Orange spustil učebnú pomôcku oskole.sk

Bratislava, 23. september 2008 – Orange prináša jedinečnú formu vzdelávania žiakov základných a stredných škôl, prvú svojho druhu na Slovensku – internetovú školu www.oskole.sk. Internetová škola www.oskole.sk predstavuje vzdelávací portál s multimediálnym výkladom učiva II. stupňa základných škôl a stredných škôl (gymnázií), ktorý je plnohodnotnou učebnou pomôckou a okrem toho na jednom mieste prináša všetky informácie súvisiace so školou.
 
Internetovú školu www.oskole.sk pripravil Orange v spolupráci s desiatkami  skúsených pedagógov, študentmi Vysokej školy múzických umení v Bratislave a mnohými ďalšími, ktorí na portáli spolupracovali. Obsahuje textový výklad učiva z učebných osnov II. stupňa základných a stredných škôl, respektíve  gymnázií. Dopĺňajú ho stovky tzv. video lekcií. Video lekcie, ktoré exkluzívne pre internetovú školu www.oskole.sk vyrobili študenti Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v spolupráci s pedagógmi, predstavujú v slovenskom školstve úplnú novinku. Natočili ich skutoční učitelia, ktorí vysvetľujú učebnú látku a ktorí zároveň vytvorili ich osnovy pre jednotlivé predmety a ročníky. Žiaci tak budú mať odteraz možnosť pozrieť si výklad danej látky ešte raz, ak ju v škole dostatočne  nepochopili, alebo ak počas vyučovania v škole chýbali.
 
Orange prostredníctvom grantov Konta Orange dlhodobo podporuje inovatívne formy vzdelávania. S internetovou školou www.oskole.sk rozširuje svoje pôsobenie v oblasti podpory vzdelávania o aktívnu formu, tzv. i-štúdium. Jeho podstatou je, že spája výhody moderných informačných technológií, ale prináša aj vlastný vzdelávací obsah, kvalitu ktorého zastrešujú odborníci.
 
„Teší nás, že sa nám podarilo priniesť unikátny nástroj internetového vzdelávania, internetovú školu www.oskole.sk. Internet je dôležitým zdrojom informácií pri štúdiu. Chceme, aby bol aj užitočnou a kvalitnou učebnou pomôckou. Preto sme sa rozhodli na jednom mieste sprístupniť vzdelávací obsah vytvorený a garantovaný odborníkmi. Veríme, že sa stane pravidelne navštevovanou destináciou pre všetkých žiakov a študentov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Pavol Lančarič.
 
Portál www.oskole.sk

Portál obsahuje aj ďalšie užitočné informácie pre študentov ako vypracované otázky na maturity alebo vzorové testy. Žiaci, študenti ako aj rodičia tu nájdu taktiež aktuálne informačné podklady pre výber ZŠ a SŠ – zoznamy škôl, nimi ponúkané vzdelávacie programy a podrobné kontakty, informácie o možnosti štúdia v zahraničí a mnoho ďalšieho. Ďalšou podstatnou vlastnosťou portálu je jeho interaktivita – študentom umožňuje pridávať svoj vlastný obsah, dopĺňať si ho podľa svojich potrieb a medzi sebou ho hodnotiť a diskutovať. Študenti tu môžu zverejniť svoju vlastnú tvorbu – referáty, projekty, postrehy. Súčasťou je aj diskusné fórum pre študentov k jednotlivému vzdelávaciemu obsahu či možnosť pýtať sa učiteľov.  
 
Deti a elektronické komunikácie

Internetová škola www.oskole.sk prináša prvýkrát aj učivo v rámci predmetu Mediálnej výchovy o problematike vplyvu elektronických komunikácií a ich správneho využívania.
 
„Prieskumy potvrdzujú, že s neustále rastúcou mierou využívania mobilných telefónov a internetu v skoršom veku, sa riziká s nimi súvisiace posúvajú na čoraz menšie deti. Tento trend potvrdzuje aj moja každodenná prax. Práve preto som presvedčená, že šírenie osvety v tomto smere je stále potrebné a aktuálne,“ hovorí Mária Tóthová Šimčáková, ktorá sa v spolupráci s Orangeom ako detská psychologička podieľa nielen na príprave učebných pomôcok k predmetu, ale aj na projekte priameho vzdelávania na školách. V spolupráci s odbornou garantkou Orange vyškolí 8 psychológov zo všetkých krajských miest, ktorí budú ako hostia navštevovať hodiny etickej resp. mediálnej výchovy na základných školách po celom Slovensku a budú realizovať vyučovanie detí zamerané na danú problematiku zaujímavou a interaktívnou formou. Pod dohľadom odborníčky prebiehala aj príprava nového, doplneného vydania edukačnej brožúry pre rodičov a učiteľov „Deti a moderné komunikačné technológie: Čo by rodičia mali o nich vedieť“.