivé oblasti predajne, ako sú napríklad pokladne, s použitím vopred definovaných pravidiel, a tak môžu priebežne identifikovať akúkoľvek neobvyklú udalosť. Ľahko sa potom dajú vygenerovať podľa daných kritérií reporty, za ktorými stojí vždy príslušný video klip vo vysokej kvalite. Presná evidencia videí zrýchľuje proces vyšetrovania, pomôže identifikovať slabé miesta a umožní centralizovanú prevenciu strát.

Vzdialený prístup

39528-2705Video možno veľmi ľahko zdieľať vo vysokej kvalite po akejkoľvek IP sieti alebo na internete. Vďaka tomu môžu majitelia obchodov, manažéri predajní a bezpečnostní experti pristupovať k záznamu kedykoľvek, z akéhokoľvek počítača a z akejkoľvek vzdialenosti. Z jedného miesta tak môžu sledovať simultánne prevádzky na celom svete. Nie je potrebné cestovať medzi predajňami alebo poverovať miestny personál, aby sledoval záznamy. Sieťové video prináša značnú flexibilitu. V podstate všade, kde môžete prijať telefonický hovor na svojom smartphone, môžete zároveň získať aj obraz z vhodne konfigurovanej IP kamery. Samotné kamery môžu byť pripojené cez LAN, xDSL, modem, bezdrôtový adaptér alebo mobilný telefón.

Dnes už nik nestojí len o kameru

Nedávna štúdia spoločnosti Axis zistila, že až 70% kamerových systémov v predajniach je analógových, no a práve integráciu aplikácií BI uvádzali maloobchodní predajcovia ako ten najzávažnejší dôvod pri rozhodovaní o prechode na sieťové video (upgrade na IP dohľadové systémy).

Prechod od analógových k pokročilým IP systémom umožňuje do kamier a bezpečnostného riešenia zabudovať viac funkcií, vrátane záznamu obrazu priamo v kamere, jeho inteligentnú analýzu a ešte inteligentnejšiu kontrolu prístupu. Tieto možnosti následne nabádajú k posunu smerom k sofistikovanejšiemu a proaktívnemu dohľadovému video systému, ktorý okrem toho, že ponúka vyššiu úroveň zabezpečenia, prináša firmám súčasne aj obchodné výhody a to bez ohľadu na ich veľkosť.

Ďalšie informácie:
www.retail-surveillance.com, www.netrex.cz