Kontakt

Adresa redakcie:
PC Space, s. r. o.
P. O. Box 135
820 05 Bratislava 25
tel.: 00 421 02/20 86 82 20
fax: 00 421 02/20 86 82 21

e-mail: pcspace@pcspace.sk


Riaditeľka: Andrea Ivaničová

Šéfredaktor: Juraj Redeky

Zástupca šéfredaktora: Július Haraszti

Šéfredaktor PCSPACE.sk: Tomáš Palovský

 

 

 
 
 
 
 
Administratíva: Beáta Čižmáriková

 
Korektúry: Romana Galová

Testovacie centrum: Matúš Paculík,
Ján Michálek

Redakcia: Štefan Stieranka, Juraj Šípoš, Martin Redeky, Daniel Krakovský, Radovan Víglaský, Jakub Svoboda

Spolupracovníci: Peter Belko, Tomáš Švec, Pavol Badinka, Boris Bugáň, Miroslav Meňhert, Pavol Halčin, Boris Ulík, Radoslav Sirota, Daniel Dubaj

Grafika: Juraj Havlík, Radim Jančovič

 
 
 
Adresa vydavateľstva:
PC SPACE, s.r.o.
Líščie nivy 23
821 08 Bratislava 2
 
Riaditeľ vydavateľstva: Viktor Cicko
 

Registrácia:
MK SR 2117/99
ISSN 1335-8049

Predplatné SR:
L.K. Permanent, s. r. o.
02/44 45 37 11

Jana Sadloňová
sadlonova@lkpermanent.sk

Predplatné ČR:
A.L.L. Production, s. r. o.
004202/34 09 28 51
bozena.cubova@predplatne.cz

Tlač:
Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6
834 03 Bratislava

Rozširuje:
Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s.

Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4 P.O.BOX 164
820 14 Bratislava 214
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk

Mediaprint Kapa, a. s.