Objem mobilných dát predstihol hlasové služby

Historický míľnik pre mobilný priemysel. Údaje vychádzajú z meraní spoločnosti Ericsson v existujúcich sieťach. Internetové pripojenie 24/7, dnes už životná nevyhnutnosť.

Objem prenosu mobilných dát predstihol v globálnej mierke hlasové v decembri 2009. Vyhlásili to dnes zástupcovia spoločnosti Ericsson na konferencii CTIA Wireless 2010 v Las Vegas. Toto zistenie vychádza z meraní spoločnosti Ericsson (NASDAQ:ERIC) vo fungujúcich sieťach, ktoré pokrývajú všetky regióny sveta.

Zistenia Ericssonu ukazujú, že objem prenesených dát narástol o 280% v priebehu každého z minulých dvoch rokov, a predpoveď je, že najbližších päť rokov sa bude každoročne zdvojnásobovať. Prelom nastal pri objeme približne 140 000 terabytov za mesiac v prípade hlasového ako aj dátového prenosu. Rast objemu prenesených dát zvyšuje príjmy operátorov, pretože stále viac a viac užívateľov využíva na prenos dát zariadenia, akými sú smartfóny a počítače. Merania Ericssonu v tom istom časovom období tiež ukazujú, že prenos dát v 3G sieťach predstihol 2G siete.

„Toto je dôležitý míľnik, pretože okolo 400 miliónov užívateľov mobilných širokopásmových dátových služieb dnes generuje vyšší objem prenesených dát ako 4,6 miliárd užívateľov mobilných hlasových služieb v rámci celého sveta,“ povedal Hans Vestberg, Prezident a CEO spoločnosti Ericsson počas manažment briefingu v Las Vegas. „Náš názor, že požiadavka na pripojenie kdekoľvek a kedykoľvek bude hnacím motorom rozvoja širokopásmových služieb, potvrdzujú naše merania reálnej situácie vo svete.“

Stránky sociálnych sietí v mobilných prístrojoch a počítače s mobilnými širokopásmovými službami prenášajú vysoké percento z celkového objemu mobilných dát. Napríklad viac ako 200 mobilných operátorov v 60 krajinách zavádza a podporuje mobilné produkty Facebooku, ku ktorému sa viac ako 100 miliónov aktívnych užívateľov pripája prostredníctvom svojich mobilných prístrojov.

Tento názor podporila aj nedávna štúdia spoločnosti Ericsson, ktorá dokazuje, že až 80% užívateľov mobilných širokopásmových služieb vyžaduje pripojenie k internetu kedykoľvek a kdekoľvek. Takéto pripojenie sa stalo bežnou súčasťou každodenného života. Prieskum bol realizovaný na vzorke 4 580 spotrebiteľov v šiestich vyspelých trhoch sveta. Prieskum tiež potvrdil, že s rastom objemu prenesených mobilných dát sa mobilné širokopásmové pripojenie k internetu stáva podobne osobným ako je mobilný telefón. 80% opýtaných potvrdilo, že by sa s nikým nedelili o svoj laptop a 65% by nezdieľalo svoje širokopásmové pripojenie s inou osobou.

Nové správanie spotrebiteľov bude vyžadovať, aby sa mobilné siete nadimenzovali na prenos dát a súčasne aj na hlasový prenos. Toto si bude vyžadovať významnú modernizáciu siete a komplexnú transformáciu na IP technológie a nové podporné systémy – oblasti, kde má Ericsson silnú pozíciu a dokáže pomáhať operátorom, aby tieto nové príležitosti využili vo svoj prospech.