Na veľtrhu Graph Expo 2010 získal Xerox 19 prestížnych ocenení

Spoločnosť Xerox a jej softvérové riešenie XMPie® získali 19 ocenení na veľtrhu Graph Expo 2010, ktorý sa konal v októbri v americkom Chicagu. Digitálne tlačové systémy Xeroxu v spojení so softvérom XMPie predstavujú ideálne spojenie. Výsledkom toho je osem výročných ocenení „Must See ‘ms“ a ďalších 11 Gold Ink Awards za výnimočnosť v digitálnej tlači.

Pri príležitosti veľtrhu Xerox vyzdvihol tiež niekoľko víťazov svojej vlastnej súťaže Best-of-the-Best. V rámci nej boli hodnotené aplikácie z viac ako 17 krajín na základe kvality zobrazenia, použitia technológií Xerox a obchodných výsledkov.

Must See ‚ems
Ocenenia Must See ‘ems, sponzorované spoločnosťou PrintCom Consulting Group, sa udeľujú  inovatívnym produktom a službám vystaveným na ploche veľtrhu Graph Expo. Výberová komisia vychádza z nezávislého hodnotenia konkurenčných ponúk.

Medzi tohoročných víťazov patrí:
•    produkčný systém Xerox Color 1000 (Must See ‘ems)
•    produkčný systém Xerox Nuvera® 288 EA (Encore Must See ‘ems)
•    riešenie Espresso Book Machine spoločnosti Xerox (Worth-A-Look)
•    tlačiareň Xerox Color 550/560 (Worth-A-Look)
•    produkčný systém Xerox iGen4® EXP (Worth-A-Look)
•    softvér XMPie PersonalEffect® 5.0 (Worth-A-Look)
•    softvér  XMPie Hosted e-Media Express Edition™ (Worth-A-Look)
•    kontinuálny produkčný systém Xerox 1300™ (Encore Worth-A-Look)

Gold Ink
Xerox taktiež získal výročné ceny Gold Ink Awards, ktoré boli sponzorované spoločnosťami Publishing Executive, Printing Impressions a Book Business. Z 11 obdržaných ocenení boli tri „zlaté“, a to za výstupy vytvorené na produkčných systémoch iGen4 a Xerox Nuvera 288. Ďalšie ocenené výstupy boli vytlačené na systémoch Xerox DocuColor® 8002 a Xerox 700.

Best-of-the-Best spoločnosti Xerox
Súťaž Best-of-the-Best spoločnosti Xerox oceňuje aplikácie digitálnej tlače vytvorené členmi globálnej partnerskej siete Xerox Premier Partners Global Network v nasledujúcich kategóriách: knihy, marketingové letáky, digitálna a ofsetová tlač, priamy marketing, fotografické publikácie a transpromo. V každej kategórii boli ocenení traja víťazi:

•    Kategória priamy marketing a absolútny víťaz: spoločnosť Progressive Communications, súčasť spoločnosti Taylor, vytvorila vysoko personalizovanú osobnú marketingovú kampaň s pomocou softvéru XMPie. Výsledkom bola 17% miera odozvy a 68% miera konverzie.

•    Kategória fotografické publikácie: spoločnosti ColorCentric a MyPicTales využili digitálne produkčné systémy iGen3® 110 spoločnosti Xerox, aby vytvorili fotografické knihy pre profesionálne fotoštúdiá. MyPicTales vďaka tomu získala viac zákaziek a navýšila svoje tržby o 15 až 20 % v priebehu ôsmych mesiacov.

•    Kategória TransPromo: spoločnosť Cathedral vylepšila bankové výpisy Citadel Credit Union o plnefarebnú tlač a personalizované správy. Výpisy boli vytlačené na farebnom kontinuálnom produkčnom systéme  Xerox 980 so softvérom FreeFlow VIPP®, GMC Printnet T a Solimar.

•    Kategória priamy marketing: spoločnosť Keiger Direct pripravila marketingovú kampaň naprieč médiami pre golfovú akadémiu Pinehurst. Kampaň vznikla v spolupráci so spoločnosťou WilsonMcGuire Creative vďaka softvéru XMPie a systému iGen4. Výsledkom bola miera odozvy 11,3 %.