Online nakupovanie v štátoch V4

7. júna 2010, Bratislava – Ako nakupujú na internete Slováci, Česi, Poliaci a Maďari? Dávajú prednosť nízkym cenám, vysokej kvalite výrobkov či úspore času? Majú v pláne nakupovať cez internet aj v budúcnosti? Spoločnosť Gemius uskutočnila v štátoch Vyšehradskej štvorky (V4) prieskum E-commerce 2009: trendy a názory, ktorý detailne analyzuje postoje a zvyklosti pri online nakupovaní, a teraz vám prináša porovnanie výsledkov týchto štátov.

Štúdie E-commerce 2009, zamerané na štáty V4 preukázali, že väčšina internetových užívateľov z týchto krajín počula o možnosti nakupovania cez internet (na Slovensku dokonca 100% respondentov) a mnoho z nich už na internete nakupovalo. Pokiaľ ide o počet zákazníkov internetových obchodov, tak v prieskume vedú českí užívatelia internetu: 81% opýtaných z Českej republiky uvádza, že už niekedy nakupovali cez internet, nasledujú Slováci (76% respondentov), Poliaci (69%) a Maďari (66%).

Z výsledkov prieskumov vyplýva, že všetky štyri národnosti majú k online nakupovaniu skôr kladný vzťah a lákajú ich hlavne nízke ceny a pohodlie online nakupovania. Na druhej strane časť respondentov zo štátov V4 tiež vníma isté ťažkosti pri online nakupovaní a najväčšie percento osôb, ktoré majú negatívne skúsenosti s nákupom cez internet, môžeme nájsť v Poľsku: zo všetkých štátov V4 sa práve poľskí používatelia internetu najviac obávajú nakupovania online a nedôverujú internetovým obchodom.

Prieskumy E-commerce 2009, uskutočnené v štátoch V4 naznačujú, že nakupovanie na internete má v týchto krajinách veľký potenciál. Pokiaľ ide o frekvenciu nakupovania cez internet v budúcnosti, tak sa väčšina respondentov zo štyroch skúmaných krajín domnieva, že bude cez internet nakupovať rovnako často ako teraz. Uvádza to asi polovica opýtaných zo Slovenska, Poľska a Maďarska a dokonca 60% respondentov z Česka. Pomerne veľká časť respondentov zo štátov V4 by chcela v budúcnosti nakupovať častejšie: 24% Čechov, 28% Slovákov a Maďarov a 29% Poliakov chce v budúcnosti zvýšiť frekvenciu nakupovania cez internet. Len úplne minimálne percento opýtaných zo štátov V4 sa domnieva, že frekvenciu nakupovania cez internet zníži alebo sa dokonca vôbec nechystá nakupovať online. Pritom v každom z týchto štátov existuje pomerne veľké percento respondentov (14% Čechov a Maďarov a 17% Slovákov a Poliakov), ktorí sa ešte nerozhodli, ako často budú nakupovať cez internet v budúcnosti. Táto nemalá skupina potencionálnych zákazníkov stále čaká na oslovenie a pritiahnutie k nákupu cez internet.

Zákazníci internetových obchodov si dobre uvedomujú, že ceny výrobkov na internete môžu byť oveľa nižšie ako ceny rovnakých produktov v klasických obchodoch. Preto sa pre ne úspora peňazí a vyhľadávanie výrobkov za nízke ceny stáva jedným z najdôležitejších motivačných prvkov. Z výsledkov E-commerce 2009 vyplýva, že potencionálni zákazníci internetových obchodov a aukcií zo štátov V4 by si želali, aby pre nich výrobky predávané cez internet a ich doručenie boli finančne dostupnejšie a to buď z dôvodu zníženia cien týchto výrobkov alebo vďaka zlepšeniu vlastnej finančnej situácie. Hlavnými dôvodmi, ktoré by motivovali slovenských užívateľov internetu k častejšiemu nakupovaniu online sú predovšetkým nižšie ceny, špeciálne ponuky, zľavy a lepšia osobná finančná situácia.

Z výsledkov E-commerce 2009 v štátoch V4 možno usudzovať, že online nakupovanie je v týchto krajinách veľmi populárne a obľúbenosť tohto spôsobu nakupovania by v nasledujúcich mesiacoch mohla zaznamenať ďalší rast. „Aby sa tak stalo, je potrebné prilákať k online nakupovaniu veľké množstvo potencionálnych zákazníkov, ktorí už niekedy nákup online zvažovali, ale ešte sa pre neho nerozhodli. Okrem toho existuje skupina potencionálnych zákazníkov internetových obchodov, ktorí vyhľadávajú informácie na internete, ale stále preferujú nákup v tradičných obchodoch,“ uvádza Tomáš Gregor, riaditeľ spoločnosti Gemius pre Slovensko a Českú republiku.