O2: štatistiky volania a SMS 24. 12. 2010

Zákazníci spoločnosti Telefónica O2 Slovakia poslali počas Vianoc (24.12.2010) spolu 5 759 997 SMS a 124 614 MMS. Počas tohto sviatočného dňa zákazníci uskutočnili spolu 1 352 311 volaní.

Podrobné štatistiky:

24.12.2010:

SMS:

počet odoslaných SMS / 24.12.2010                             =  5 759 997 SMS

počet odoslaných SMS za najvyťaženejšiu hodinu     =     512 343 SMS/hod 14:00 – 15:00

počet odoslaných SMS za najvyťaženejšiu minútu      =     9147 SMS/min 14:23

MMS:

počet odoslaných MMS / 24.12.2010                            =      124 614 MMS

počet odoslaných MMS za najvyťaženejšiu hodinu    =          11 415  MMS/hod 13:00 – 14:00

počet odeslaných MMS za najvyťaženejšiu minútu     =          229  MMS/min  13:50

VOICE:

počet všetkých hovorov (mobilná sieť) / 24.12.2010   =  1 352 311

počet všetkých hovorov za najvyťaženejšiu hodinu      =  126 201 / hod 10:00 – 11:00