Logitech: Veda ukrytá pod tlačítkami

Klávesnica je základným ovládacím zariadením pre počítačov, no napriek tomu o nich pomerne málo vieme. Viete napríklad niečo viac o rozdielnych technológiách, ktoré používajú rôzny výrobcovia? Viete čo okrem dizajnu odlišuje lacnú a drahú klávesnicu? A aký je rozdiel medzi „bežnou“ a mechanickou?

Ak je vašou prioritou cena a stačí vám klávesnica zo supermarketu za 5 €, pokojne tento článok preskočte. Tu je naozaj zbytočné niečo riešiť. Pokiaľ však máte hlavu otvorenú a nebojíte sa ísť do hĺbky problému, pokúsime sa vám vysvetliť tie najdôležitejšie veci a pômôcť vám zorientovať sa v danej problematike, aby ste s vedeli správne vybrať. Špeciálne z pohľadu hráča je totiž veľmi dôležité vybrať si správne, pretože „TU PREDSA UŽ IDE O ŽIVOT“!

Všeobecne sú dnes pre gamerov najlepšou voľbou mechanické klávesnice. Na pochopenie prečo by sme si však mali povedať najskôr niečo všeobecnejšie o problémoch, s ktorými klávesnice bojujú.

Klávesnica totiž nie je nič iné, než množstvo tlačidiel poprepájaných vodičmi. Je to ako mať kopec vypínačov napojených na sústavu vodičov, ktoré rozsvetcujú žiarovky. Ak to chcete urobiť efektívne, musíte využívať jeden drôt pre niekoľko vypínačov a veľmi podobné je to aj v počítačovej klávesnici.

ghosting

Predstavte si situáciu, že naraz stlačíte dve a viac kláves. Čo sa stane, resp. čo by ste očakávali, že sa má stať? Nuž popravde je ťažké jednoznačne odpovedať, pretože to samozrejme závisí od konštrukcie a samotnej technologickej výbavy konkrétnej klávesnice. Mohlo by to vyvolať tzv. GHOSTING, čiže jav, kde stlačenie dvoch klávesníc vyzerá ako keby ste stlačili niečo úplne iné – tretiu klávesu, čiže napr. súčasné stlačenie, alebo aj stlačenie vo veľmi krátkom čase po sebe „A“+“S“ by vyzeralo úplne rovnako ako dajme tomu stlačenie „F“. Tento jav sa však už vyskytuje pomerne zriedkavo a dokonca aj lacnejšie klávesnice sú už voči nemu čiastočne imunné. Výrobcovia využívajú 2 Key Rollover blocking (skrátene označované aj 2KRO), čiže pri stlašení klávesy zablokujú ostatné. Ghosting však môže byť aj „žiadúcim“, pretože napr. tzv. modifikačné klávesy SHIT, ALT, CTRL, WIN alebo FN v kombinácii s inými klávesami majú vyvolávať ghostingovú reakciu (ak stlačíte napr. SHIFT + 2, vykreslí sa vám „@“, teda za predpokladu, že máte nastavené anglické rozloženie kláves).

keyboard_key_ghosting

Číslo uvádzané pred KRO (Key Rollover) udáva maximálny počet kláves, ktoré je možné stlačiť na danej klávesnici súčasne. Ak je uvedené písmeno N, znamená to „nekonečno“. Za zmienku stojí fakt, že klávesnice s dnes už nepoužívaným starším rozhraním PS/2 disponujú bežne NKRO. Tento jav sa vyskytuje viac až pri USB pripojení, ale výrobcovia ho už vedia výborne eleiminovať. Bežné herné klávesnice využívajú „anti-ghosting“ fixne na vybraných blokoch klávesnice, napr. na blok WASD kláves. Pre väčšinu hier plne postačuje 6KRO, ale keďže máme 10 prstov pridáva sa k nemu ešte ako bonus kombinácia aj so štyrmi modifikačnými klávesami.

Ďalším neduhom pri slačení kláves je tzv. Key Bouncing. K nemu dochádza rovnako pri mechanických tak aj pri bežných klávesniciach. Ide o jav, kde prichádza k mnohonásobnému zopnutiu pri stlačení – zjednodušene si to môžete predstaviť ako „niekoľkonásobné preskakovanie iskry medzi dvoma elektródami“ (nebete to prosím doslovne, ide len o prirovnanie pre lepšiu predstavivosť). Výrobcovia to riešia umelým mikro oneskorením rádovo na úrovni milisekúnd. Key Bouncing je kratší pri mechanickej klávesnici (obvykle tak 5 ms), kde spínače reagujú oveľa presnejšie. Pri bežných klávesniciach je toto brzdenie, kedy je signál blokovaný, závislé na kvalite ich prevedenia. Je to jedna z vecí, ktorá rozlišuje lacných výrobcov od tých lepších.

