Oracle ocenil najlepších partnerov

Po úspešnom ukončení finančného roka 2010 vyhodnotila spoločnosť Oracle Slovensko spoluprácu so svojimi obchodnými partnermi a 1. júna 2010 odovzdala tým najlepším z nich ocenenia. Ceremoniál sa uskutočnil v novom sídle spoločnosti Oracle Slovensko na Galvaniho ulici v Bratislave.

Absolútnym víťazom a držiteľom ceny Oracle Partner roka 2010 sa stala spoločnosť Ness Slovensko, a.s., ktorá túto cenu získala za najvyšší dosiahnutý obrat v predaji technologických licencií v uplynulom finančnom roku, pričom nezanedbateľnú časť predaja predstavovali popri databázových riešeniach i middleware produkty z rodiny produktov Oracle Fusion Middleware.

Pozíciu najvýznamnejšieho partnera v oblasti predaja middleware produktov však zaujala spoločnosť Corinex, a.s.,  ktorá tak prevzala cenu  za Fusion Middleware Partnera roka 2010.

Držiteľom ceny Oracle General Business Partner roka 2010 sa stala spoločnosť Assecco Solutions, a.s, ktorá opäť zaznamenala významný nárast zákazníkov svojich riešení snáď i vďaka rozšíreniu svojej ponuky o Oracle Business Intelligence riešenia.

Novou kategóriou  ocenení je IT Projekt roka 2010. Toto ocenenie prevzala spoločnosť  U&Sluno SK, s.r.o. za projekt  implementácie a dodávky aplikácií Oracle v spoločnosti Nay, a.s.

Spoločnosť DITEC a.s.  prebrala ocenenie Najdynamickejšie rastúceho obchodného partnera Oracle v roku 2010 za početné aktivity realizované so spoločnosťou Oracle Slovensko, ktoré výrazne napomohli predaju produktov Oracle na Slovensku.

Ocenenia sú každoročne udeľované za výnimočné podnikateľské výsledky a slúžia ako uznanie pre partnerov, ktorí boli schopní najlepšie využiť výhody, ktoré im poskytuje partnerstvo so spoločnosťou Oracle. Na Slovensku Oracle momentálne spolupracuje so 120  partnerskými spoločnosťami, členmi Oracle PartnerNetwork Specialized Programu. Podľa rozsahu spolupráce  sú rozdelení do niekoľkých úrovní: Silver, Gold, Platinum  a Remarketer.

„Silver predstavuje základnú úroveň partnerského programu Oracle, je vhodná pre začínajúcich partnerov, ktorí vyžadujú základnú podporu (marketing, vzdelávanie, vývojové licencie zdarma a pod.) a plánujú predávať predevšetkým do segmentu SME. Partnerstvo Gold je vhodné pre partnerov, ktorí s Oracle spolupracujú vo viacerých oblastiach, orientujú sa predovšetkým na enterprise zákazníkov a požadujú širšiu formu podpory v spomínaných oblastiach. Pomyselnou vlajkovou loďou v ponuke Oracle partnerstiev je úroveň Platinum, ktorá na jednej strane vyžaduje dosiahnutie príslušných kritérií zo strany partnera, na druhej strane však ponúka intenzívnu podporu a pomyselný VIP prístup zo strany Oracle,“  vysvetlil Ivan Vyhlidal, Alliance and Channel Manager.  Úroveň Remarketer je novinkou v partnerstve s Oracle a je vhodná pre spoločnosti, ktoré majú záujem len pár obchodných príležitostí do roka.

Okrem týchto partnerov spolupracuje spoločnosť Oracle na Slovensku aj s dvomi distribútormi, ktorí predstavujú významnú podporu pri skvalitňovaní starostlivosti o partnerov Oracle a zároveň umožňujú širšie oslovenia zákazníkov z radov stredných a menších spoločností.

„Veľmi si vážime všetkých úspechov našich partnerov. Spolupráca s nimi je pro nás kľúčová, nakoľko nám poskytujú zásadnú podporu pri oslovovaní trhu a oboznamovaní zákazníkov s našim stále se rozrastajúcim portfóliom produktov. Veríme, že nový partnerský program obohatený o úroveň Remarketer  inšpiruje k spolupráci s nami aj ďalšie subjekty na slovenskom trhu. Oceneným partnerom blahoželáme a tešíme sa na pokračovanie našej spolupráce,“ povedal na záver Maroš Herda,  generálny riaditeľ spoločnosti Oracle Slovensko.

O Oracle Partner Network
Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized je najnovšia verzia partnerského programu spoločnosti Oracle, ktorá poskytuje partnerom nástroje pre lepší vývoj, predaj a implementáciu riešení Oracle. Program OPN Specialized ponúka prostriedky pre školenie a podporu špecializovaných znalostí produktov a riešení Oracle. Postupom času sa vyvinul rovnako ako stále sa rozvíjajúce produktové portfólio, partnerská základňa a okruh obchodných príležitostí spoločnosti Oracle. Hlavnou novinkou v OPN programe  je možnosť odlíšenia sa partnerov prostredníctvom špecializácií. Tie partneri dosahujú rozvojom kompetencií, obchodnými výsledkami, odbornosťou a osvedčeným úspechem. Ďalšie informácie nájdete na www.oracle.com/partners.

O spoločnosti Oracle
Spoločnosť Oracle (NASDAQ: ORCL) celosvetovo dodáva najucelenejší, najotvorenejší a najlepšie integrovaný podnikový softvér a hardvérové systémy. Ďalšie informácie o spoločnosti Oracle nájdete na oracle.com.