O2 pomôže obetiam povodní

O2 prispeje k pomoci obetiam povodní. Zákazníci O2 získajú 50% zľavu na volania z mobilného telefónu po dobu dvoch zúčtovacích období. Tí, ktorí využívajú predplatenú kartu, môžu získať 5 krát po každom dobití kredit navyše po dobu 13 mesiacov v celkovej hodnote 16,60 € (pri každom dobití 3,32 €). Okrem toho operátor ponúkne aj možnosť bezplatného znovuvydania stratenej alebo poškodenej SIM karty. Individuálne bude posudzované aj zmrazenie a vymáhanie existujúcich pohľadávok až po dobu 3 mesiacov. O pomoc je možné požiadať do konca júna, pričom je potrebné predložiť doklad totožnosti a niektorý z dokumentov dôkazne svedčiacich o tom, že zákazník bol významnou mierou postihnutý následkami živelnej pohromy (napr. doklad o poskytnutí dávky mimoriadnej okamžitej pomoci v hmotnej núdzi, protokol o poistnom plnení, potvrdenie mestského či obecného úradu a pod.)
Source: www.sk.o2.com