Nová riaditeľka divízie služieb v spoločnosti Microsoft Slovakia

Slovenská pobočka spoločnosti Microsoft oznámila personálnu zmenu na jednej z riadiacich pozícií. Od 1. januára 2014 nastúpila na post riaditeľa divízie služieb Martina Mošková, ktorá bude zodpovedná za jej riadenie a rozvoj.

 

Spoločnosť Microsoft Slovakia oznámila nové meno na poste riaditeľa divízie služieb. Od 1. januára 2014 na túto pozíciu nastúpila Martina Mošková. Vo svojej funkcii bude zodpovedná za riadenie divízie, ktorej úlohou je podpora implementácie technológií a riešení na platforme produktového portfólia spoločnosti Microsoft, zapájanie partnerov a trhu do procesov v spoločnosti, edukačná činnosť a zdieľanie know-how v širokom spektre oblasti riešení.

 

„Je pre mňa veľkou cťou, že sa môžem stať súčasťou takej poprednej IT spoločnosti, akou je Microsoft. Verím, že moje predošlé skúsenosti, úsilie a práca budú pre divíziu služieb prínosom,“ zhrnula svoj nástup Martina Mošková.

 

 

Martina Mošková

Martina Mošková vyštudovala Fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pred nástupom do spoločnosti Microsoft Slovakia pracovala sedem rokov v spoločnosti Asseco Solutions a. s. Pôsobila na rôznych manažérskych pozíciách, okrem iného na poste finančnej riaditeľky, generálnej riaditeľky a členky predstavenstva.