Oneskorenej odozvy pri opakovanom stláčení sa ale na rozdiel od myší u klávesníc obávať nemusíte, pretože ide naozaj len o tisíciny sekundy a pri stlačení aj viac ako 100x za sekundu, čo je prakticky nemožné – snáď tak pre Supermana) je to stále len nepatrný zanedbateľný čas.

Aké spínače využívajú klávesnice?

keyboard_construction_button_press

Najbežnejšie spínače tvoria gumené klobúčiky (rubber domes), ukryté spolu s nejakým jednoduchším mechanizmom pod plastovými tlačítkami. Guma sa tu stará o odpor, ktorý cítite pri stláčaní kláves a zabezpečuje aj aby sa klávesa vrátila po stlačení hore. Ten istý princíp využívajú napr. aj diaľkové ovládače pre AV techniku – je to gumenný výlisok s množstvom kopulí, ktoré sú defacto priamo tlačidlami – vo vnútri majú vodivé jadro, ktoré pri kontakte prepojí vodiče na doske plošného spoja.

Pri stláčaní tak treba prekonávať určitý odpor, ktorý nie je malý a predstavuje preto záťaž na ruky. Aby došlo k správnej reakcii (ku kontaktu), treba stlačiť klávesu až nadoraz. Prítlak je pritom veľmi nerovnomerný. Je príliš náročné zabezpečiť, aby sa guma správala pod každým tlačidlom rovnako a identicky reagovala na stlačenie v každom smere, aby nastal presný rovný kontakt vodičov. Je preto veľmi dôležitá presnosť stláčania, nakoľko pri labilnejšej konštrukcii kláves nemusí byť výsledok vždy ideálny. Klávesnice preto často používajú rôzne podporné konštrukcie a pomocné vodiace mechanizmy pre klávesy s doplnkovými plastovými pružinkami.

Len pre zaujímavovošť, pod najväčšou klávesou SPACE je uložených obvykle niekoľko paralelných spínačov (najbežnejšie 3-4 spínače, ktoré reagujú úplne rovnako), aby sa zabezpečila rovnaká reakcia pri stlačení ako v strede, ak aj pri okraji klávesy.

Mechanické spínače

Pomaly sme sa dostali k podstate tohto článku. Ako už názov napovedá, mechanické klávesnice sú postavené na mechanických spínačoch, ktoré tvoria zároveň aj vodiaci mechanizmus kláves. Samozrejme nejde o žiadnu novinku, pretože už prvé počítače využívali mechanické klávesnice. Ich výroba je ale pomerne náročná (a najmä drahá) a preto sa hľadali lacnejšie alternatívy. Na niekoľko rokov sa od mechaník upustilo, no vďaka gamingu sa teraz opäť vracajú a ich ceny sú stále zaujímavejšie. Každé jedno tlačidlo tvorí samostatný mechanizmus, ktorý je dnes nezriedka doplnený aj o podsvetsujúcu diódu (u najnovších spínačov dokonca s RGB podsvietením, vďaka čomu sa dá meniť farba podsvietenia každej jednej klávesy).

6-cherry-mx-switches-540x271

Existuje celý rad mechanických spínačov a každý má iné vlastnosti, ktoré nemusia vyhovovať úplne všetkým. Najpoužívanejšie sú spínače Cherry, ktoré nájdete takmer u všetkých výrobcov, no výnimočne sa dá naraziť aj na spínače Topre alebo Alps. No a samozrejme veľkou výnimkou je aj najnovšia klávesnica Logitech G910, ktorá zatiaľ ako jediná na svete používa spínače označované ako Romer G z vlastného vývoj Logitech. Majú však veľmi zaujímavé parametre a preto sa k nim ešte vrátime v našom článku o kúsok neskôr.

