Image

Počítačové siete

Ako na to: postavte si vlastnú sieť

Praktické vybudovanie aj malej siete v rámci bytu nemusí byť vždy jednoduchá úloha – najmä pokiaľ sa sieťam inak nevenujete. Preto vám po sérii praktických návodov ako postaviť bezdrôtovú sieť – ktoré pre prípad, že ste ich v minulých číslach prehliadli prinášame na CD – ponúkame praktickú kuchárku pre postavenie vlastnej „káblovej“ siete.

Správny výber komponentov

Podobne ako pri skladaní nového počítača, aj v sieti musia byť vzájomne komunikujúce zariadenia kompatibilné. Inak bude sieť nefunkčná, alebo vám bude spôsobovať viac problémov ako úžitku. Základným parametrom, od ktorého sa odvíjajú nároky na sieť je požadovaná prenosová rýchlosť. Podobne ako pri WiFi je prenosová rýchlosť pri komunikácii dvoch zariadení maximálne rovná prenosovým schopnostiam pomalšieho zariadenia. Ak teda kopírujete dáta z počítača pripojeného do siete cez sieťovú kartu pracujúcu v režime 10 mbit na počítač pripojený do siete v režime 100 mbit, celková prenosová rýchlosť bude maximálne na úrovni 10 mbit za sekundu.

Image

Široký výber: V obchode s počítačovým príslušenstvom si môžete kúpiť sieťovú kartu presne podľa potrieb.

Image

Správca zariadení: Sieťové karty sú tu prehľadne zobrazené.

Je však dobré vedieť v ktorých častiach siete vysokú rýchlosť naozaj využijete. Význam napríklad nemá používať gigabitové rozhranie na pripojenie aDSL modemu – tomu totiž vzhľadom na možnosti technológie DSL plne postačí rozhranie 10/100 megabit. Dôležitým krokom je tiež návrh siete. Pokiaľ nepotrebujete nič viac iba prepojiť dva počítače, bude vaša sieť za predpokladu, že dodržíte maximálnu vzdialenosť 100 metrov, pozostávať iba z jedného kábla prepájajúceho oba počítače. Pokiaľ chcete prepojiť viacero zariadení, teda napríklad počítače, sieťové tlačiarne alebo IP kamery a zároveň pripojiť sieť k internetu, bude vaša sieť vyzerať o niečo komplikovanejšie.

Sieťové karty

Stalo sa pravidlom, že všetky nové počítače disponujú minimálne jednou sieťovou kartou, ktorá je integrovaná priamo na základnej doske. Pokiaľ ste vlastníkom staršieho počítača bez sieťovej karty, môžete si sieťovú kartu pre PCI slot jednoducho dokúpiť v ktoromkoľvek obchode s počítačovým vybavením za pár stovák. Majitelia starších notebookov tiež nemusia plakať – pomôže im sieťová karta pre PCMCIA slot alebo USB port, ktorá je však spravidla drahšia, a tak budú musieť siahnuť do vrecka hlbšie. Sieťová karta disponuje konektorom typu RJ-45 – štandardne jedným, no v profesionálnych riešeniach môžu byť až štyri. Ten slúži na pripojenie sieťového kábla. Konektor nápadne pripomína telefónny konektor na modemoch (označujeme ho RJ-11), je však širší a má až 8 vodičov. Na starších kartách môžete nájsť dva rôzne konektory: RJ-45 a konektor pre koaxiálny kábel, ktorý sa používal v starších sieťach. Neznamená to ale, že môžete takúto kartu pripojiť naraz do oboch sietí – musíte zvoliť iba jeden spôsob pripojenia.

Image

NIC Settings: Niektoré sieťové karty disponujú veľkým množstvom konfigurovateľných položiek.

Image

Notebook: Správne prepojenie a prenosovú rýchlosť signalizujú diódy na sieťovej karte.

Po správnom nainštalovaní karty, ktorá už dnes u všetkých výrobcov prebehne bezproblémovo iba zadaním správnej cesty k ovládaču, nájdete všetky sieťové karty v okne Správca zariadení, ktoré nájdete po kliknutí na Ovládacie panely > Systém > Hardware > Správca zariadení v položke Sieťové adaptéry. Tu nájdete všetky zariadenia schopné fungovať ako sieťová karta: teda WiFi a Bluetooth adaptéry, FireWire rozhrania a virtuálne PPPoE adaptéry pre pripojenie cez DSL. V závislosti od typu sieťovej karty je ďalej možné po kliknutí na vybraný adaptér nastavovať jednotlivé parametre, ktoré karta ponúka. V dnešnej dobe sú už celkom obvyklé gigabitové rozhrania priamo na základnej doske, takže je tých parametrov pomerne veľa. Tie najčastejšie vám spolu s vysvetlením ponúkame v tabuľke.

