Orange prichádza s programom Garancia

Bratislava, 14. máj 2010 – Orange od 15. mája opäť posúva možnosti telekomunikačného trhu na Slovensku a predstavuje program Orange garancia. Ide o  unikátny princíp garancie takého postupu na predajných miestach, ktorý zákazníkom na základe detailnej analýzy ich užívateľského správania umožní získať paušál, aký zodpovedá ich komunikačným potrebám.

Potreby zákazníkov fakturovaných služieb, ktorých počet v týchto dňoch v Orangei už dosiahol hranicu dvoch miliónov, sú rôznorodé. Dlhodobým strategickým cieľom Orangeu je uspokojiť potreby celého tohto širokého spektra zákazníkov. Od 15. mája preto zavádza na svojich predajných miestach zásadnú inováciu – unikátny prístup k zákazníkom, ktorí sa rozhodnú predĺžiť zmluvu pre niektorý z hlasových užívateľských programov. Garantuje, že na základe detailnej analýzy ich užívateľského správania im pripraví ponuku šitú na mieru. Aby mohol svojim zákazníkom tento princíp garantovať, vybavil Orange všetky svoje predajné miesta technologickou novinkou, ktorá umožní podrobnú diagnostiku ich užívateľského správania za posledné tri mesiace. Prehľadne zobrazí, aká je štruktúra ich hlasových a dátových služieb či SMS správ, a na základe tejto analýzy navrhne zákazníkom individuálnu ponuku šitú na mieru.

Túto inovatívnu novinku, ktorá je predovšetkým nástrojom na strane zákazníka, prináša spoločnosť Orange Slovensko ako prvá z pobočiek skupiny France Telecom. Diagnostika užívateľského správania uľahčuje zákazníkovi proces nákupného rozhodovania. Pracuje pritom so skutočným profilom zákazníka a vyhodnocuje jeho telekomunikačnú spotrebu za posledný štvrťrok. Program Orange garancia tak predstavuje zásadnú zmenu v prístupe k obsluhe zákazníka na predajných miestach Orangeu.

„Náš nový prístup na predajných miestach sme povýšili na princíp, pretože veríme, že bude mať pre zákazníkov porovnateľný prínos ako prvý korunový telefón, zavedenie sekundovej tarifikácie od prvej sekundy či nekonečné hovory – ktorými sme od základov zmenili fungovanie slovenského telekomunikačného trhu. Prehľadná a detailná diagnostika umožní zákazníkom vybrať si v konečnom dôsledku lepšie a výhodnejšie. Je to jednoznačne nástroj na strane zákazníka, ktorý prinášame ako prvý operátor na Slovensku aj v skupine France Telecom,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Pavol Lančarič.