Image

Najviac čierneho softvéru je v malých firmách

Podľa analýzy protipirátskej organizácie BSA (Business Software Alliance) je najviac nelegálneho softvéru v malých a stredných firmách do 50 zamestnancov, ktoré podnikajú vo výrobnej sfére alebo službách. Ďalšou kategóriou sú architekti, dizajnéri a ďalší špecialisti, pre ktorých je softvér základom na prácu. Medzi najčastejšie príčiny patrí inštalácia jednej kópie na viac pracovných staníc. Úmyselné používanie kradnutého softvéru sa vyskytuje u špecialistov, ktorí tak chcú na drahých aplikáciách ušetriť. Naopak, spoločnosti s počtom pracovníkov nad 250 poznajú riziká, a preto si licencie zaobstarajú. Medzi najčastejšie nelegálne používaný softvér patria produkty spoločností Microsoft, Adobe, Corel, Autodesk a antivírusové systémy. Impulzom na vyšetrovanie býva najmä udanie konkurenciou alebo nespokojným zamestnancom.
Source: www.bsa.sk

Image
{moscomment}