cherry_mx_-_opened_2-1

Pojítkom všetkých mechanických klávesníc je príjemnejšie písanie a vysoká životnost. Každý spínač by mal zvládnuť okolo 50 miliónov úderov (Logitech dokonca udáva u Romer G viac ako 70 miliónov). Spínače kladú prstom prirodzenejší menší odpor a klávesy nie je nutné stláčať až na doraz. Hodnota odporu kláves sa udáva v gramoch a závisí od typu spínačov. Dnes najbežnejšie používané Cherry MX Brown napr. kladú odpor na úrovni 45 až 55 g (podľa konkrétneho modelu) a výrazne tvrdšie spínače MX Black sú určené pre prekonávanie odporu až 80 g (skoro dvojnásobne tuhšie) – to už sa blíži bežným klávesniciam, ktoré potrebujú aj viac ako 90 g – rubber dome klávesa však kladie veľmi rozdielny nelineárny odpor pri stláčaní.

Rozdiel medzi MX Brown a Black pritom netvorí len pružina v spínači. Klávesnica využívajúca spínače Cherry MX Brown je vhodnejšia napríklad aj na písanie, kde je menší odpor vhodnejší. Tento druh spínačov má aj malú hmatovú odozvu, čiže vám dá najavo keď je už zopnutý kontakt. Väčšina mechanických spínačov dnes spína kontakt už pri stlačení na 2 mm, pričom „doraz“ (celkový zdvih kláves) tvorí asi dvojnásobok – 4 mm. Znamená to, že nemusíte prekonávať tak silný odpor, ani stláčať klávesy až na doraz a môže preto reagovať oveľa rýchlejšie, než pri tradičnej klávesnici. Potreba prekonávať nižšiu silu však môže viesť aj k nechceným preklepom.

Spínače Cherry MX Black sú linearne bez hmatovej odozvy, ktorú však hráči spravidla nepotrebujú. Pri hre sa stláčajú klávesy takou rýchlosťou, že je odozva zbytočná, no pre písanie je tento typ veľmi nevhodný. Šikovný hráč ale dokáže využiť tieto spínače a vie vyvinúť v hre citeľne vyššiu rýchlosť než na inej klávesnici. Ako sme spomínali už vyššie, samotné spínače slúžia aj ako vodiaci mechanizmus kláves a ak majú lineárnu charakteristiku, neprekonávate žiadne odporové špičky ako pri tradičných klávesniciach.

Často používané sú Cherry MX Blue, ktoré sú nelineárne (pri stláčaní kladú rozdielny odpor) majú prepínač s hmatovou a aj zvukovou odozvou, takže sú vvhodné aj pre písanie, ale hráči ich v obľube príliš často nemajú. Bod uvoľnenia je totiž u tohto spínaču vyoko nad bodom zopnutia a je preto vcelku náročné opakovane vyvolávať stlačenie pri extra vysokej rýchlosti. Spínače kladú vcelku rozumný odpor a na jeho prekonanie stačí sila okolo 50-55 g. Zriedkavo môžete naraziť na tento spínač aj s odporom na úrovni okolo 60-65 g, alebo pod označením MX Clear.

Samozrejme toto nie je prehľad všetkých typov spínačov, ale mali by to byť tie najpoužívanejšie typy, na ktoré môžete naraziť u klávesníc predávaných u nás. Ostatne ak narazíte na niečo iné, nie je problém hodiť to do goole a nájsť detailnejšiu špecifikáciu, však?

Najväčšou nevhodou mechanických klávesnic (hneď po vyššej cene) je ich hlučnosť. Niektoré spínače cvakajú veľmi hlasno a keďže hráči sú noční vtáci, je to viac ako kritické (v noci aj ten najmenší hluk vnímeme oveľa citlivejšie). Hluk sa vyskytuje aj keď nemá klávesnica hmatovú odozvu. Spínače sa síce dajú používať aj potichu (najmä ak stačí prekonať dráhu len 2 mm), ale musíte ich stláčať pomalšie a to sa pri hre nedá a pri písaní je to vysoko neefektívne.

Mechanické klávesnice Logitech

Problém vyššieho hluku u mechanických klávesníc sa pokúšal Logitech vyriešiť už pred dvoma rokmi, keď uviedol svoju prvú mechanickú hernú klávesnicu Logitech G710+. Práve na jej vývoji sa začala spolupráca s profesionálnymi hráčmi, ktorej výsledkom sú aj dnešné nové produkty.