Image

Pamätajte však, že pokiaľ sa rozhodnete nastavovať rýchlosť a režim prenosu takzvane natvrdo je nevyhnutné, aby boli tieto parametre rovnako nastavené na všetkých priamo pripojených zariadeniach: teda ak ste v počítači nastavili režim 100 Mbit/Full Duplex, musíte mať i na druhom zariadení rovnaké nastavenie – respektíve voľbu Auto, ktorá však nemusí fungovať na sto percent.

Prepínače a rozbočovače

Navonok vyzerajúc rovnako, obe plnia rovnakú úlohu iným spôsobom. Cieľom oboch zariadení pre prepájať v závislosti od konfigurácie až niekoľko desiatok zariadení tak, aby mohli vzájomne komunikovať. Zatiaľ čo rozbočovač je zariadenie z princípu hlúpe, a tak všetky informácie, ktoré príjme od jedného zariadenia kopíruje na všetky ostatné pripojené zariadenia, prepínač má schopnosť učiť sa a tak prijatú informáciu pošle iba určenému príjemcovi. To výrazne znižuje celkovú záťaž na sieť a uvoľňuje tak sieťové pásmo pre dôležité aplikácie.

Image

Stav sieťového pripojenia: jeho rýchlosť a dobu prenosu poskytuje systém Windows pre každé spojenie.

Zoberme si jednoduchý príklad: v sieti so štyrmi počítačmi, ktoré spája rozbočovač, začnete kopírovať film z počítača A na počítač B. Dáta však putujú i k počítačom C a D, keďže rozbočovač ich jednoducho nakopíruje ku všetkým zariadeniam a to spôsobí rovnaké zaťaženie siete všetkých počítačov. Ak ale v sieti umiestnime prepínač, bude sa film kopírovať iba medzi portami počítačov A a B a tak počítačom C a D ostane celé sieťové pásmo pre ďalšie využitie – napríklad tiež kopírovanie dát alebo prehliadanie internetu. Preto ak zvažujete, či v novej sieti použiť starý rozbočovač, alebo investovať do nového prepínača, určite odporúčame druhú možnosť. Investícia sa vám totiž určite vráti.

Smerovače

Smerovač je zariadenie, ktoré ohraničuje lokálnu sieť a sprístupňuje ju okolitému svetu. A opačne. V domácich podmienkach sa so smerovačom stretnete napríklad pri zdieľaní internetového pripojenia. Vtedy je jeho funkcionalita kombinovaná napríklad s funkciou prekladu adries, firewallom alebo proxy serverom.

Image

Náradie: Pri stavbe siete sa môžete stretnúť aj s takýmito kúskami.

Prepájame zariadenia

Veľmi častou otázkou našich čitateľov je typ kábla, aký majú použiť na prepojenie toho či onoho zariadenia s počítačom. K dispozícii sú dva typy kábla, líšiace sa spôsobom ukončenia konektorov – teda poradia farebných vodičov v hlave konektora. Ten môžete jednoducho skontrolovať tak, že konektor otočíte kontaktmi ku sebe. Farebnosť sa značí zľava doprava a v praxi sa stretávame s dvoma spôsobmi zapojenia vychádzajúcimi zo štandardov T568A a T568B. Ak sa vás teda niekto spýta, či máte na konci áčko alebo béčko vedzte, že ho zaujíma poradie práve podľa týchto štandardov.

Image

Patch panel: Práve tu sú v profesionálnych inštaláciách ukončené všetky zásuvky, čo umožňuje distribuovať rôzne služby v rámci celej siete.

Ak má kábel na oboch koncoch totožné ukončenie konektorov, jedná sa o takzvaný priamy kábel. Pokiaľ sú konektory na koncoch rozdielne, teda na jednom konci je to verzia A a na druhom verzia B, nazývame ho krížený kábel. Vo všeobecnosti platí, že zariadenia rovnakého typu prepájame vždy kríženým káblom, zatiaľ čo zariadenia rozličného typu prepájame káblom priamym. Užitočné príklady pre objasnenie nájdete opäť v tabuľke.

