Meranie tlaku cez PC

Tlakomery sa vedia pripojiť na počítač a dáta vyhodnotí webová aplikácia. Výsledný graf alebo tabuľku možno vytlačiť pre potreby lekára.

Zhruba 1,5 miliardy* ľudí na celom svete trpí hypertenziou a mnoho z nich o tom ani nevie. Vysoký krvný tlak pritom zvyšuje riziko poškodenia životne dôležitých orgánov a môže spôsobiť infarkt myokardu, srdcové zlyhanie, mŕtvicu, ochorenia obličiek a stratu zraku.

maxresdefault

Predchádzať týto chorobám pomáha sledovanie zdravotného stavu. Pacienti s podozrením alebo už trpiaci hypertenziou si merajú krvný tlak v pravidelných intervaloch a vedú si denník merania. Doň si ručne prepisujú údaje z pamäte tlakomera, vrátane dátumu a času. Čas a prácu im teraz šetrí nová technológia.

imgw

Nová generácia domáceho tlakomera Tensoval duo control je vybavená výstupom cez USB port, ktorý umožňuje pripojenie na počítač a webovú aplikáciu. Aplikácia slúži na stiahnutie nameraných výsledkov z tlakomera a vytvorenie grafických prehľadov. Hodnotí osobné dáta, vedie históriu meraní a výslednú zostavu umožňuje vytlačiť pre potreby lekára.
tensoval-cardio-control-online-usb-adapter-k-pc-pre-tensoval-duoimgwTlakomer spolupracuje s najrozšírenejšími operačnými systémami a nevyžaduje žiadnu inštaláciu softvéru. Po pripojení k počítaču sa tlakomer automaticky prepne do režimu „PC“ a systémové okno si vyžiada odkliknúť Štart. Následne sa otvorí aplikácia Tensoval na app.tensoval.com. Podporuje prehliadače Explorer, Chrome, Firefox a Safari. Okrem základných informácií ponúkne prihlásenie na vlastný účet, kde si používateľ vedie svoje vlastné záznamy.

Aplikácia umožňuje jednoduchý prenos dát z tlakomera a ich sledovanie v tabuľke alebo na grafe v priebehu zvolených časových úsekov (deň, týždeň, mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov, rok). Údaje sú vyhodnotené a zobrazené farebne podľa toho, či ide o hodnotu nízkeho krvného tlaku, optimálneho, normálneho, hraničného, hypertenziu prvého až tretieho stupňa (podľa definície WHO). Graf zobrazuje súčasne tri krivky – priebeh systolického a diastolického tlaku a tepu. V ponuke je možnosť zobraziť všetky namerané hodnoty alebo len ich priemery pre zjednodušenie. Vývoj krvného tlaku vo zvolenom časovom úseku možno odoslať na tlač v tvare tabuľky alebo grafu. Výsledný dokument je vo formáte pdf. Ovládanie je jednoduché avšak pre menej skúsených je pri každom kroku v pohotovosti poradca.