Money S4 ako odpoveď na aktuálne potreby trhu

Spoločnosť CÍGLER SOFTWARE, a.s. predstavila moderný informačný systém Money S4.

Money je S4 je moderný informačný systém, ktorý je odpoveďou na aktuálny záujem firiem o výkonné a lacné ERP riešenia a ktorý pokrýva požiadavky firiem na vedenie ekonomickej agendy a riadenie podnikových procesov v oblasti obchodu, služieb a výroby. Systém využíva moderné databázové prostredie, ktoré  zvyšuje jeho výkon a úroveň bezpečnosti dát a je pripravený aj pre nastupujúci Windows 7.

Image

„Money S4 nájde uplatnenie v každej firme, ktorá pre svoj ďalší rozvoj potrebuje systém ERP, ale z finančných dôvodov si ho doteraz nemohla dovoliť,“ hovorí Dušan Peško, predseda predstavenstva CÍGLER SOFTWARE, a.s.  a dodáva, “náklady na zavedenie Money S4 do reálnej prevádzky sme znížili na minimum.“Money S4 znižuje náklady predovšetkým vďaka dvadsaťročným skúsenostiam spoločnosti Cígler Software s vývojom ekonomických aplikácii.  Najčastejším faktorom pomalého zavedenia systém do prevádzky sú problémy s importom dát z predošlého systému, alebo zdržanie spôsobené preškoľovaním obsluhy na nový systém.

Image

„Money S4 je natoľko jednoduché, že pokiaľ viete pracovať s programami pod Windows, na Money S4 si zvyknete po niekoľkých minútach. Pre našich zákazníkov sme pripravili komfortný prevodný nástroj na migráciu dát, ktorý umožňuje v piatok ukončiť prácu v staršom systéme a v pondelok začať naostro v novom.“ Informuje Ing. Pavol Garaj, manažér pre segment stredných zákazníkov CÍGLER SOFTWARE, a.s. Money je uznávanou značkou predovšetkým v segmente stredných a menších firiem. Celkový počet licencií systémov Money používaných medzi zákazníkmi v SR a ČR presahuje sto tisíc. Systémy Money sú je v súčasnosti dostupné so slovenskou a českou účtovnou legislatívou, ako aj s možnosťou použitia v slovenskej, českej, anglickej a nemeckej  jazykovej mutácii.

Image

O spoločnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

CÍGLER SOFTVARE  je jedným z najvýznamnejších,  tradičných výrobcov a dodávateľov IT riešení  a služieb na trhoch Slovenskej a Českej republiky,  určených predovšetkým pre segmenty malých, stredných a stredne veľkých spoločností. Produktový rad MONEY (S3,S4,S5) sa stal spolu s poskytovaním  súvisiacich služieb,  synonymom inovatívnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti práce s podnikovými informáciami. Dôkazom toho je viac ako stotisíc  verných používateľov našich riešení a služieb. CÍGLER SOFTWARE  má svoje zastúpenia v  Bratislave a Prešove, v  Prahe, Brne, Plzni a Liberci. Predaj a podporu produktov spoločnosti zabezpečujeme  sieťou  autorizovaných predajných a konzultačných centier. CÍGLER SOFTWARE  neustále  potvrdzuje kvalitu dodávanej hodnoty zákazníkom významnými oceneniami nezávislých autorít.  Značka Czech Made (1996), Microsoft Industry Awards v kategórii Technology Award (2007 a 2008), v rokoch 2008 a 2009 boli naše produkty opakovane vyhlásené za IT Prudukty roka, ISO 9001:2008 (2009), Certifikát a Zlatá medaila Slovak Gold (2009). Významný podiel na našich úspechoch má  vysoká odbornosť, kompetentnosť  a seriózny prístup všetkých našich zamestnancov k zákazníkom. Dlhodobo sa snažíme o vybudovanie stabilného pracovného kolektívu s dôrazom na dobré medziľudské vzťahy založené na vzájomnej dôvere a lojalite.

Kontakty pre novinárov: Dušan Peško, predseda predstavenstva CÍGLER SOFTWARE, a.s.

e-mail: dusan.pesko@csw.sk

tel.:  +421 905 409 750

Viac informácii o produkte:
Jana Rigóová, manažérka predaja CÍGLER SOFTWARE, a.s.
e-mail:
jana.rigoova@csw.sk
tel.: +421 915 719 023

http://www.money.sk