Image

Ak vás tabuľka vystrašila, máme dobrú správu. Čoraz viacej zariadení určených pre domácnosti a firmy integruje podporu automatického režimu MDI/MDI-X, teda schopnosti zariadenia rozoznať správne zapojenie. To umožňuje použiť oba typy kábla, keďže takéto zariadenie sa automaticky prestaví do potrebného režimu. Z praktického hľadiska môžete dva počítače prepojiť takzvane na priamo – postačí mám dostatočne dlhý krížený kábel a patričné sieťové karty. Kábel by pritom nemal presiahnuť 100 metrov stanovených normou, pravdou ale je, že komunikácia v rámci rezervy funguje aj pri kábli s dĺžkou ešte o 20 metrov vyššou.

Ak máte v sieti zariadení viac, budete musieť použiť ďalšie aktívne zariadenie – prepínač. Prepínač pracuje na druhej sieťovej vrstve a pri doručovaní rámcov správnym adresátom používa MAC adresu. Preto je nesmierne dôležité, aby ste v rámci siete mali všetky MAC adresy unikátne. To zabezpečujú samotní výrobcovia, pokiaľ ste sa ale hrali so zmenou MAC adresy kvôli internetovému pripojeniu odporúčame jej nastavenie preveriť. Pre pripojenie zariadení ku prepínaču sa používa spravidla priamy kábel, výnimky v podobe prepojenia s iným prepínačom sú z tabuľky evidentné.

Image

Zapojenie konektora: Líši sa použitým štandardom v závislosti od typu prepájaných zariadení.

Zistiť, že sieť funguje a zariadenia sú správne zapojené je pri väčšine zariadení pomerne jednoduché. Disponujú totiž kontrolnými diódami, ktoré sa pri správnom zapojení rozsvietia a v prípade prepínačov a PCMCIA adaptérov i signalizujú prenosovú rýchlosť a prebiehajúcu komunikáciu.

Sieť vo vzduchu

Sprístupniť existujúcu sieť bezdrôtovým klientom je v celku jednoduché. Stačí pripojiť prístupový bod, ktorý poskytuje požadované funkcie a správne ho nakonfigurovať. Prístupové body majú spravidla jeden port pre pripojenie ku pevnej sieti a jednu či viac antén. Podstata fungovania prístupového bodu je v podstate totožná s rozbočovačom – prijatú správu odošle vzduchom ku všetkým bezdrôtovým klientom.

Pustite sieť na internet

Popri možnosti zdieľať súbory je nepochybne hlavným lákadlom akejkoľvek domácej siete zdieľanie prístupu na internet. Na tento účel slúži nespočetné množstvo rôznych smerovačov a brán, ktoré integrujú všetky potrebné a často i nepotrebné funkcie. Výber správneho smerovača je potom iba otázkou toho, ktoré funkcie potrebujete. Dobrou voľbou sú smerovače integrujúce bezdrôtový prístupový bod, užitočný je tiež firewall a podpora špeciálnych aplikácií ako sú on-line hry či internetová telefónia. Pre samotné zdieľanie internetu je nevyhnutná podpora prekladu adries NAT/PAT, automatické pridelenie adries zabezpečí DHCP server.

Image

Domáca sieť: pripojenie k internetu možno vďaka moderným zariadeniam využívať v celom byte.

Smerovače majú spravidla minimálne dva porty pre pripojenie k sieti. Prvý, tradične označovaný ako WAN alebo Internet je určený pre pripojenie k internetu cez DSL alebo káblový modem. V prípade smerovačov, ktoré majú integrovanú funkcionalitu DSL je tento konektor nahradený DSL prípojkou. Pre pripojenie do domácej siete slúži potom druhý konektor, označovaný ako LAN. Niektoré smerovače obsahujú niekoľko LAN konektorov a tým vlastne integrujú i funkcionalitu prepínača. V takomto prípade je možné pripojiť počítače priamo do smerovača, v prípade potreby pripojiť prepínač je nevyhnutné použiť krížený sieťový kábel.

Vytvorenie vlastnej siete nie je pri zvládnutí základných pravidiel zložité. Dúfame, že vám tento návod pomôže a dodá odvahu v prípade, že ste sa stále neodhodlali pustiť sa do zostavenia jednoduchej domácej siete.