Image

Overclocking – stabilita a výkon

Po pretaktovaní komponentov PC sa často stáva, že počítač nefunguje korektne (zamŕza, samovoľne sa reštartuje alebo hlási rôzne chyby). Preto je nutné uistiť sa, že pretaktovanie nezašlo priďaleko…

Po pretaktovaní komponentov PC sa často stáva, že počítač nefunguje korektne (zamŕza, samovoľne sa reštartuje alebo hlási rôzne chyby). Preto je nutné uistiť sa, že pretaktovanie nezašlo priďaleko a PC môže pri daných frekvenciách alebo časovaní správne pracovať (kapitola 1). Po uistení sa o stabilite PC už môžeme začať so zisťovaním prínosu pretaktovania porovnaním s výsledkami testov, ktoré sme získali pred taktovaním (kapitola 2).

1.Kontrola stability

Najlepšie je testovať stabilitu PC po pretaktovaní jedného komponentu pred pokračovaním taktovania. Vyhneme sa tým hľadaniu príčiny nestability po pretaktovaní všetkých komponentov. Nestabilita sa nemusí prejaviť okamžite po štarte, ani za 5 minút, ani za hodinu alebo deň. Počítač dokonca dokáže v niektorých prípadoch fungovať aj v nestabilnom stave (čo je ešte horšie ako keby nefungoval vôbec). Preto sa na testovanie používa software, ktorý overí stabilitu PC. Nechcete predsa aby v domnienke, že máte stabilné PC vám po pár dňoch padol Windows s neuloženou prácou. Najčastejšie používané programy pre kontrolu stability sú Prime 95, SuperPi a Rightmark Memory Analyzer alebo Memtest pre pamäte (a existuje ešte množstvo ďalších). Programov pre zaťaženie procesora je takisto veľké množstvo (napr. Tweakers4u-Toaster). Teplotu sledujeme cez software buď priložený k doske alebo z množstva univerzálnych programov (Lavasys Everest, RivaTuner).

Pred začatím si zistíme presný typ procesora (CPU-Z) a jeho povolenú maximálnu teplotu (www.cpu-world.com).

Pre testovanie stability procesora spustíme aplikáciu pre 100 % záťaž procesora približne na jednu hodinu. Ak počítač počas testu nezamrzne alebo sa nereštartuje tak máte napolovicu (!) vyhraté. V prvom rade musíte zistiť či teplota oproti rovnakému testu v nepretaktovanom stave výrazne nestúpla.

Za druhé si treba porovnať dosiahnutú teplotu s maximálnou povolenou teplotou pre svoje jadro a zároveň si uvedomiť, že maximálna povolená teplota, ktorá jadru neškodí je tým nižšia, čím je vyššie napájacie napätie procesora. To znamená, že teplota pri zdvihnutom napätí nesmie nikdy dosiahnuť maximálnu povolenú teplotu v nepretaktovanom stave. Najistejšie je ak teplota nepresiahne 60° C. Ak aj procesor znesie vyššiu teplotu, pri teplotách vyšších ako 60°C je zvýšená pravdepodobnosť chýb (niektoré procesory Pentium dokázali vyvinúť takéto teploty aj bez pretaktovania a nedokázali fungovať bez prídavného tunela na bočnej stene skrinky) a opotrebenia procesora. Výsledná teplota je závislá od použitého chladenia procesora a vetrania skrinky. Pri zvýšených letných teplotách treba počítať s ďalším zvýšením teploty cca. od 1 po 10 stupňov a možnou nutnosťou dočasného podtaktovania.

Spustenie záťažového testu sa vykoná jednoduchým spustením programu, nastavením doby trvania, prípadne podpory Hyper-Threading v prípade procesorov Pentium a stlačením Start.

Image
Obr. 1.1

Pre testovanie stability systému sa používajú programy SuperPi a Prime 95. Po stlačení tlačidla Calculate v SuperPi program ponúkne možnosť výberu výpočtu. Dobré je nastaviť najväčšiu hodnotu 32M a nechať prejsť. Po úspešnom ukončení je predpoklad stability systému.

Image

Obr. 1.2

Druhým, dôležitejším programom je Prime 95. Tento program je dobrý pre stresovanie CPU, L1, L2 Cache, chladenie CPU a skrinky a tak dôležitý zdroj (Prime 95 spôsobuje vyťaženie vetiev napájania a preto ak vznikne chyba môže to byť práve kvôli zdroju). Torture test (test mučením – hovorí za seba 🙂 po spustení neustále beží a porovnáva výsledky vášho počítača so známymi dobrými výsledkami. Akákoľvek nezhoda a máte problém.

