LCS: 2006-07 v znamení výrazného rastu

Po uzatvorení ekonomických výsledkov za fiškálny rok 2006 – 2007 považuje spoločnosť LCS International (LCS) toto účtovné obdobie, ktoré začalo júlom 2006 a skončilo júnom 2007, za veľmi úspešné. Tento fiškálny rok bol v znamení výrazného rastu obratu i zisku a silného rastu tržného podielu, resp. počtu predaných licencií. Veľmi významnou udalosťou tohto roku bol májový vstup strategického partnera – skupiny ASSECO – do spoločnosti LCS.

„Hospodárenie skupiny opäť najviac ovplyvnil segment stredne veľkých firiem. Koniec koncov informačný systém Helios Orange je, podľa nezávislého prieskumu Centra pre výskum informačných systémov, už niekoľko rokov absolútnym lídrom tohto trhu.“ hovorí Stanislav Sýkora, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva LCS International.

Obrat LCS za fiškálny rok 2006 – 2007 bol 255 mil. Kč, čo predstavuje 14ti %-ný nárast oproti predchádzajúcemu kalendárnemu obdobiu. Čistý zisk spoločnosti vzrástol i v porovnaní s predchádzajúcim 18-mesačným obdobím, a to o 56% a dosiahol tak najvyššie hodnoty v histórii firmy.

LCS sa už niekoľko posledných rokov umiestňuje v rebríčku TOP 100 českých ICT firiem, vydávanom spoločnosťou IDG. V minulom roku zaznamenala, v porovnaní s rokom 2005, postup o štyri miesta nahor a je tak v celom odboru (vrátane hardwarových a telekomunikačných spoločností) na 69. mieste.

Za veľmi významný faktor z pohľadu tržného podielu považuje LCS výrazný nárast celkového počtu predaných licencií. Nárast počtu nových licencií bol realizovaný vo všetkých segmentoch trhu, cez všetky tri systémy Helios. Ku koncu tohto fiškálneho roku má teda systém Helios Green 250 užívateľov, systém Helios Orange 4.300 užívateľov a Helios Red 3.600 užívateľov.

Medzi najvýznamnejších zákazníkov systému Helios Green sa v roku 2006-7 zaradili napríklad Bontonfilm, Autocentrum Pardubice, pivovarnícky holding LIF a ďalšie významné spoločnosti.  Systém Helios Orange si vybrali napríklad spoločnosti Mexx reality, Moto Moravia, Dukla Trutnov, Jamall, či Student Agency (vrátane jej sesterskej spoločnosti Orbix) a mnohé ďalšie.
Z množstva zaujímavých zákazníkov Helios Red môžeme vybrať napríklad neziskovú organizáciu Hand for Help, Českú dominikánsku provinciu a ďalších 10 kláštorov a farností, Združenie plzeňských obkladačov, Holcim beton či firmu Francotcheque Agricole.

Taktiež počet stálych zamestnancov spoločnosti LCS v Čechách i na Slovensku kontinuálne rástol. Na konci fiškálneho roku 2006 – 2007 ich už v spoločnosti LCS pracovalo 205.