Microsoft Innovations Forum 2008

Bratislava, 13. marca 2008. Dnes sa konala konferencia Microsoft Innovations Forum 2008, ktorej hlavnou témou boli inovácie – v každej podobe a v každom odvetví. Inovácie sú hybnou silou rozvoja všetkých oblastí ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie bolo poukázať na potrebu presadzovať inovácie, pretože práve ony napomáhajú rozvoju podnikateľského prostredia a prispievajú tak k ekonomickému rastu krajiny. Tento cieľ sa spoločnosť Microsoft snaží dosahovať budovaním partnerstiev a tiež prostredníctvom iniciatívy Voices for Innovation, ktorá prináša možnosť zúčastňovať sa diskusií s politikmi a ostatnými technologickými profesionálmi.  
 
Microsoft Innovations Forum 2008 otvoril úvodnou rečou generálny riaditeľ Microsoft Slovensko Róbert Šimončič spolu s Vahé Torossianom, viceprezidentom spoločnosti Microsoft pre strednú a východnú Európu. Partneri, zákazníci a predstavitelia spoločnosti Microsoft hovorili o inováciách pre občanov, o inováciách v technológiách, v riadení financií a v podpore predaja a marketingu. „Cieľom konferencie bolo umožniť zákazníkom viesť dialóg s inými zákazníkmi o tom, akú hodnotu, respektíve víziu spoločnosť Microsoft vniesla do ich biznisu. Zároveň je to príležitosť na získanie informácií o širokom spektre inovatívnych riešení, ktoré spoločnosť Microsoft ponúka,“ uviedol Peter Čerešník, obchodný riaditeľ spoločnosti Microsoft pre skupinu veľkých zákazníkov.
 
Viceprezident spoločnosti Microsoft pre strednú a východnú Európu, Vahé Torossian, vyzdvihol význam inovácií najmä v súvislosti s ľudským potenciálom a inovatívnym vzdelávaním: „Modernizácia vzdelávacieho systému a spolupráca medzi školami, súkromným sektorom a vládnymi inštitúciami pri jeho inovovaní je nevyhnutná na zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.“
 
Dôkazom, že technológie a inovácie sú nástrojom na skvalitňovanie vzdelávania, je aj príklad Základnej školy Lieskovec. Pani riaditeľka Martina Chalachánová na konferencii predstavila nové spôsoby výučby v ich škole: “Počítače, internet a spolupráca so spoločnosťou Microsoft zachránili našu školu pred zánikom. Členstvo v programe Microsoft IT Akadémií pre nás znamená dostatok kvalitných materiálov pre vzdelávanie sa učiteľov. Dnes sme možno jedinou slovenskou školou, v ktorej je pomer žiakov na počítač 2:1. Z malej školičky sa postupne stal líder v regióne, ktorý vzdeláva učiteľov z okolitých škôl a prináša im poznatky o tom, ako oni môžu vďaka moderným technológiám zmeniť svoju prácu a vzdelávať svojich žiakov a študentov pre budúcnosť. Dnes rodičia privážajú svoje deti z veľkého Zvolena do malej dedinky a naša malá školička sa dostala medzi 200 najpokrokovejších škôl vybraných Ministerstvom školstva do projektu Škola budúcnosti.“
 
Technológie sú každodennou a neoddeliteľnou súčasťou našich životov, biznisu a rozvoja celého hospodárstva. Voices for Innovation (VfI) je globálna komunita technologických profesionálov, spotrebiteľov a akademikov, ktorých spája záujem o podporu inovácií a podnikateľských príležitostí propagovaním priaznivej verejnej politiky. Obchodné príležitosti sú závislé od inovácií a od všetkých kľúčových inovačných programov ovplyvňovaných rozhodnutiami verejnej politiky. Toto ovplyvňovanie zahŕňa prístup na voľné konkurenčné trhy; ku kvalifikovanej, vyškolenej pracovnej sile a možnosti chrániť, zdieľať a mať prospech z duševného vlastníctva. Snahou iniciatívy je viesť dialóg a vzdelávať vládnych úradníkov o technológiách tak, aby mali dostatok informácií na kvalifikované rozhodnutia, ktoré majú dopad na podnikateľské prostredie.
 
Technologický priemysel a vlády môžu spolupracovať na vytváraní politiky, ktorá prinesie výhody pre každého. Členovia VfI pomáhajú vzdelávať politikov v oblastiach ako napríklad: hodnota technologického sektora pre ekonomický rast a pracovné miesta; výskum, vývoj a duševné vlastníctvo; náklady na prílišné obmedzenia a vládne nariadenia.
 
Voices for Innovation je zároveň on-line komunita, ktorá zdieľa svoje nápady a informácie o inováciách a neustále rastie. Prepájanie príležitostí, podpora inovácií a obchodných príležitostí – tým všetkým sa členovia Voices for Innovation zaoberajú. Členmi sú partneri spoločnosti Microsoft, predovšetkým malé a stredné podniky. Ku komunite Voices for Innovation sa okrem partnerov môžu pripojiť vývojári, akademici, zákazníci aj ostatné záujmové skupiny vyplnením prihlasovacieho formulára na stránke www.voicesforinnovation.org. Pripojením sa ku komunite Voices for Innovation členovia získavajú aktuálne informácie o rozhodujúcich otázkach politiky, ktoré ich priamo ovplyvňujú.