Klávesnica Logitech G710+ Mechanical Gaming Keyboard používa spínače Cherry MX s aktivačnou silou 45 gramov a zdvihom 4 mm so spínanám na 2 mm. Skúste si tipnúť, ktoré to asi sú? Zaujímavejšie však bolo, že spínače pri stlačení neklikajú, pretože pod každým klávesom je uložený malý gumený tlmiaci krúžok, ktorý zásadným spôsobom potlačuje rušivé zvuky, ktoré pri hraní klávesnica vydáva. Klávesnica bola podrobená skutočne mučivému testovaniu, aby bola overená jej životnosť minimálne 50 miliónov úderov. Logitech ju dokonca nechal prejsť tankom, aby ukázal jej neprekonateľnú výdrž (video nájdete hravo na youtube – treba zadat Logitech G710+).

Pomocou aplikácie Logitech Gaming Software môžete u tejto klávesnice tzv. „G“ klávesom priradiť aj zložité makrá alebo prepracované herné skripty napísané v programovacom jazyku Lua – buď pred hrou, alebo aj kedykoľvek počas jej priebehu – takže pre každú jednotlivú hru máte k dispozícii až 18 jednotlivých funkčných zadaní (toto je ale na turnajoch zakázané, pretože by vám to dávalo výhodu nad spoluhráčmi – jedno stlačenie vyvolá celý rad akcií). Navyše konštrukcia všetkých 110 kláves vylučuje nežiadúce zdvojené stlačenie a 26 tlačidiel je vybavené ochranou proti súčasnému stlačeniu dvoch alebo viac kláves naraz, aby ste mali istotu, že zložité herné príkazy budete môcť zadávať s bezchybnou presnosťou.

Celá klávesnica je podsvietená pomocou bielych LED a ich jas možno nastaviť v štyroch úrovniach alebo ho úplne vypnúť. Zvýrazniť sa pritom dajú klávesy WASD a kurzorové šípky, ktoré je možné podsvietiť inak (inou intenzitou) ako zvyšok klávesnice, čo je síce zaujímaví, ale stále len rovnakou bielou farbou. Hráči však chcú farby a preto sa Logitech okamžite pustil do vývoja spínačov s farebným podsvietením.

Prvý model sa objavil zhruba pred pol rokom (dva roky po G710+), kedy svoje spínače s individuálnym RGB podsvietením predstavila aj spoločnosť Corsair (použila nové Cherry RGB spínače). Logitech sa vydal vlastnou cestou a vyrobil niečo, čo označujú ako Romer G spínače a tie zatiaľ používa jediná klávesnica na trhu – Logitech G910 Orion Spark.

Mechanické spínače Romer G majú citeľne nižší zdvih (spínajú už pri 1,5 mm) a preto ponúkajú o 25 percent rýchlejšie zopnutie než akékoľvek iné mechanické spínače (bežná výška je 2 mm). Pravdu povediac bol to trochu skok do neznáma, ale evidentne sa to podarilo. G910 je recenzentmi označovaná ako najvyspelejšia mechanická klávesnica na svete. Väčšina klávesníc na dneľnom trhu má veľmi nízky, až notebookový zdvih kláves a zníženie výšky u Romer G je preto viac ako vítaný krok. Logitech tiež predĺžil životnosť spínačov až na 70 miliónov úderov, čo je o 40 percent dlhšia životnosť ako u iných herných klávesníc na trhu! Táto klávesnica vydrží aj následky intenzívneho hrania, no je výbormá aj na písanie. Mali sme možnosť vyskúšať si ju a je fakt úžasná. Má zaujímavý tvar kláves, do ktorého perfektne sadnú prsty. Preklepy, alebo náhodné prehmaty a stlačenie dvoch kláves súčasne sú pri tomto dizajne prakticky vylúčené. Niežeby sa to nedalo, ale vďaka zaujímavému dizajnu jednotlivých kláves vám tam prsty samé sadnú.

Nový level – RGB podsvietenie

Za najväčší z bonusov by sme však mohli označiť inteligentné farebné RGB podsvietenie. Farbu podsvietenia každej jednotlivej klávesy na klávesnici Orion Spark je možné individuálne prispôsobiť – vyberať možno z palety farieb s 16,8 miliónom farebných odtieňov. Môžete si tak vybranými farbami zvýrazniť určité tlačidlá, aby ste mali lepší prehľad o príkazoch, môžete upraviť farby, aby ladili s vašou hernou zostavou alebo si podsvietenia nastaviť individuálne pre jednotlivé hry. Podsvietenie je centrálne umiestnené pod každou klávesou a svetlo je rozvádzané pomocou precíznej optiky, ktorá zaručuje, že popisy jednotlivých tlačidiel budú podsvietené rovnomerne.