Väčšina programov nevystresuje komponenty ako Prime 95, takže ak sa rozhodnete ignorovať problém môže to skončiť občasným pádom systému v hrách. V takom prípade ale nespolupracujte na distribuovaných výpočtových projektoch. Nestabilný systém môže vyprodukovať nesprávne výsledky a tými týmto projektom nepomôžete! (ako už bolo povedané aj nestabilný systém môže fungovať). Takisto čím skôr sa vyskytne chyba pri výpočte, tým vyššia je pravdepodobnosť pádu systému alebo programov.

Test spustíte Options – Torture test. Tu si môžete nastaviť čo sa bude testovať. Prvá možnosť je pre testovanie CPU, druhá pre CPU, zdroj a mierne RAM a tretia hlavne pre RAM. Odporúčaná doba pre beh testu je medzi 6 a 24 hodinami aby sme si boli istí že PC je stabilné (avšak ak nie je väčšinou sa chyba vyskytne už po oveľa kratšom čase).

Image

Obr. 1.3 (zdroj: www.pretaktovanie.sk)

Pre testovanie pamäte je vhodný napr. program RightMark Memory Analyzer. Okrem testovania pamäte poskytuje komplexné informácie o hardware počítača a veľké množstvo rôznych druhov testov. V záložke RAM stability je možné spustiť záťažový test pre zistenie stability pamäte.

Image

Obr. 1.4

Ak počítač nezamrzne alebo nespadne systém, je s najväčšou pravdepodobnosťou pamäť stabilná. Hovorím s najväčšou pravdepodobnosťou pretože tieto testy sú záťažové ale sú stále len syntetické. Najlepšie preverenie stability poskytuje nejaká reálna aplikácia, ktorá zaťaží systém (môže sa stať že všetky testy stability označia komponenty ako stabilné a nejaká hra napriek tomu po pár minútach skolabuje). Pokiaľ nejaký z týchto testov neprebehne alebo vyhlási chybu, PC je nestabilné. V tomto prípade je nutné znížiť FSB takt a nechať test prebehnúť znova. Vhodné je vyskúšať ak už je PC stabilné, či sa nedá znížiť aj napájacie napätie procesora pri zachovaní stability.

Pretaktovanie nie je záležitosťou pár minút ale niekoľkých týždňov, kým sa nájde to správne nastavenie pre počítač.

2.Testovanie výkonu

Ako vlastne zistíme aký výkon navyše pretaktovanie prinieslo? Samozrejme pre zistenie prínosu pretaktovania je nutné vykonať rovnaké testy pred aj po pretaktovaní. Existuje množstvo rôznych programov na zisťovanie výkonu samostatných komponentov alebo PC ako celku.

Pre procesor je vhodný SuperPi. Pre meranie výkonu sa štandardne používa čas pre výpočet pre 1M (čím vyšší výkon, tým nižší čas). Možné je použiť aj spomenutý RightMark Memory Analyzer pre pamäte. Komplexnou aplikáciou pre nezávislé meranie jednotlivých komponentov je SiSoft Sandra 2005 Lite, PC Mark 2005, Lavasys Everest alebo pre majiteľov novších základných dosiek s nForce 4 aplikácia nTune. Pretaktovanie procesora a pamäte samozrejme prináša zvýšený výkon v hrách, takže je možné použiť ľubovoľné testy založené na existujúcich hrách (napr. Far Cry, Unreal Tournament, atď.) alebo herné testy 3D Mark.


Slovník:

CPU = Central Processing Unit = procesor.
RAM = Random Access Memory = operačná pamäť.
FSB = Front Side Bus = základný takt procesora
PC = Personal Computer = osobný počítačSoftvér, odkazy na stiahnutie:

Stabilita a vyťaženie:

SuperPi 1.1e
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=36

Prime 95
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103

Tweakers4u-Toaster 3.0
http://www.tweakers4u.de/tools.htm

Diagnóza a Benchmarky:

Lavasys Everest (Lavasys ukončil 1.12.2005 vývoj freeware verzie Everestu, toto je posledná bezplatná verzia tohto programu)
http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/Everest-Home-Edition.shtml

Sisoft Sandra 2005
http://www.sisoftware.co.uk/index.html?dir=&location=downandbuy&langx=en&a=

PCMark a 3DMark 2005
http://www.futuremark.com/download/

CPU-Z
http://www.cpuid.com/cpuz.php

Rightmark
http://cpu.rightmark.org/download.shtml

{moscomment}