Optimalizujte svoj čas a energiu pri predaji s novým pokladničným systémom

Nie je to tak dávno, kedy boli predmetom obrovského množstva správ na internete alebo v médiách termíny na napojenie sa každého podnikateľa na e-kasu. Rozvírená hladina búrlivých diskusii sa trochu utíšila, no podnikatelia, ktorí potrebujú e-kasu, sú tu stále. Sú tu a hľadajú informácie, prečo je tento registračný systém pre nich tak dôležitý.

Účelom inovácie je v prvom rade vytvorenie jednotného automatizovaného systému účtovania príjmov a výdavkov, ako aj kontrola činnosti podnikateľov daňovými úradmi. K splneniu týchto podmienok vám dobre poslúži eKasa s certifikátom a čo najlepšími možnosťami, ktoré jej používanie a váš predaj zjednodušia na maximu.

Výhody používania online registračnej pokladne

Potreba používať registračné pokladnice s funkciou prenosu informácií v reálnom čase bola podnikateľmi spočiatku akceptovaná negatívne, pretože si to z ich strany vyžadovalo ďalšie  náklady. Samozrejme, každá nová vec si vyžaduje trocha viac pozornosti, no postupom čas sa premení na jednoduchý zvyk, ktorý má niekoľko ďalších výhod:

  • Pohodlná kontrola. Všetky údaje o pohybe peňazí na diaľku sú napojené na regulačné orgány štátnej správy. Takýto kontrolný systém predpokladá zjednodušenie účtovníctva a zabezpečuje transparentnosť podnikateľov. Večerné uzávierky by už teda mali byť minulosťou.
  • Optimalizácia času a úsilia, ktoré daňové úrady venujú auditom v teréne, sa týmto systémom eliminujú. Je to dobré plus aj pre samotné organizácie alebo spoločnosti, pretože príchod daňových úradníkov často spôsoboval firme určité nepohodlie a zbytočné komplikácie.
  • Vytvorenie mechanizmu na ochranu práv a záujmov spotrebiteľov. Zavedením nových pravidiel sa predpokladá odstránenie šedých schém vyrovnania sa so zákazníkmi, ako aj rýchle uvedenie nápravy. V online systéme je všetko prehľadnejšie, samozrejme, komplikovať to môže kvalita pripojenia na sieť.

Nesporným benefitom je aj možnosť e-kasu používať prostredníctvom tabletu alebo mobilu, takže  ju využijete pri všetkých príležitostiach. Vďaka dostatočne veľkému Cloudu máte prehľad o vašej prevádzke z akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na jeho platformu.

Pokladnice sú vhodné pre všetky typy prevádzok v gastro segmente, maloobchode, službách a pri mobilnom predaji. Vaše podnikanie a obchod budú vďaka nim pohodlné a predaj sa stane bezproblémový, rýchly a spoľahlivý.