Logitech má na nastavovanie asi najlepšie urobený softvér. Všetky gaming produkty sa nastavujú pod LGS (Logitech Gaming Software), takže tu môžete meniť aj nastavenia pre Logitech herné myši, alebo headsety. V aplikácii je dostupná aj CZ lokalizácia a je mimoriadne intitívna, vďaka čomu to zvládne hravo naozaj každý, kto len trochu chce. Ovládanie svojich obľúbených hier si môžete tiež prispôsobiť tým, že herné ovládacie príkazy a makrá priradíte celkovo deviatich programovateľným „G-klávesom“ a získate tak rýchly a jednoduchý prístup aj k veľmi zložitým sekvenciám príkazov. Klávesnica Orion Spark podporuje priradenie až 27 príkazov v troch profiloch.

Po oznámení G910 uvoľnil Logitech aj dva vývojárske kity. Ten prvý SDK je určený pre nastavovanie LED podstvietenia a je to naozaj veľmi jednoduché implementovať ho do ľubovoľnej aplikácie. Zámerom je, aby mohla aj vaša hra ovládať podsvietenie klávesnice. Na čo je to dobré?

Na klávesnici je množstvo kláves, ktoré sa pri hre väčšinou nevyužívajú – napr. numerický blok. Ten sa dá pritom jednoducho využiť na signalizáciu vášho života. Ak sa svietia klávesy 0-9 na zeleno, máte 100% život a postupné vypínanie 9-8-7… (prípadne aj s postupnou zmenou farby cez oranžov do červenej) môže siganlizovať vizuálne váš život, alebo palivo v nádrži pri pretekárskych hrách. Rovnako sa dá farebné podsvietenie využiť aj pre stav zbraní. Ak vám svieti napr 1 na jasnú zelenú, viete, že máte 100% nábojov v prvej zbrani a ako sa vám budú náboje mínať, môže sa aj farba meniť na červenú, modrú, žltú, tmavú, či svetlú. Letmý pohľad na klávesnicu vám prezradí aktuálny stav nábojov každej jednej zbrane a zároveň vám pomôže rýchlo zvoliť tú najnabitejšiu.

Signalizovať farbou sa dá prakticky čokoľvek. Je to len na fantázii programátorov, ako danú možnosť implementujú do svojej aplikácie. K dispozícii je viac ako 100 svetielok, ktoré môžu napr. pri vašom zásahu zablikať na červeno, alebo naopak pri vyhranom kole urobiť nejakú svetelnú šou.

Arx Control

Druhý SDK súvisí s mobilnou aplikáciou Arx Control. Logitech ju síce predstavil spolu s G910, ktorá má malý šuplíček pre mobil, alebo tablet, ale samotná aplikácia funguje aj keď nemáte žiadny Logitech produkt. O čo ide? Arx Control je nová aplikácia vyvinutá divíziou Logitech G, ktorá spolupracuje so softvérom LGS a umožňuje prenášať širokú škálu informácií na vaše mobilné zariadenia so systémom iOS (vrátane iPod Touch) alebo Android. Budúca podpora Windows Mobile je zatiaľ veľmi otázna (pozn. autora: Tento systém je u nás síce pomerne rozšírený, no vo svete tvorí len malé percento mobilných používateľov).

Smartfón alebo ešte lepšie tablet musí byť pripojený na rovnakú sieť, ako váš počítač, na ktorom máte LGS softvér (na jednom routeri máte pripojený PC aj mobilné zariadenie. Potom stačí spustiť Arx Control a máte k dispozícii špeciálny druhý displej. Informácie na druhej obrazovke môžu obsahovať čokoľvek – od interných herných informácií, cez dôležité štatistiky výkonu počítača, až po ovládanie médií.

Vývojári s novým Arx Control SDK môžu vytvárať prispôsobené applety, ktoré budú zobrazovať jedinečný obsah pre ich herný titul. Tento kit už napr. majú vývojári Valve a pripravujú integráciu naprieč platformou Steam u tých najpopulárnejších hier. Priamo od Logitechu sú zatiaľ k dispozícii len základné applety pre monitorovanie stavu PC, ovládanie multimédií (mobil môžete používať ako jednuduché diaľkové ovládanie pri prehrávaní hudby alebo filmov) a voľby herných profilov pre Logitech zariadenia.

Počas prezentácií pracovníci Logitech predviedli pretekársku hru, kde boli na displeji tabletu budíky automobilu (rýchlomer a otáčkomer). Nápad je to rozhodne zaujímavý a keďže nie je viazaný na hardvér Logitech, ale len na bezplatný softvér, ktorý si musíte nainštalovať do PC a tabletu, mohlo by to priniesť zaujímavé využitie druhej obrazovky. Ostatne čosi odobné sme videli už niekoľkokrát napr. u Assassins Creed, GTA alebo Watch Dogs, kde bolo možné po prepojení s mobilnou aplikáciou zobrazovať napr. mapu na displeji tabletu. Každá hra ale potrebovala vlastnú mobilnú aplikáciu a tiež konto (prihlásenie) na špeciálny server. V prípade Ary Control by sa toto odbúralo a zároveň by sa zvýšila rýchlosť odozvy a stabilita, pretože komunikáciu zabezpečuje lokálna sieť.

Nápady sú to rozhodne zaujímavé a uvidíme ako sa podarí ich presadiť u vývojárov. Druhý displej je pri hraní obrovská výhoda, pretože vám poskytne viac infomácií a môžete si sich umiestniť podľa potreba na vhodnejšie miesto – nemusí byť len pod mobitorom ale môžete ho umiestniť do vášho zorného poľa vľavo alebo ak vám to lepšie vyhovuje aj kdekoľvek hore. Obe SDK sú k dispozícii pre všetkých zdarma, takže ak aj vy vyvíjate nejakú zaujímavú aplikáciu, neváhajte ich využiť.

Materiály a potlač

Treba dobre zvážiť ako často a akým spôsobom plánujete využívať klávesnicu a či sa vám vyššia investícia naozaj vyplatí. Mechanická klávesnica by mala vydržať celý život, teda pokiaľ sa vám nepodarí na ňu niečo vyliať (ako jednému nášmu kolegovi). Na tekutiny je trochu náchylnejšia a jej oprava je výrazne drahšia než vysušenie a vyčistenie klasickej klávesnice.

Dobrú klávesnicu od horšej odlišuje nielen to, čo nevidíme (spínače, riadiace obvody, plošné spoje), ale aj jej „obal“ – použité materiály a aj potlač kláves. Všetko sa totiž dá vyrobiť lacno, alebo kvalitne a samozrejme pri kvalitnejšom prevedení za vyššiu cenu. Rozhodnutie je na každom z vás, ale to, čo ušetríte dnes, nemusí vždy znamenať výhodnejšu kúpu. Ak si kúpite drahšiu klávesnicu, môže vám vydržať viac a lepšie ako niekoľko lacnejších a v konečnom dôsledku môžete dokonca ušetriť.

Kvalitnejšia a drahšia klávesnica by mala mať nielen lepšie spínače, ale by mala byť vyrobená aj z odolnejších materiálov (špeciálne vysokoodolné plasty a polykarbonáty) a hlavne s kvalitnejšou potlačou kláves. Aj to je jeden z parametrov, ktorý odlišuje lacnejší od kvalitnejšieho modelu. Potlač je možné realizovať rôznymi technológiami. Tá najlacnejšia pri intenzívnejšom používaní často nevydrží ani do konca záruky. Odolnejšie je vypaľovanie laserom, ktoré však nie je možné robiť na čiernych klávesách, pretože by ho nebolo vidno (čierne písmená na čiernej klávese). Potlač laserom je relatívne lacná a vysoko odolná, no na klávesách cícite písmenká, čo tiež nemusí vyhovovať každému. A ak chcete navyše aj podsvietené klávesy, tak to je pomaly na samostatný článok len o technológii výroby plastových klobúčikov, ktoré budú prepúšťať svetlo len cez určitý tvar.

Veríme však, že sme vám pomohli sa aspoň trochu zorientovať v tejto problematike a snáď vám tento článok bude nápomocný aj pri výbere správnej klávesnice práve pre vás a v pochopení, prečo sú tie drahé mechanické tak populárne. Nájsť ten správny, resp. najvhodnejší model mechanickej klávesnice nie je jednoduché, pretože ponuka v našich obchodoch je veľmi obmedzená a pri objednávaní cez internet nemáte možnosť si ju vyskúšať a neviete presne čo a ako.